Tukea meriteollisuusverkostoyrityksille

Varsinais-Suomessa toimivat meriteollisuusverkostoyritykset saivat keväällä poikkeuksellisesti mahdollisuuden saada investointitukea. Tähän mennessä parikymmentä yritystä on tarttunut tilaisuuteen, rahoituspäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta kertoo.

Meriteollisuuden vaikeudet Turun seudulla pakottavat alan verkostoon kuuluvat yritykset etsimään uusia tukijalkoja. ELY-keskuksen myöntämää investointitukea voi merkittäviin saada kone- ja laitehankintoihin, jotka tukevat yrityksen samanaikaista kehittämishanketta. Tuen määrä on 10–20% kustannuksista.

Meriteollisuudesta leipänsä saaneet yritykset ovat jo aikaisemmin voineet hakea kehittämisavustusta. Tuki on korkeintaan puolet kehittämiskustannuksista ja sitä voidaan myöntää esimerkiksi kansainvälistymiseen tai tuotekehitykseen. Sekä investointi- että kehittämisavustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan.

– Yritysten on oltava tarkkana hakemuksen teossa: hankesuunnitelma pitää olla tehtynä, mutta mitään sopimuksia ei saa allekirjoittaa eikä hankkeita aloittaa, ennen kuin tukihakemus on jätetty ELY-keskuksen käsittelyyn. Olemme pyrkineet ja onnistuneetkin lyhentämään päätökseen kuluvaa aikaa, nyt se on keskimäärin kaksi kuukautta, Mäkelä sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi tälle vuodelle meriteollisuuden rakennemuutoksen tarpeisiin tarkoitettua erillismäärärahaa miljoona euroa ko. investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen.

ELY-keskus myönsi erilaisia yritystukia viime vuonna noin 11 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna hakemusten määrä on kasvanut ja Mäkelä arvelee, että niitä tullaan käsittelemään noin 400.

– Esimerkiksi energia-alaan liittyvä yrittäjyys tulee kasvamaan, Mäkelä toteaa.


Uusia liiketoimintamahdollisuuksia etsivät meriteollisuusalan yritykset voivat saada nyt tukea myös investointeihin. Tämä on Turun seudulla ainutlaatuista, rahoituspäällikkö Timo Mäkelä kertoo.

–pv

Julkaistu 09/2010        

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

06-07/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 17.06.2021


Seuraa meitä somessa