Julkaistu 18.03.2019 | Y-lehti | 0

Yksi Aurajoen Nuorkauppakamarin vuoden pääteemoista on kestävä kehitys #sdg2030

Kestävä kehitys näkyy Aurajoen Nuorkauppakamarin toiminnassa ja projekteissa vuonna 2019. Kasvatamme jäsentemme SDG-tietoisuutta ja pyrimme vahvistamaan bisnesosaamista niiden kautta. Kannustamme jäseniä näkemään mahdollisuuksia ja sitoutamme heitä tekemään muutoksia omassa toiminnassaan ja yhteiskunnassa. 

Tiesitkö, että paikalliset nuorkauppakamarit tekevät yhteistyötä useiden YK:n toimielinten kanssa pyrkien löytämään kumppaneita kaikilta yhteiskunnan sektoreilta, joiden kanssa voi yhdessä saada aikaan kestävää ja positiivista muutosta? 

Aurajoen Nuorkauppakamarissa olemme vahvasti sitouneita edistämään kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalouden edistäminen, kaupunkiympäristöjen kestävä kehittäminen, laadukas koulutus - nämä kaikki ovat osa Agenda 2030 -ohjelmaa. 

Itse asiassa JCI oli ensimmäisiä järjestöjä, joiden kanssa YK ryhtyi yhteistyöhön ja antoi virallisen statuksen kumppanuudelle (consultative status) jo vuonna 1954. JCI on myös ainoa YK:n ulkopuolinen organisaatio, joka saa käyttää YK:n “maailmankartta”-kuvaa logossaan. Bongaa tämä, kun seuraavan kerran näet JCI-pinssin. 

 

Miksi tällä on merkitystä ja miten nuorkauppakamaritoiminta tukee tätä? 

Kestävän kehityksen huomioiminen on tärkeää bisnesmielessä. Varsinkin kun ottaa huomioon sen, mikä merkitys meidän kaikkien omilla toimilla on ja mikä niiden toimien merkitys on Suomen teollisuudelle ja kilpailukyvylle.

Meille Aurajoen Nuorkauppakamarissa on tärkeää rakentaa kestävää infrastruktuuria, teollisuutta ja innovaatioita (#sdg9). Myös tavoite taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat (#sdg11) ja mahdollisuudet toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan (#sdg13) ovat toimintamme keskiössä. 

Nuorkauppakamaritoiminnassa vaikutetaan yhteiskuntaan positiivisesti esim. projekteilla ja koulutustoiminnalla. Teemme projekteja yhteistyössä eri yhteiskunnan tahojen kanssa. Projekteilla saatetaan pyrkiä kiinnittämään huomiota johonkin mahdollisuuteen tai haasteeseen, jonka olemme tunnistaneet. Ajatuksena on toteuttaa “to unite all sectors of society” -periaatetta, ja siinä nuorkauppakamarilaiset toimivat yhteisön yhdistäjänä. Projekteissa rakennamme ratkaisuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Näin vauhditamme myös jäsentemme  menestystä työelämässä kestävän johtajuuden arvopohjalta. 

Organisaatiot kehittyvät vain sen verran kuin sen yksilöt kehittyvät. Siksi yksilöiden kehittyminen on tärkeää ja haluamme Aurajoen Nuorkauppakamarissa edistää tätä. Erilaisissa kamariviroissa, projekteissa ja koulutuksissa kehittyvät johtamis- ja tiimityötaidot. Nämä taidot synnyttävät parempia johtajia. Paremmat johtajat luovat hyvinvointia yhteisöissään ja hyvinvoinnista kumpuaa taloudellista ja henkistä menestystä, jolla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. 

Pääsemme nuorkauppakamarissa harjoittelemaan uusia taitoja, joita emme välttämättä pääse omassa työroolissamme tekemään. Näistä tulee harjoittelun myötä osaamispääomaa ja parasta on, kun pääsee hyödyntämään opittuja taitoja työelämässä. Nuorkauppakamarissa tehtävä tiimityö luo jäsenten välistä luottamusta, jolloin luotu verkosto onkin luottamuspääomaa. Näistä verkostoista syntyy todellista bisnesvoimaa, ja sen painoarvo on aina enemmän kuin cv:n. 

Paremman johtajuuden ja toimivan bisnesverkoston kautta myös yhteiskunta kehittyy. On selvää, että kestävän elinympäristön turvaamiseksi vaaditaan rohkeita ja osaavia johtajia, jotka ymmärtävät vastuullisuuden kaikessa laajuudessaan. 

 

Maria Arjonen
PRES
pres[at]aurajokijc.fi
040 076 2016

 

Puheenjohtajan tehtävänä on kehittää, koordinoida ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa sekä edustaa yhdistystä SNKK:ssa ja alueella. Puheenjohtaja huolehtii myös strategisten tavoitteiden jalkauttamisesta, valmistelee toimintasuunnitelman ja budjetin yhteistyössä hallituksen kanssa ja kokoaa toimintakertomuksen.

OTM, Maria Arjonen toimii lakimiesyrittäjänä yrityksessä Laki ja Vesi Oy. Yhtiö tarjoaa juridista ja teknistä neuvontaa vesihuoltolaitoksille, kunnille ja teollisuusyrityksille. Marian tehtävänä on vastata juridiikasta ja mahdollistaa asiakkailleen paremmat toimintaedellytykset.

PRES Maria Arjonen

Osallistu keskusteluun

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.Aurajoen Nuorkauppakamari

Aurajoen Nuorkauppakamari

Aurajoen Nuorkauppakamari ry:n toiminnan päämääränä on vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Kehitämme jäsentemme johtamis- ja työelämätietoja ja -taitoja kestävän johtajuuden arvopohjalta.

Kaarinan Autokoulu Oy

Kaarinan Autokoulu Oy

Ammattipätevyyskoulutus, Autokoulu, CE- luokan koulutus

Kokouspalvelut

Kultaranta Resort Oy

Särkänsalmentie 178, Naantali

www.kultarantaresort.fi

Kokoukset, yritystilaisuudet, juhlat, aktiviteetit, majoitus. Kaikki samasta paikasta isommallekin ryhmälle.

Lue uusin näköislehtemme

11/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 12.11.2020


11-liite/2020Liite
to 12.11.2020


Seuraa meitä somessa