Rakennusala verovalvonnan erityiskohteena vuosina 2008-2011

Verohallinto aloitti tammikuussa yhdessä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa laajan rakennusalan verovalvontahankkeen. Hankkeen tavoitteena on harmaan talouden torjunta rakennusalalla, alalla toimivan ulkomaisen työvoiman verovalvonnan kehittäminen sekä rakennusalan valvontamenetelmien kehittäminen ja tehostaminen.

Valvontahakkeen erityisenä kohteena ovat ulkomaisen rakennustyövoiman ja ulkomaisen rakennusyritysten saaminen valvonnan piiriin, korjaus- ja saneeraustoiminta, perustajaurakointi ja pientalorakentaminen.

Vuonna 2008 aloitetaan myös neuvontaprojekti omakotirakentajan velvollisuuksista yhdessä kuntien rakennustarkastajien kanssa erityisesti Etelä-Suomen kasvukunnissa.

Hankkeen aikana pyritään tehostamaan viranomais- ja sidosryhmäyhteystyötä sekä yhteistyötä Viron verohallinnon kanssa. Verohallinnon lisäksi hankkeeseen osallistuvat poliisihallinto, syyttäjälaitos, ulosottohallinto, työvoimahallinto, työsuojeluhallinto, Maahanmuuttovirasto, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutusten liitto, Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT.

Nelivuotinen hanke ajoittuu vuosille 2008 - 2011. Hanketta johtaa ja koordinoi Verohallitus.


Julkaistu 01/2008        
J&T Pajunen

J&T Pajunen

Kuljetusliikenne, Kuljetuspalveluja

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Korkki

Linnankatu 43, Turku

www.frescoravintolat.fi

R 75, KP 5-24 (75). Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet, AV-laitteet. Juhlapalvelu. Lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tervetuloa tutustumaan uuteen ravintolaamme! Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www. frescoravintolat.fi

Lue uusin näköislehtemme

05/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 17.05.2021


Seuraa meitä somessa