Työura ja nuoret yrittäjät

Olen seurannut keskustelua työurien kestosta hieman hämmentyneenä. Samaan aikaan puhutaan opiskeluajan lyhentämisestä ja eläkeiän nostosta. Indeksikorotukset opintotuen osalta jäivät tälläkin kertaa väliin kun muita valtion myöntämiä rahallisia tukia korotettiin. Toisaalta eläke-etuuksien leikkaamisesta on myöskin keskusteltu. Ovatko nämä ns. leikkurit ainoita ”porkkanoita” työurien pidentämiselle?

Monet opiskelijat joutuvat rahoittamaan opintonsa työskentelemällä opintojen ohessa. Jotkut saavat arvokasta alakohtaista työkokemusta, mutta osa joutuu tekemään täysin toisenlaisia töitä kuin mitä parhaillaan opiskelee. Vain harvat perustavat oman yrityksen opiskeluiden yhteydessä. Se kuitenkin tukisi suoritettavia opintoja ja antaisi parempia edellytyksiä yhdistää työelämä ja opiskelu. Tosin yrittäjänä aloittaminen elämänvaiheessa, jossa oma taloudenhoito perustuu valtiolta saatuihin tukieuroihin, ei välttämättä saa osakseen kannatusta.

Kokonaisuudessaan siirtymävaihe nuoruudesta aikuisuuteen on huomattavasti pidentynyt. Mielestäni se ei ole ollenkaan huono asia. Harva ihminen sitä tietää 18-vuotiaana mikä hänestä tulee isona ja missä työssä hän viihtyisi pitkään. Alun uravalinnat voivat muuttua kokemuksien myötä ja osoittautua aivan vääriksi valinnoiksi. Yleisesti nuoret perustavat perheenkin vasta opiskeluiden jälkeen kun ovat hetken olleet työelämässä ja saaneet sitä työkokemusta, jota kaikkialla vaaditaan.

Yrittäjyyskasvatuksella eväitä uravalintaan

YES-keskuksen myötä yrittäjyyttä on alettu ottaa huomioon peruskoulujen ja toisen asteen koulutuksien opinnonohjauksessa ja koulutustarjonnassa. Tämä antaa nuorille selvästi lisää tietoutta yrittäjyydestä ja sen luomista mahdollisuuksista. Myös korkeakouluopiskelijoilla pitäisi olla realistia keinoja yhteen sovittaa opinnot ja yrittäjyys. Tämä varmasti pidentäisi koulutusaikoja, mutta samalla verotuloja kertyisi valtiolle entistä aikaisemmin.

Tällä nykyisellä järjestelmällä on hieman hankalaa aloittaa yrittäjänä, jos haaveilee korkeakoulututkinnosta ja perheestä. Mielestäni ei ole ollenkaan ihmeellistä, että alle 30-vuotiaita yrittäjiä on kovin harvassa.

Tomi Kartano
Varsinais-Suomen Yrittäjien nuorten toimikunnan puheenjohtaja

Julkaistu 09/2010        
Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Graafinen suunnittelu, Kirjansitomoja, Kirjapaino, Painotaloja, Pakkauspalvelu, Pakkaussuunnittelua, Suunnittelu, Suunnittelutoimistoja

Kokouspalvelut

Naantalin Kylpylä

Matkailijantie 2, Naantali

www.naantalispa.fi

Kokoukset, juhlat, näyttelyt, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasparatiisi, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

06-07/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 17.06.2021


Seuraa meitä somessa