Yrittäjäjärjestö haluaa ensimmäisen työntekijän palkkatukikokeilun yltävän koko maakuntaan

Palkkatukikokeilu laajeni Vakka-Suomeen

Kauppa- ja teollisuusministeriön kokeilussa avustuksen määrä on 30 prosenttia palkattavan työntekijän palkasta ensimmäisten 12 kuukauden ajalta ja 15 prosenttia seuraavien 12 kuukauden ajalta.

Kokeilu on tällä hetkellä mahdollinen osassa pohjois- ja itä-Suomea. Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom katsoo toimenpiteen todellisen vaikuttavuuden arvioimisen olevan hataraa näin kokeilualueen ollessa näin suppea.

- Väärien signaalien mahdollisuus on harmillisen suuri. Kuvio voi johtaa harhaan, ja johtopäätöksenä voi olla, ettei tuella ole riittävää vaikutusta työllistymiseen, Wibom arvioi. Hän nostaa esiin aikaisemman sosiaaliturvamaksualennuksen, jota sovellettiin Lapissa ja saaristoalueilla, mutta josta matkailu rajattiin pois.

Tukea myös jo työllistäville yrityksille?

– Miksi palkkatukikokeilu koskee vain yksinyrittäjiä, jotka nyt voivat kokea lievää painostusta työllistämiseen? Tuen voisi kohdentaa myös muutaman työntekijän työllistäviin yrityksiin, Wibom jatkaa ja painottaa kokeilun ulottamista maan kasvualueille ja kasvukeskuksiin aktiivisemman ja laajemman kokemuspohjan takaamiseksi.

Kokeilu on vuoden alusta laajentunut äkillisen rakennemuutoksen alueille. Maakunnasta sen piiriin pääsi Vakka-Suomi. Ensi vuodeksi tukirahaa on varattu vajaat 10 miljoonaa euroa. Kokeilu on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Toisen työntekijän palkkaamisella haetaan mahdollisuuksia toiminnan kasvattamiseen ja helpotusta yrittäjän toimintaan ja hyvinvointiin. Usein ratkaisuksi tilanteeseen ehdotetaan alihankintaa tai oppisopimusta.

Urpo Lehtimäki, Turunmaan Lämpötalo Oy, on vuoden alusta toiminut Naantalin Yrittäjien puheenjohtajana. Omassa yrityksessä oppisopimus on tuttu juttu. Lehtimäen mielestä oppisopimuskoulutusta ja palkkatukea tulisi voida soveltaa rinnakkain.

Tuki ruokkisi kasvua

- Juuri täällä ruuhka-Suomessa yksinyrittäjät ovat vielä piukemmassa. Eläminen on kallista ja palkkatoiveet korkeammalla. Tämä nostaa työllistäjäksi ryhtymisen kynnystä entisestään. Ajatellaan vaikka kukkakauppaa keskustassa. Vuokra on kallis, ja myyntiä vaikea kasvattaa äkkiä palkkakustannusten peittämiseksi. Moni päättää sinnitellä yksin.

Lehtimäki muistuttaa yksinyrittämisen olevan usein tarkkaan harkittu juttu. – Halutaan tehdä yksin, ja kyse voi olla todella spesiaalista osaamisesta. Tilastomatematiikalla ei tässä kohti työllistämistä ennusteta.

- Se on jokaisen yrittäjän näkemyksestä ja halukkuudesta kiinni, minkä vaihtoehdon valitsee. Korostan kyseessä olevan kokeilun, eihän ketään haluta pakottaa palkkaamaan, Wibom muistuttaa.

Yksinyrittäjiä on koko maassa noin 140 000, ja toimitusjohtajan soveltaman kymmenen prosentin säännön mukaan maakunnassa noin 14 000. – Parhaimmassa tapauksessa kokeilu toisi satoja uusia työpaikkoja. En pidä kokeilua käänteentekevänä, mutta kasvukehitystä sillä voitaisiin edesauttaa.

Yrittäjäjärjestö vie asiaa eteenpäin vaalipiirin kansanedustajien ja oman keskusjärjestön suhteen.

Anna-Silja Suutarinen

Julkaistu 01/2008        
Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Graafinen suunnittelu, Kirjansitomoja, Kirjapaino, Painotaloja, Pakkauspalvelu, Pakkaussuunnittelua, Suunnittelu, Suunnittelutoimistoja

Kokouspalvelut

Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13, Turku

www.turunmessukeskus.fi

KP 20-3000, R, A 200-700

Lue uusin näköislehtemme

05/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 17.05.2021


Seuraa meitä somessa