Haaste julkiselle ja yksityiselle sektorille: Yhdistetään voimamme uudella poikkeusajan palvelukonseptilla

Anonyymi 24.03.2020

Olemme suunnitelleet helposti monistettavan yksinkertaisen konseptin, jossa valtion tukikeinot sekä yksityisen ja julkisen sektorin palveluntarjoajat voivat yhdistää voimansa. Pyrkimyksenä on ennen kaikkea auttaa riskiryhmäläisten ruokahuollossa karanteeniaikana, mutta myös työllistää yrittäjiä, helpottaa kuntien taakkaa ja suunnata valtion yritystukia mahdollisimman hyödyllisesti ja hedelmällisesti poikkeusolojen läpi. Tavoitteenamme on pelastaa mahdollisimman monta riskiryhmäläistä, yritystä ja työpaikkaa sekä ylläpitää taloutta ja yhteiskunnan toimintaa karanteenioloissa.

Uskomme, että tämä on mahdollista yksinkertaisella tavalla, luovasti ja ennakkoluulottomasti, minimoiden konkurssien tai lomautusten tarve. Kutsumme eri tahot yhdistämään voimansa: koko poliittisen kentän, kunnat, kaupungit, organisaatiot, järjestöt, yksityiset yritykset ja vapaaehtoiset yksilöt mukaan tukemaan elintärkeää agendaamme. Haastamme mukaan koko valtiomme – ylintä poliittista johtoa myöten – tukemaan tätä toimintamalliamme ja sen onnistumista ja toimimista ympäri maan.

Peräänkuulutamme talkoohenkeä, sisua, luovuutta ja joustamista jokaiselta suomalaiselta, jotta mahdollisimman moni selviää korona-ajasta kohti parempaa tulevaisuutta. Yhdessä onnistumme, kun toimimme yhteisvastuullisesti ja välittömästi!

KONSEPTIMME KUNNILLE JA PK-YRITTÄJILLE:

1) Irtaudutaan kuntien palveluiden kilpailutuksesta poikkeusolojen ajaksi niin, että kaupungin ei tarvitse kilpailuttaa alle 60.000 euron ostoja. Ravintolat ja kahvilat toteuttavat peruskotiruoka-annoksia. Annosten hinnaksi määritellään sama yhtenäinen edullinen summa ravintolasta ja kahvilasta riippumatta. Näin verkosto toimii tasapuolisesti ja voi matkan varrella tarvittaessa muuttua.

2) Mahdollistetaan, että kunnat voivat osoittaa taksikuljetuksiin palveluseteleitä. Taksiyrittäjät vievät ravintolasta tai kahvilasta annokset ennaltamäärätylle alueelle, ennaltasovittuun jakelupisteeseen. Taksikuljetuksiin toteutetaan kiinteä hinta, joka on kaikilla toimijoilla sama. Kuljetuksia koordinoidaan taksin digitaalisen järjestelmän avulla, jota yleensä käytetään koulukuljetuksissa. Nyt järjestelmä voidaan uudelleenohjata ruoka-kuljetuksia varten, koska mm. koulukuljetuksia ei nyt tällä hetkellä ajeta. Sekä järjestelmä että ammattitaitoinen kuljetusarsenaali ovat nyt vapaita ja yhteistyössä mukana olevan Lounais-Suomen Taxidatan ansiosta myös jo käytössämme Lounais-Suomen alueella.

3) Päivittäistavarakaupat toteuttavat ruoka-apukassit vähävaraisille ja taksiyrittäjät vievät ne ennalta sovittujen alueidensa mukaan apua tarvitseville. Myös kauppojen vähävaraisille suunnatuilla ruoka-kasseilla on määritelty yhtenäinen hinta.

4) Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet yksilöt vievät ruoka-annoksia ja kauppakasseja jakelupisteistä riskiryhmäläisten kotioville. Vapaaehtoiset voivat koostua olemassa olevien avustusjärjestöjen vapaaehtoisista, etätyöläisistä, toisen asteen opiskelijoista ja vaikka urheiluseurojen jäsenistä, jotka saadaan tavoitettua nopeasti esimerkiksi valmiina olevien rekisterien ja Wilman kautta.

5) Kehitetään konseptia edelleen. Käytännön toiminta vaatinee vielä tarkempaa jalostamista – ideat osaajilta ovat tervetulleita. Lisäksi esimerkiksi taksit voivat astua myös muuhun kotiinkuljetusapuun, kuten päivittäistavarakauppojen verkkokauppatilausten toimittamiseen myös muille kuin riskiryhmäläisille. Konseptia voivat hyödyntää myös muut PK-yritykset ja toimialat, kuin mitä tässä on mainittu. Olisiko mahdollista tehdä poikkeusolojärjestelyitä myös apteekkipalveluiden yhdistämiseksi tähän konseptiin? Ehkä mukaan on mahdollista liittää myös julkisen liikenteen työntekijöitä?

6) Vapaaehtoiset auttavat vapaaehtoisperiaatteella, mutta pystyvät auttamaan enemmän, kun eivät hoida isoja tai useita erillisiä yksittäisiä kauppa-asiointeja tai riskeeraa omaa terveyttään kaupoissa juoksemalla. Ruoka-annokset ja kauppakassit kustannetaan ostajan omasta toimesta, mutta vähävaraisten ruokakassiapuun ja taksien kuljetuspalkkioihin, sekä toiminnan systemaattiseen organisointiin pyydämme valtiolta tukea. Lisäksi tarvitsemme valtion ja kuntien apua ja joustoa toiminnan mahdollistamiseen.

