Pääkirjoitus Maaliskuu 2003

Yrittäjyys on talouskasvun perusta

Uudessakaupungissa, Motelli Lännentiessä, pidettiin aluejärjestön perustamiskokous 1.4.1978, ja Uuteenkaupunkiin palataan taas 25 vuoden jälkeen pitämään kevätkokousta 24.4.2003.Perustamiskokouksen kokoonkutsujana toimi 25 vuotta sitten Varsinais-Suomen Yrittäjien ensimmäinen puheenjohtaja Markku Wuoti. Puheenjohtajina ovat aluejärjestön toimintaa osaltaan olleet kehittämässä Wuotin jälkeen Juho Paloheimo, Olli Noramaa, Juha Punta ja Pirkko Paasio, jotka kuvailevat 25-vuotisjuhlalehtemme sivuilla oman kautensa tapahtumia. Oman puheenjohtajakauteni alku on ollut erittäin värikäs ja vauhdikas johtuen osaltaan Suomen Yrittäjien uuden puheenjohtajan Eero Lehden tuomasta dynaamisuudesta ja näkyvyydestä julkisuudessa.”Suomessa tapahtui 1970-luvulla yrittäjyyden ja yritystoiminnan kannalta merkittäviä ja epäedullisia muutoksia. Yrittäjäkielteinen ilmapiiri vahvistui, markkinatalouden arvot horjuivat, sillä 25 prosenttia väestöstä ilmoitti markkinatalouden sopivan huonosti Suomeen. Yrittäjät luokiteltiin riistäjiksi ja käyntikortin esittäminen, missä ammattina luki yrittäjä, aiheutti aina vinoilevia huomautuksia.” (Markku Wuoti, V-S Yrittäjien historiikki 1978-1998)Yrittäjyysilmapiirissä on tapahtunut vuosikymmenien aikana suuri muutos, sillä yrittäjiin ja yrittäjyyteen suhtaudutaan tänä päivänä entistä positiivisemmin. Silti pohdimme päivittäin, miksi yrittäjäksi ryhtyminen on yhä harvempien nuorten suunnitelmissa, ja palkkatyö kiinnostaa enemmän hyvin koulutettua, valmistuvaa nuorisoa. Yrittäjyyden kannustimia onkin syytä yhä pontevammin kehittää, sillä muuten emme löydä jatkajia niille tuhansille yrityksille, joiden omistajat luopuvat lähivuosina yrityksistään. Mikäli nämä yritykset lopettavat toimintansa, menetämme yritysten lisäksi arvokasta osaamista ja noin 200.000 työpaikka on uhattuna. Mitkään työllisyystoimet eivät auta, jos eläkkeelle jääville noin 80.000 yrittäjälle ei löydy jatkajia. Yrittäjyyden edistäminen vaatiikin tässä tilanteessa aikaisempaa selvästi voimakkaampia toimia.Suomen Yrittäjät on tehnyt ponnekkaasti töitä saadakseen yrittäjyyden tulevan hallituskauden kärkiteemojen joukkoon. Uusille kansanedustajille yrittäjät perustelevat vaatimustaan sillä, että Suomi ei selviä keskeisistä haasteistaan ilman vahvempaa yrittäjyyttä. Rakennetyöttömyys, epätasainen aluekehitys ja väestön vanhenemisen aiheuttama kustannuspaine edellyttävät voimakasta talouskasvua, jonka perustekijä on yrittäjyys. Yrittäjyyttä voimme lähivuosina edistää mm. verotuksen kannustavuudella, kohtuullistamalla yrittämisen riskiä, uudistamalla yritystoimintaa koskevaa lainsäädäntöä luomalla pienyrityksille omaa säännöstöään, avaamalla julkista palvelutuotantoa kilpailulle sekä ottamalla pienet yritykset nykyistä oleellista kattavammin mukaan tupo-pöytään. Yrittäjyyden asemaa pyritään vahvistamaan myös koulujärjestelmässä mm. opetusmateriaalien ja opettajakoulutuksen osalta. Tavoitteena on myös laajentaa kauppa- ja teollisuusministerin vastuualuetta yrittäjäasioissa joko nykyisellä ministerijaolla tai muuttamalla kauppa- ja teollisuusministerin nimike yrittäjäministeriksi.Aluejärjestön perustamisesta alkaen Varsinais-Suomen Yrittäjien toiminta on painottunut edunvalvontaan, ja olemme halunneet vaikuttaa yhteiskuntaan ja lainsäädännön valmisteluun sekä työvoimapolitiikkaan. Yrittäjäjärjestön tehtävänä on puuttua julkiseen keskusteluun sekä paikallisesti että koko valtakunnan keskeisissä tiedotusvälineissä. Lähdemme seuraavalle 25-vuotiskaudelle tähtäimessämme yrittäjien ja yrittämisen edellytysten parantaminen tulevinakin vuosina.Kirsi-Marja Kajander
Puheenjohtaja

Julkaistu 03/2003        
J&T Pajunen

J&T Pajunen

Kuljetusliikenne, Kuljetuspalveluja

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

05/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 17.05.2021


Seuraa meitä somessa