Meriteollisuus on kansainvälinen korkean teknologian ala

Meriteollisuus tutkitutti alan imagon

Meriteollisuustutkimuksen tulokset ovat nyt selvillä. Tutkimuksen perusteella meriteollisuus koetaan kansainväliseksi korkean teknologian alaksi, joka edellyttää monen toimialan yhteistyötä. Myös innovatiivisuutta ja luovuutta pidetään alalle ominaisina.

Suomalaisen meriteollisuuden tulevaisuuden kannalta merkityksellisinä tekijöinä nähdään laatu, osaavat ihmiset, kehittyminen, ympäristöystävällisyys ja toimitusvarmuus. Alalla työskentelevät pitävät näistä tärkeimpinä kehittymistä ja toimintavarmuutta, kun taas ulkoisten ryhmien (opiskelijat, jollakin toisella alalla työskentelevät ja muut) keskuudessa ensisijaisiksi nousevat kehittyminen ja ympäristöasiat. Eniten mielipiteitä jakavat suomalaisen tuotannon hinta-laatusuhteen hallinta, sekä tuotannon ja ydinosaamisen pysyminen Suomessa.

- Tutkimus osoittaa, että suomalaista meriteollisuutta arvostetaan. Myönteinen imago onkin ensiarvoisen tärkeä ohjattaessa osaajia ja erityisesti tulevaisuudensuunnitelmiaan tekeviä nuoria hakeutumaan alalle, toteaa METY:n hallituksen puheenjohtaja Juha Heikinheimo.

Muihin teollisuuden aloihin, kuten metalli-, bio-, elintarvike-, elektroniikka-, metsä- ja rakennusteollisuuteen, verrattaessa meriteollisuus puolustaa hyvin paikkaansa. Se sijoittuu arvioinneissa kolmen parhaan joukkoon innovatiivisuudessa ja todennäköisimpänä tulevaisuuden tekijänä. Vaikka meriteollisuuteen liitetään tutkimuksen mukaan paljon positiivisia piirteitä, alan kiinnostavuutta työympäristönä tullaan edelleen vahvistamaan tunnettavuuden ja näkyvyyden kautta.

Imagotutkimus toteutettiin internetissä 19.11. - 5.12.2007 ja sen avulla pyrittiin selvittämään, miten hyvin meriteollisuus tunnetaan, millaisia mielikuvia ala herättää ja vastaavatko ihmisten mielikuvat ja alan nykypäivän todellisuus toisiaan.

Kaikkiaan koko tutkimukseen osallistui noin 1600 vastaajaa. Vastaajien sukupuolijakauma oli varsin tasainen, sillä vain hieman yli puolet (54 %) oli miehiä. Ikähaarukka oli kyselyssä hyvin laaja. Suurin osa vastaajista asettui 21–65 ikävuoden välille. Valtaosa vastanneista (47,5%) työskenteli muualla kuin meriteollisuudessa . Meriteollisuudessa työskentelevien osuus oli 19,9 %, opiskelijoiden osuus 13,7% ja muuhun ryhmään kuuluvia oli 18,9%.Tutkimukseen osallistuneet olivat kotoisin eri puolelta Suomea aina Lapin lääniä myöden. Enemmistö vastaajista oli kotoisin Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneistä.

Tutkimus on osa Meriteollisuusyhdistys ry:n ja sen jäsenyritysten aloittamaa laajempaa imagokampanjaa. Kampanjan tavoitteena on nostaa esiin meriteollisuuden toimialan osaamista, kansainvälisyyttä, korkeaa teknologiaa, kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä vakituisia työpaikkoja. Kampanjaan osallistuvat myös Turun, Uudenkaupungin, Porin ja Rauman kaupungit, sekä meriklusterin osaamiskeskusohjelma.


Julkaistu 01/2008        
Rockfun Promotions & Agency Oy

Rockfun Promotions & Agency Oy

Juontajapalvelut, Konsultointipalveluja, Mainosspiikkaus, Mediatoimistoja, Ohjelmatoimistoja, Promootiopalvelut, Viestintätoimistoja, Äänimainontaa

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

05/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 17.05.2021


Seuraa meitä somessa