9-tien alueen kehityssuunnitelma valmistunut

Loimaan seutukunta hakee laajempaa yhteistyötä

Loimaan seudun kunnat Mellilä, Pöytyä, Aura ja Lieto sekä Loimaan kaupunki ovat lähteneet yhteistoimin etsimään keinoja alueen vetovoimaisuuden kehittämiseksi ja sen markkinoimiseksi yritystoiminnan ja asutuksen käyttöön.

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen toimesta ja vuoden vaihteessa päättyneen EU:n Interreg-ohjelmaan kuuluneen Logon Baltic –hankkeen puitteissa toteutettiin kehittämissuunnitelma, mistä toivotaan nyt työkalua, jolla alueella saataisiin aikaiseksi myös konkreettisia tuloksia. Tavoitteena ei ole vähempää kuin vetävä ja tunnettu markkina- ja yhteistoiminta-alue, joka verkottuu kansainvälisesti.

Turku-Loimaa-Tampere kehityskäytäväksi nimetty suunnitelma antaa suosituksia seudun yritystoiminnan kehittämisedellytysten parantamiseksi, liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä asumisen laadun korottamiseksi ja asumismahdollisuuksien monipuolistamiseksi. Suunnitelma pitää sisällään maankäytön strategisen suunnitelman ja paikalliset kohdesuunnitelmat kehittämisen kannalta keskeisille alueille.

- Maankäytön kehityskuvassa yritysalueet on suunniteltu valtatien varteen. Asumisalueet sijoittuvat hieman kauemmaksi, mutta kuitenkin tien tuntumaan. Haluamme hyödyntää myös olemassa olevat kylät ja taajamat. Maaseutumainen maisema on alueen vahvuus, ja sitä voisi hyödyntää enemmän, toivoi suunnittelutyötä tehneen FGG Suunnittelukeskus Oy:n toimialajohtaja Heli Kotilainen suunnitelman julkistustilaisuudessa joulukuussa.

Koko kehityssuunnitelman keskuksessa on 9-tie, jonka kehittäminen on kaikkien seudun toimijoiden yhteisenä murheena. Mm. viime elokuussa tien kunnosta huolestuneet tahot lähettivät liikenneministeri Anu Vehviläiselle kirjelmän, jossa toivottiin pikaisia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi 9-tiellä.

Tien varressa Loimaalla sijaitsevan Pemamek Oy:n toimitusjohtaja Pekka Heikonen tiivisti yrittäjien toiveet vielä pidemmälle. – 9-tien tärkeys koko Suomen infralle pitäisi tunnustaa ja moottoritie välille Turku-Joensuu valmistua 10-20 vuoden tähtäimellä.

Kehityskäytävä-suunnitelmassa oli myös ehdotuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi, joilla valtatie 9 voitaisiin kehittää merkittäväksi poikittaisväyläksi. 1. Elinkeinoelämän kehittämiseksi VT 9:ää tulee tarkastella kokonaisuutena ja sille tulee laatia yhteismarkkinointisuunnitelma sekä eri toimijoiden yhteistyötä tulee lisätä. 2. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi Tiehallinnon suunnitelmat tulee toteuttaa sekä Toijalan radan kauko- ja tavaraliikenteen palvelukykyä tulee nostaa ja paikallisliikennettä on kehitettävä. 3. Asumisen laadun ja monipuolisuuden parantamiseksi kaavoitusyhteistyötä tulee kehittää ja asuinalueita profiloida.


Pöytyän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Verho Touko, Loimaan kunnanjohtaja Jorma Kopu ja Pilot Turku Oy:n yhteyspäällikkö Tuomas Mikkola uskovat valtatie 9 kehitysmahdollisuuksiin.Heli Kotilainen FGG Suunnittelukeskus Oy:sta kertoi Turku-Loimaa-Tampere kehityskäytävästä.

Anneli Perkiö

Julkaistu 01/2008        
Trans Aarnio Oy

Trans Aarnio Oy

Autokuljetuksia, Kuljetusliikkeitä, Maanrakennusala, Paalutustöitä, Rakentaminen

Kokouspalvelut

Linnateatteri

Humalistonkatu 7, Turku

www.linnateatteri.fi

Muutautumiskykyinen komeljanttari. Linnateatteri on vuodesta 2003 toiminut turkulainen komediaan, musiikkiin ja maistuvaan ruokaan keskittyvä teatteri, jossa ei turhia jäpitetä.

Lue uusin näköislehtemme

05/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 17.05.2021


Seuraa meitä somessa