Uusia mahdollisuuksia turvallisuuskoulutukseen virtuaalisilla oppimisympäristöillä

Turkulaiset luovien alojen osaajat Metaverstas ja EduArt ovat Kaleidoskooppi-hankkeessa mukana samassa pilottihankkeessa. Pilotissa on tarkoitus tutkia turvallisuus- ja pelastusharjoitusten tehostamista virtuaalioppimisympäristöjen avulla ja draaman keinoilla.

Virtuaalisten oppimisympäristöjen asiantuntija

Metaverstaan toinen osakas ja perustaja Pekka Qvist haluaisi tuoda virtuaaliset oppimisympäristöt osaksi meri- ja metalliteollisuuden turvallisuusharjoituksia. Tarkoituksena ei ole korvata vanhoja menetelmiä, vaan luoda niiden rinnalle uusia mahdollisuuksia.

- Virtuaalisessa oppimisympäristössä voitaisiin harjoitella esimerkiksi sellaisia tilanteita, joita voi olla todellisuudessa hankala kouluttaa tai kallista lavastaa, Qvist sanoo.

Qvist kokee, että voimakkainta tarvetta virtuaalisille oppimisympäristöille on globaaleissa yrityksissä. Ne vähentävät matkustamisen tarvetta ja pienentävät kustannuksia.

- Virtuaaliympäristöt mahdollistavat esimerkiksi sen, että voidaan pitää koulutuksia vaikkapa Turun ja Tukholman välillä. Ilman virtuaaliympäristöjä tällaiset koulutukset jäisivät ehkä pitämättä, Qvist sanoo.

Metaverstas löysi mukaan Kaleidoskooppiin yrityshautomo Creven kautta, jossa yritys on ollut mukana viime vuoden kesäkuusta. Hanke osui yritykselle hyvään aikaan.

- Olemme itse asiassa jo reilun vuoden ajan suunnitelleet, miten näitä ratkaisuja voisi viedä yritysten henkilöstön käyttöön, Qvist kertoo.

- Parhaimmillaan hankkeen avulla saadaan luotua yhteistyötä, joka on niin merkittävää, että sillä on kaupallista potentiaalia muuallakin kuin Itämeren alueella, Qvist pohtii.

Metaverstas Oy:n ydinosaamista ovat virtuaaliset, verkkopohjaiset oppimisympäristöt ja oppimispelit. Yritys on ollut mukana mahdollistamassa useita virtuaalimaailman oppimishankkeita.

Hyvä esimerkki on Aalto Yliopiston mikrobiologian ja orgaanisen kemian opetuksen LabLife3D. LabLife3D virtuaaliympäristön avulla opiskelijat voivat virtuaalisesti tehdä sellaisia harjoitustehtäviä, joiden tekeminen ei esimerkiksi kustannusten tai olemassa olevien opetustilojen takia ole muuten mahdollista.

Harjoitusta arvaamattomiin tilanteisiin

Edu Artin Jussi Tanhuanpää haluaisi tuoda pilottiprojektiin mukaan näyttelijät. Näyttelijöiden avulla voitaisiin mallintaa eri tapoja, miten ihmiset toimivat kriisitilanteissa.

- Myös virtuaalisen oppimisympäristön täytyy olla elävä ja uskottava. Sen täytyy vastata reaalimaailmaa. Mitä tapahtuu, kun ihmiset eivät toimikaan niin kuin pitäisi? Tällaisia tilanteita varten täytyy harjoitella, Tanhuanpää sanoo.

- Ihmiset toimivat kriisitilanteissa epärationaalisesti ja arvaamattomasti. Näyttelijä osaa heittäytyä tilanteeseen, ja sitä kautta voidaan löytää niitä ennalta arvaamattomia tapoja toimia, Tanhuanpää jatkaa.

Päätyönään opettajana toimiva Tanhuanpää uskoo, että hänen opetusalan kokemuksestaan on hyötyä.

- Opettajana olen törmännyt moniin virtuaalioppimisen muotoihin, jotka eivät toimi. Siksi halusin mukaan tähän kehittämishankkeeseen, Tanhuanpää sanoo.

Tanhuanpää näkee Kaleidoskoopissa myös mahdollisuuden viedä eteenpäin EduArtin visiota tehokkaasta koulutuksesta. EduArt käyttää koulutuksissaan paljon näyttelijöitä tehostamaan harjoitusta.

- Esimerkiksi työhyvinvointi- tai turvallisuuskoulutuksessa näyttelijä voi antaa heti suoraa palautetta koulutettaville. Usein harjoituksesta tulee myös tehokkaampi ja uskottavampi, kun mukana on joku ihan tuntematon ihminen, Tanhuanpää selittää.

Tanhuanpää uskoo, että virtuaalisista oppimisympäristöistä ja näyttelijöistä osana koulutusta olisi yritysmaaliman lisäksi hyötyä myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle, jossa ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa, eikä kaikki aina suju niin, kuin on harjoiteltu.

EduArt työosuuskunta koostuu monien alojen osaajista. Osuuskunta tuottaa eri aihealueiden koulutuksia ja viihteellistä ohjelmaa esimerkiksi juhliin ja pikkujouluihin. Mukana on muun muassa opettajia, juontajia ja taideilmaisun ohjaajia.


Pekka Qvist haluaa tuoda virtuaaliset oppimisympäristöt osaksi meri- ja metalliteollisuuden turvallisuusharjoituksia.Myös virtuaalisen oppimisympäristön täytyy olla elävä ja uskottava, sanoo EduArtin Jussi Tanhuanpää.

emmi.harju@y-lehti.fi

Julkaistu 11/2012        

Kokouspalvelut

Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13, Turku

www.turunmessukeskus.fi

KP 20-3000, R, A 200-700

Lue uusin näköislehtemme

04/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 19.04.2021


04-liite/2021Liite
to 19.04.2021


Seuraa meitä somessa