Luomamme konsepti on suunniteltu vapaasti monistettavaksi koko yhteiskuntaamme. Toimintamallin perustana on, että alueet segmentoidaan kaupunkien ja kuntien sisällä siten, että pienet verkostot muodostavat ison auttamisorganisaation. Kun toimintamalli ja hinnoittelu on kaikilla sama, pystymme turvaamaan tasalaatuisen avun saamisen sitä tarvitseville. Kyseessä on vain työkalu paikalliseen kriisinhoitoon poikkeusolojen ajaksi, jonka jälkeen palataan normaaliin yrityskilpailuun. Poikkeusolojen aikana toimiva palveluryhmittymä voi toki synnyttää uusia liiketoimintamalleja myös koronakriisin jälkeiseen aikaan muun muassa verkostoitumisen myötä.

Ymmärrämme mallin käytännön toimivuuden, lakisääteisen mahdollistamisen ja varojen keräämisen vaativan järjestelyitä. Toivomme kuitenkin asiaan tarttumista kaikilta tarvittavilta tahoilta pikaisesti, sillä näin säästämme ennen kaikkea henkiä, mutta myös kuntien organisaatioita ja sote-henkilökuntaa liialliselta kuormitukselta. Samalla turvaamme tuhansien, kymmenientuhansien ellei satojentuhansien PK-yrittäjien liiketoiminnan niin, että yrityksiä ei tarvitse ajaa alas, vaan ainoastaan poikkeusolojen ajaksi muuttaa toisenlaiseksi.

Kukaan ei tähän konseptiin osallistumalla tee voittoa, vaan talkoohengellä yksityinen ja julkinen sektori huolehtivat siis siitä, että:

- Apua saavat ne, jotka sitä tarvitsevat.

- Apua saavat kaikki tasalaatuisesti poikkeusolojen hengessä.

- Yhteiskunnan sote-palveluita ei kuormiteta kuntien ja kaupunkien sisäisen organisaation kautta, vaan apu tulee mikro- ja PK-yrityksiltä.

- Yritykset pystyvät pitämään toimintansa kasassa uudelleenorientoimalla liiketoimintansa, pysyen pystyssä tulevaisuutta varten.

Toivomme, että yhteiskunnasta löytyy tahtotila ja valtion tuista varanto, jotta konseptimme saadaan toteutettua ja johdonmukainen verkosto rakennettua kasaan, ennen kuin päällä on avun tarpeen suhteen kriittinen tilanne ja alas on ajettu moni sellainen yritys, tai lomautettu sellainen työntekijä, joka olisi voinut olla toiminnassa mukana.

Toistaiseksi rakennamme verkostoa täysin vapaaehtoisvoimin. Mukana on jo organisaattorit Turusta, Naantalista, Raumalta, Espoosta ja Kauniaisista. Yrityspuolelta haasteeseen ovat jo vastanneet Lounais-Suomen Taxidata sekä yksittäisiä toimintavalmiudessa olevia ravintoloita Naantalista ja Turusta. Vapaaehtoisperiaatteella toimintaa on tukemassa mikroyrityksiä muun muassa verkkosivurakentamisen (JME Tietopalvelut) ja tiedottamisen (HYPR Agency ja Mindtrix Oy) saralta. Toiminnan koordinointia ja rahoitusta järjestelee luova yritys Sylvi Salonen Oy. Konseptin on suunnitellut tuotekehityksen ammattilainen Eeva Heikkilä.

Tiedämme ympäri Suomen löytyvän halukkaita vapaaehtoisia, ja alustavat kontaktoinnit kuntiin ovat jo osoittaneet kiinnostusta konseptin mukaista toimintaa kohtaan. Toiminnan käynnistäminen edellyttää kuitenkin myös edellä mainittujen toimintojen mahdollistamista valtion ja kuntien taholta, sekä sankoin joukoin toimintansa ylläpitämisestä poikkeusjärjestelyin kiinnostuneita PK-yrityksiä.

Pyydämme kaikkia konseptiin osallistumisesta kiinnostuneita ympäri Suomen ilmoittamaan halukkuudestaan tähän toimintaan – yhteystiedot sekä yhteydenottolomake löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Toiminta on vasta alussa. Päivitämme tietoja Korona-apua -kotisivulle tilanteen edetessä: www.korona-apua.fi

Lisäksi toivomme luovia ideoita ja talkoohenkeä jokaiselta kansalaiselta ja yrittäjältä myös muiden konseptien suunnitteluun. Löytyykö meiltä esimerkiksi vaateyrityksiä, jotka voisivat valmistaa suojavarusteita terveydenhuoltoon? Onko yhtäällä lomautettua osaavaa henkilökuntaa auttamaan koronatestien tekemisessä? Löytyykö yrityksiä, jotka voisivat toteuttaa testivälineiden tai hengityskonevarastojen tuottamista tai testitulosten analysointia normaalitoimintansa sijaan, lomauttamatta henkilöstöään? Saako yksityiseltä sektorilta, kuten kauneus- ja vapaa-ajan yrityksistä tukea kunnille lisätehtävien tekemiseen, ja tälle toiminnalle valtion antamaa palkkatukea?

Toimikaamme nyt, kun se on vielä mahdollista!

Eeva Heikkilä

Korona-apua riskiryhmäläisille -konseptin kehittäjä

Sannamari Suomi

Korona-apua riskiryhmäläisille -konseptin koordinaattori


Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

VTM-Datamove

VTM-Datamove

Atk-asennukset, atk-huolto, Atk-konsultointia, Atk-laitteet, varaosat, tarvikkeet, Atk-ohjelmistoja, sovelluksia, Atk-palveluja, Atk-verkkojärjestelmät ja ylläpito, Ict-Palvelut

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Naantalin Kylpylä

Matkailijantie 2, Naantali

www.naantalispa.fi

Kokoukset, juhlat, näyttelyt, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasparatiisi, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa