Räätälöityä perehdytyksen kehittämistä Turun AKK:ssa

Perehdytys kannattaa aina

Työ tekijäänsä neuvoo – vai neuvooko? Turun AKK:ssa on lähdetty etsimään ratkaisuja työpaikkojen kohtaamiin perehdytyksen kysymyksiin. Kun uusia työntekijöitä otetaan töihin, on työpaikalla hyvä olla selkeät säännöt siitä, miten perehdytys etenee.

- Kysymys on pelisääntöjen selkiyttämisestä ja ajankäytön tehostamisesta. Hyvä perehdytys parantaa laatua, tehokkuutta ja turvallisuutta, tiivistää perehdytyksen ja työnopastuksen valmennuksista vastaava Anna-Mari Siekkeli Turun AKK:sta.

- Ensin on tärkeä hahmottaa, keitä työpaikan tulijat oikeastaan ovat. Kehittämisen lähtökohtana on yleensä yritykseen tuleva vakituinen henkilöstö. Kun heille on rakennettu toimiva perehdytyksen malli, voidaan sen jälkeen tarkentaa polkuja erilaisille tulijoille. Apuna voi käyttää vaikkapa perehdytyspuuta. Vastavalmistunut tarvitsee enemmän evästystä kuin kokenut työntekijä. Monille työpaikoille tulee myös opiskelijoita ja heidän ohjaus ja arviointi on osa työpaikkaohjausta. Yhä useammin tulija – opiskelija tai työntekijä - on maahanmuuttajia. Fiksu työnantaja valmistautuu etukäteen myös heidän ohjaukseensa.

Perehdytyksen ja työnopastuksen kehittämiseen paneuduttiin Turun AKK:ssa marraskuussa päättyneessä 2-vuotisessa MoniVoima-hankkeessa, jossa koulutettiin työpaikkaohjaajia. Hankkeen tuloksena syntyi työpaikoille perehdytyksen pelisääntöjä ja toimintamalleja, uusia ja päivitettyjä perehdytysmateriaaleja esim. työnopastuksen tarkistuslistoja, ohjaajan käsikirjoja Tervetuloa taloon –oppaita. Perehdyttämisen hyviä kokemuksia koottiin myös kaikille työpaikoille tarkoitettuun PerehdytysNavigaattoriin.

MoniVoimassa järjestettiin yhteensä neljä koulutusta, joista kolme oli ns. avoimia ryhmiä ja yksi Aker Yards Cabins Oy:lle toteutettu räätälöinti. Koulutuksiin osallistui yhteensä 71 ohjaajaa ja esimiestä 30 eri työpaikasta.

- Kehittämisessä lähdetään liikkeelle aina työpaikan perehdytyksen kehittämisen tarpeista eli lähtötilanteen kartoituksesta ja tavoitetilan määrittelystä. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että prosessin alussa valitaan juuri kyseisen yrityksen kannalta akuutit kehittämiskohteet. Tavoitteena on luoda myös toimiva ylläpito ja seuranta, jotta tulokset pysyvät myös koulutuksen jälkeen. Asiakaslähtöisyydestä saatiinkin paljon positiivista palautetta, Siekkeli toteaa tyytyväisenä.

- Jokaisella yrityksellä on omat erityistarpeensa, joista kehittäminen lähtee. Kun prosessissa ovat mukana perehdyttämisen avainhenkilöt, ollaan hyvällä onnistumisen kehällä. Turun AKK:lla on monivuotinen kokemus yritysten kanssa tehdystä kehittämistyöstä. Me osaamme tunnistaa tilanteen yrityksen näkökulmasta, Siekkeli korostaa.

Perehdytykseen liittyvä yhteistyö jatkuukin monen yrityksen kanssa hankkeen jälkeen. - Toteutamme jatkossakin räätälöityjä perehdytyksen ja työnopastuksen koulutuksia, Anna-Mari Siekkeli lupaa.

Hyvä perehdytys on kilpailuvaltti ja tuotantoetu

MoniVoima-hankkeen onnistumisen malliesimerkki löytyy Aker Yards Cabins Oy:n Piikkiön ja Paimion hyttitehtailta, jossa hankkeen primus motorina on toiminut tuotantopäällikkö Ari Viitanen. Vuoden vaihteessa muihin tehtäviin siirtyvä mies on tyytyväinen hankkeen tuloksiin: koko vuoden 2007 kestäneessä prosessissa luotiin Starttipakiksi nimetty, koko yrityksen yhteinen toimintamalli uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Lähes kymmenelle eri työpisteelle tehtiin omat pakettinsa sekä koko yritykselle yhteinen perusmateriaali: josta löytyvät nyt selkeät toimintamallit, pelisäännöt ja vastuut.

- Meillä täällä Piikkiössä perehdytetään uusia työntekijöitä, harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä vuositasolla noin 30-40 työntekijää. Hakijoita on yleensä paljon. Se on melkoinen proseduuri, johon kuluu myös aikaa, Ari Viitanen huomauttaa.

- Halusimme luoda selkeän putken työvoimamarkkinoilta taloon sisälle – ja saada nimenomaan ne parhaat tekijät. Uusi työntekijä on muutaman ensimmäisen kuukauden aikana herkkä lähtemään, joten häntä täytyy tukea sopeutumisessa.

– Palaute uudesta Starttipakista on jo ollut erittäin positiivista. Sekä omat työntekijät että alihankkijat ovat sanoneet, ettei tämän tason perehdyttämistä ole missään muualla. Koko porukka on silminnähden innostunutta, sillä tästä on kaikille etua. Uusi työntekijä saadaan esimerkiksi nopeammin urakkatöihin, mikä on etu niin muille työntekijöille kuin yrityksellekin, Ari Viitanen kertoo.


Ari Viitanen ja Piikkiön hyttitehtaan työsuojeluvaltuutettu Juhani Peippo ovat erittäin tyytyväisiä uuteen perehdyttämisjärjestelmään, joka luo työpaikalle yhtälailla tehokkuutta kuin turvallisuuttakin.

Anneli Perkiö

Julkaistu 01/2008        
TMK Teollisuuden Mittaus- ja Kalibrointipalvelu Oy

TMK Teollisuuden Mittaus- ja Kalibrointipalvelu Oy

Kalibrointipalvelut, Mittauspalveluja, Optisten tuotteiden valmistus, Tietokoneiden valmistus

Kokouspalvelut

Kultaranta Resort Oy

Särkänsalmentie 178, Naantali

www.kultarantaresort.fi

Kokoukset, yritystilaisuudet, juhlat, aktiviteetit, majoitus. Kaikki samasta paikasta isommallekin ryhmälle.

Lue uusin näköislehtemme

05/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 17.05.2021


Seuraa meitä somessa