Monipuolista viestintäkoulutusta yrityksille

Pelkkä englanninkurssi ei enää riitä

Viestinnässä ei ole enää kysymys puhtaasti kielitaidosta, vaan ennen kaikkea siitä, kuinka pärjää erilaisissa tilanteissa eri kielillä. Ennen yrityksissä sihteeri hoiti viestinnän, mutta nykyaikana kaikki, koko henkilökunta, viestii ja hoitaa asiakassuhteita.

Kun yhä suurempi osa yrityksistä toimii kansainvälisesti, ja erityisesti sähköisen kommunikoinnin tavat ovat jatkuvassa muutoksessa, niin kieli- ja viestintäkoulutuskin on uusien haasteiden edessä.

- Suullinen kielitaito on nyt kysytympää kuin kirjallinen. Esittely-, neuvottelu- ja raportointitaidot ovat tärkeitä yrityksissä, kertoo yrityskoulutusvastaava Marianne Renvall Turun ammattikorkeakoulun kielikoulutuskeskuksesta.

Viestintäkoulutuksessa voidaan esimerkiksi hioa neuvottelutaitoa ja reagointikykyä, harjoitella kiteyttämään sanomansa ja vaikuttamaan ihmisiin. Koulutus on harjoittelua tiimeissä, jotka myös arvioivat suorituksia.

- Kysymys on aikuisista ihmisistä. Tunneilla mietitään ja pohditaan tilanteita yhdessä - ja rennossa tunnelmassa, mikä on myös tärkeää, sanoo koulutussuunnittelija Sanna Simola.

Englanti on edelleen pääkieli, mutta se ei enää riitä. Amk:ssa suosittuja kieliä ovat myös ruotsi, ranska, saksa, espanja ja venäjä sekä viro, kiina ja japani. Oheen tarvitaan lähes aina myös kulttuurikoulutusta.

Ammattikorkeakoulun kielikoulutuskeskuksen kouluttajat ovat eri ammattialojen asiantuntijoita, joten viestintäkoulutus on helpompi integroida osaksi yrityksen töitä.

- Viestintää harjoitellaan ihan oikeissa tilanteissa: viikkopalavereissa ja oikeiden sähköpostien äärellä. Kun koulutus on ohi, löytyy verkosta vielä paljon lisämateriaalia, jonka kanssa voi jatkaa opiskelua itsenäisesti, muistuttaa Renvall.

Uutena mahdollisuutena pk-yrityksille Turun amk tarjoaa ESR-rahoituksella edullista puolivuotista viestintätaitojen kehittämishanketta, jossa kouluttaja käyttää yhteen yritykseen peräti 250 työtuntia – ensin seuraamalla yrityksen viestintäkulttuuria ja tekemällä sen pohjalta kehitysehdotuksia ja sitten suunnittelemalla ja toteuttamalla yrityksen henkilöstön koulutuksen jollakin valitulla kielellä. Hankkeen raportoinnissa annetaan yritykselle vielä lisää kehitysehdotuksia.

- Syyskuun aikana OSAKE-hankkeeseen otetaan mukaan vielä pari yritystä, Marianne Renvall mainostaa.


Sanna Simola, Marianne Renvall ja tiedottaja Anne Lehikoinen markkinoivat Turun ammattikorkeakoulun viestintäkoulutuksia yrityksille.

–ap

Julkaistu 09/2010        
Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Graafinen suunnittelu, Kirjansitomoja, Kirjapaino, Painotaloja, Pakkauspalvelu, Pakkaussuunnittelua, Suunnittelu, Suunnittelutoimistoja

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 60 + 25, R 80, myös kokous-ja catering -palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

06-07/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 17.06.2021


Seuraa meitä somessa