Julkaistu 05.11.2015 | Y-lehti | 0

Johtamisjärjestelmästandardit uudistuneet!

Syyskuussa 2015 julkaistiin uudet johtamisjärjestelmästandardit ISO 9001:2015 laatujärjestelmä- ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmästandardit. Tämä uudistus on syntynyt vuosia kestäneen kehitystyön tuloksena. Julkaisupäivänä aikaisempien standardiversioiden voimassaolo lakkasi. Siirtymäajan puitteissa (3 vuotta) voidaan määräaikaisarvioinneissa käyttää kuitenkin aiempien standardien 2008 ja 2004 versioita. Mitkä ovat keskeisimmät muutokset?

Standardien rakenne on muuttunut ja tämän tavoitteena on yhdenmukaistaa johtamisstandardit vastaamaan sisällöltään toisiaan ja ISO/IEC direktiiviä. Tämän uskotaan helpottavan järjestelmien integrointia (yhdistämistä). Otsikoita on nyt 10, joten niiden määrä on lisääntynyt. Otsikoiden lisääntyminen ei välttämättä lisää vaatimuksia, vaan niitä on ryhmitelty eri tavalla.

Standardi määrittelee myös asioita hieman eri tavalla esimerkiksi dokumentoitu tieto, joka tarkoittaa kaikkea tietoa niin sähköisessä tai kirjallisessa muodossa. Lisäksi standardi yrittää selkiyttää tarkemmin joitakin asioita kuten ulkoiset prosessit. Johtamisen osuutta on tarkennettu siten, että yrityksen laatupolitiikka selkeämmin liittyisi yrityksen strategiaan. Lisäksi on lisätty johdon vastuuta.

Uutena asiana on riskiperusteinen ajattelumalli (Risk Based Management). Riskien ja mahdollisuuksien käsittelyllä korvataan aiemmin ollut vaatimus ehkäisevistä toimenpiteistä. Standardi ei kuitenkaan määrittele, mitä riskejä pitäisi kartoittaa, millä menetelmillä ja miten tämä kartoitus tulisi näkyä yrityksen toiminnassa. Toisin sanoen kaikki menetelmät käyvät - myös hyvin yksinkertaiset.

Toiminnan jatkuva parantaminen on edelleen vaatimuksena. Nyt tähän on liitetty Demingin ympyrä ja siihen liittyvä ajattelumalli - PDCA.

Standardi ei enää vaadi, mitä toimintoja tai prosesseja pitää kuvata. Tämä antaa mahdollisuuden suunnitella järjestelmä yrityksen näköiseksi, tehdä siitä kevyt tai keventää olemassa olevaa järjestelmää. Näin järjestelmä saadaan entistä paremmin palvelemaan yrityksen liiketoimintaa.

Kun haluat tarkempaa tietoa standardien muutoksista, rakentaa kevyt toimiva toimintajärjestelmä tai keventää olemassa olevaa, voit tilata maksuttomat eOppaat nettisivuiltamme osoitteesta www.selinselin.fi/inspiraatioksi

Osallistu keskusteluun

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.Jarmo Selin

Jarmo Selin

Jarmo Selin on turkulainen yrittäjä, liikkeenjohdon konsultti ja yritysvalmentaja, joka uskoo, että voittaja on se, jolla on eniten näkökulmia asioihin.

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 60 + 25, R 80, myös kokous-ja catering -palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

03/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 12.03.2020


Seuraa meitä somessa