Julkaistu 15.12.2009 | Y-lehti | 1

Onko työn tuottavuuden mittaaminen tärkeää?

Yritystoiminnan perusedellytyksistä on liiketoiminnan kannattavuus ja se on yleensä seurausta yritystoiminnan ja työn tekemisen tuottavuudesta.

Oikeanlaisella työilmapiirillä on suuri merkitys henkilöstön työmotivaatioon, työssä jaksamiseen ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Tämä koskee niin työyhteisöjä kuin yksittäisiä yrittäjiä.  Työilmapiiriin panostaminen ei vaadi kalliita investointeja – se on yleensä ilmaista. Mielenkiintoista on, miksi työilmapiiriin ei panosteta riittävästi.

Miten työn tuottavuutta sitten voidaan mitata? Koska työn tuottavuuden paraneminen näkyy yleensä toiminnan sujuvuudella, avoimuudella ja kaikenpuolisella arvostuksella, sitä voidaan mitata monella tavalla. Monelle numeroihin tottuneille mittaaminen on kuitenkin vaikeaa, koska perinteisiä mittareita ei ole aina saatavilla. Tällöin voidaan tilanteesta hyväksyä oma arvio, vaikka numeroita ei olisikaan saavilla.

Työilmapiirin ja työmotivaation sekä työn tuottavuuden paranemisesta voidaan seurata tai mitata esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

1. Palaverikulttuuri muuttuu: palaverin kesto lyhenee, koska niillä on selkeä tavoite ja niissä tehdään todellisia päätöksiä. Palavereihin tullaan ajoissa ja hyvin valmistautuneina. Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, eikä asioita turhaan jaaritella. Palavereissa on avoin asioita käsittelevä ilmapiiri, jossa jokainen osallistuu omalla panoksellaan ja kehittävillä mielipiteillään. Avoimien tehtävien listalla olevat asiat tehdään ajallaan ja listalle tulee uusia toimintaa kehittäviä asioita
2. ”käytäväkeskustelujen” juoruilu ja valittelu vähenevät, koska asiat on asiallisesti käsitelty mm. palavereissa
3. henkilöstö tekee sovitut asiat ajallaan, ja siten, kun on sovittu. Jokainen tietää, mitä tehdään, kuka tekee ja milloin tehdään
4. yritystoiminnan ohjeet ja pelisäännöt ohjaavat aidosti toimintaa ja niitä noudatetaan
5. myöhästymiset ja turhat poissaolot vähenevät
6. rutiinitehtävät saadaan tehtyä nopeammin ja sujuvammin
7. ongelmien ja virheiden käsittely tehostuu ja kohdentuu oikeisiin asioihin (virhekustannusten määrä vähenee, asiakasvalitusten määrä ja kustannukset vähenevät, toimittajien toimitusvarmuus paranee, toimitusreklamaatioiden määrä ja kustannukset vähenevät)
8. oma ajankäyttö paranee ja henkilöstö ehtii paremmin tehdä työt työaikana, ilta ja viikonlopputyöt vähenevät
9. muutosten läpivienti on juoheaa ja tehdään avoimessa ja arvostavassa hengessä

Mittaamisen mahdollisuuksia on paljon, ja siksi onkin tärkeää itse määritellä, missä osa-alueella työn tuottavuuden paranemista tavoitellaan. Tämän jälkeen löytyvät mittaamismenetelmätkin parhaiten. Toisin sanoen, kannattaa aloittaa niistä osa-alueista, joihin selvästi kaivataan parannusta. Miten muuten itse mittaisit omassa yrityksessäsi työn tuottavuutta ja sen paranemista?

Osallistu keskusteluun

Työilmapiiriä tutkinut 03.04.2012 klo 09:32
Että käsitteet menisivät oikein, se nyt vain on niin että työilmapiiriä ei voi kehittää. Mitä yrittäjä/esimies VOI kehittää on todellista vuoropuhelua organisaation sisällä, antaa ihmisille tehtäviä, joita he hallitsevat ja joissa ovat parhaimmillaan. Esimies voi pitää palavereja, joissa tehdään päätöksiä, johtaa edestä ja joukkojen keskellä. Esimiehen pitää otta vastuuta mokistaankin ja ennen kaikkea antaa ja pystyy ottamaan palautetta vastaan myös itse. Työilmapiiriä ei KEHITETÄ se kehittyy, kunhan toiminnan peruselementit toimivat. Sitä kautta toiminnan tehokkuus myös paranee - aivan kuin vahingossa siinä sivussa.
Terveisin
Työilmapiirin kehittymistä tarkkaan seurannut

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.Jarmo Selin

Jarmo Selin

Jarmo Selin on turkulainen yrittäjä, liikkeenjohdon konsultti ja yritysvalmentaja, joka uskoo, että voittaja on se, jolla on eniten näkökulmia asioihin.

Tilitoimisto Kimmo Heikkinen Ky

Tilitoimisto Kimmo Heikkinen Ky

Kirjanpitotoimistoja, Tilitoimistoja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Hotel Seaport

Matkustajasatama Toinen Poikkikatu 4, Turku

www.hotelseaport.fi

Kokoustilat:Aulakabinetti 12 hlö, kapasiteetti 14 hlö diplomaatti. Tulli ja Konttorikabinetit, kumpaankin tilaan max 10 hlö, tilassa 8-10 hlön ryhmätyöpöytä. Conferens 1+2, max 45 hlöä/tila, kapasiteetti 18 hlö U-muoto, 45 hlö luokkamuoto, 60 hlö teatterimuoto. Kaikissa kokoustiloissa piirtoheitin, fläppitaulu, valkokangas ja datatykki. Conferens-tilassa lisäksi dvd-äänentoistolaitteet, puhelin.

Lue uusin näköislehtemme

03/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 12.03.2020


Seuraa meitä somessa