Rauno Saari

Yrittäjyyden perusedellytykset Suomessa ovat maailman kärkeä

Länsi-Suomen läänin maaherrana heinäkuussa aloittava Rauno Saari näkee Varsinais-Suomen vahvana yrittäjyysmaakuntana. Tulevassa työssään hän uskoo voivansa vaikuttaa yrittäjyyden edellytysten ja yrittäjyysilmaston kehittymiseen yhä parempaan suuntaan. Maaherra on käskynhaltija ja viestinviejä, joka voi rakentaa tehtävänkuvansa hyvin monipuoliseksi ja paneutua laajasti lääninsä asioihin, hän sanoo.

Yleinen yrittäjyysilmasto on Saaren mukaan muuttunut viimeisten vuosien aikana varsin suotuisaksi. Silti yrittäminen ei ole nuorison suosituimpien ammattien listalla.- Tämä on yksi keskeisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Syitä yrittäjyyden vähäiselle suosiolle voidaan etsiä esimerkiksi korkeasta koulutustasosta, joka avaa ovia moniin mielenkiintoisiin tehtäviin. Koulutus ei myöskään ole rohkaissut yrittäjyyteen vaan ennemminkin korostanut riskien välttämistä. Ei voida sivuuttaa sitäkään seikkaa, että Suomessa yleinen hyvinvointi on melko korkealla ja elinolojen parantamiselle oman yrittämisen kautta ei siten ole tarvetta. Kyse voi olla myös tietynlaisesta ideaköyhyydestä, Saari sanoo.Taloudelliset edellytykset yrittäjyydelle ovat Suomessa hyvät. Kansainvälisessä vertailussa Suomen rahamarkkinat ovat olleet pitkään hyvin vakaita ja korot matalia.- Valtiovallan taholta asiassa on tehty paljon. Esimerkiksi Kauppa- ja teollisuusministeriön yrittäjyyshankkeessa oli sata erilaista kohtaa, joilla selvitettiin yrittäjyyden edellytyksiä ja niiden parantamista. Toki kehittämisen varaa on vielä runsaasti, uudet yrittäjät esimerkiksi tarvitsevat tehokasta neuvontaa ja tietyt välilliset maksut vaatisivat yksinkertaistamista ja selkeyttämistä.Korkeakoulut lähentyneet kiitettävästi yritysmaailmaaVahva korkeakoululaitos on varsinaissuomalaiselle yrittäjyydelle merkittävä vahvuus, Rauno Saari arvioi.- Viime vuosina korkeakoulut ovat kiitettävästi lähentyneet yritysmaailmaa. Hyvä koulutustaso tuo mainiot kilpailuedellytykset globalisoituvassa maailmassa, kunhan innostusta yrittämiseen löytyy, hän sanoo.

Bioala on edelleen joistakin vastoinkäymisistä huolimatta kaiken uskon ja tuen arvoinen, tarvitaan vain sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä. Varsinais-Suomen suuri vahvuus on sijainti, jonka mahdollisuuksia tulee vielä entisestään hyödyntää. Myös teollisen osaamisen perinne on merkittävä.- Varsinais-Suomella on paljon kansainvälisiä yhteyksiä, mutta muualle Suomeen yhteyksiä voisi vielä lisätä. Ainakin meistä vallitsee se kuva, että olemme kovin tyytyväisiä oloomme, emmekä aina niin kiinnostuneitakaan luomaan yhteyksiä Varsinais-Suomen ulkopuolelle.25-vuotisjuhlavuottaan viettävää Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:tä Rauno Saari kiittää merkittävästä, yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä.

- Toivon työlle hyvää myötätuulta, yrittäminen on täynnä suuria mahdollisuuksia. -pv.


Julkaistu 03/2003        
Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Graafinen suunnittelu, Kirjansitomoja, Kirjapaino, Painotaloja, Pakkauspalvelu, Pakkaussuunnittelua, Suunnittelu, Suunnittelutoimistoja

Kokouspalvelut

Linnateatteri

Humalistonkatu 7, Turku

www.linnateatteri.fi

Muutautumiskykyinen komeljanttari. Linnateatteri on vuodesta 2003 toiminut turkulainen komediaan, musiikkiin ja maistuvaan ruokaan keskittyvä teatteri, jossa ei turhia jäpitetä.

Lue uusin näköislehtemme

05/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 17.05.2021


Seuraa meitä somessa