Kaksivuotisessa hankkeessa tavoiteltiin parempaa työkuntoa, todistettavasti hyvää laatua sekä koulutettiin lisää työnjohtajia

Rakennusalan kehittämishanke päättyi

Varsinaissuomalaiset rakennusalan yritykset paransivat henkilöstönsä osaamista kaksivuotisessa projektissa. Viime vuoden lopussa päättyneeseen ESR- projektiin osallistui 52 yritystä.

- Mukana oli talon- ja maarakennusalan yrityksiä. Niissä tehtiin ensin tarvekartoitus, jonka perusteella yritykset valitsivat sen osa-alueen projektista, joka parhaiten vastasi heidän tarpeitaan, aluepäällikkö Jouko Rouvali Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiristä kertoo.

Projekti jakaantui kolmeen osa-alueeseen. Ensimmäisessä yrityksille kehitettiin työhyvinvoinnin toimintamalli, jonka tavoitteena oli alentaa kustannuksia, joita ennenaikainen työeläkkeelle siirtyminen aiheuttaa.

Työnjohtajapulan torjumiseksi toteutettiin kokeneille ammattimiehille suunnattu, RAT-tutkintoon johtava koulutus. Vuoden loppuun mennessä tutkinnon oli suorittanut seitsemän ihmistä, kahdeksalla se oli vielä kesken.

Toimintajärjestelmien kehityshankkeessa yritysten laatu-, turvallisuus- ja ympäristötoiminnot päivitettiin niin, että yrityksillä on edellytykset hakea Rakentamisen Laatuyhdistyksen RALA-toimintatapojen hyväksyntää. Siinä ulkopuolinen arvioija varmistaa, että yritys täyttää arviointiperusteet ja että niitä sovelletaan myös käytännössä.

Ensimmäinen rakennusalaa varten tehty työhyvinvoinnin käsikirja, Rakennetaan työkuntoa -opas syntyi yhteistyössä eläkevakuutusyhtiö Eteran kanssa. Yritysten johdolle ja esimiehille suunnattu opas tarjoaa tietoa ja käytännön työkaluja työyhteisön ja sen hyvinvoinnin kehittämiseen.

- Oppaassa käytetty nelikenttämalli on selkeä tapa hahmottaa työhyvinvointia, sen avulla on helppo löytää työhyvinvoinnin ongelmakohdat ja päästä kiinni niiden ratkaisemiseen, kehittämispäällikkö Tarja Kostiainen Eterasta kertoo. Oppaassa on oma osa myös yrittäjän hyvinvoinnin kartoitukseen.


Rakennusalan kehittämisprojektissa oli mahdollista kehittää yrityksen laatu-, turvallisuus ja ympäristötoimintoja sekä hakea niille Rakentamisen Laatuyhdistyksen toimintatapojen hyväksyntää. RALA-hyväksynnän saaneista kuvassa Teija Stade Rakenneverkko Oy:stä. Jarmo Nurvala Varpe Oy:stä sekä Risto Kemppe Rakennusliike Kemppe Oy:stä. Mukana myös Kim Kaskinen Rakennusteollisuus RT:stä sekä Jari Karvinen Rakentamisen Laatu Ry:stä.

Pirkko Varjo

Julkaistu 01/2008        
Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Graafinen suunnittelu, Kirjansitomoja, Kirjapaino, Painotaloja, Pakkauspalvelu, Pakkaussuunnittelua, Suunnittelu, Suunnittelutoimistoja

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

06-07/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 17.06.2021


Seuraa meitä somessa