Valtiontakaus asuntoyhtiöiden saneerauksiin tarvitsee remontin

Jari Rastas, pääkonsuli, rakentamisen valiokunta/Suomen Yrittäjät ja Juuso Kallio, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi 20.07.2020

Tyypillisen suomalaisen kotitalouden varallisuus koostuu pääosin asuntovarallisuudesta. Asuinkiinteistöjen arvon ja palvelukyvyn ylläpito on keskeistä kansallisvarallisuuden näkökulmasta. PTT:n selvityksen mukaan asuinrakennuksissa vuosina 2020–2025 vuotuista teknistä korjaustarvetta on keskimäärin 3,5 miljardia euroa arvosta. Tilanne ei merkittävästi muutu vuosina 2026–2035. Korjaustarpeen merkittävin kasvu seuraavan 10 vuoden aikana tulee pääosin kaupunkien kerrostalojen korjaustarpeen lisääntymisestä. Yksin niiden saneeraustarve on vuositasolla 30-35000 asuntoa josta nyt saneerataan alle puolet. Tilanteeseen on tultava muutos!

Jo vuosia asukasluvultaan taantuvilla alueilla rahoituksen saaminen välttämättömiin korjaushankkeisiin on ollut vaikeaa. Koronaepidemian vaikutus lisää haasteita rahoitusten saannissa entisestään ja nyt on aika toimia. On viipymättä kiirehdittävä uudistusta asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksia varten myönnet-täviin kattaviin ja tasapuolisiin valtiontakauksiin. Nykyinen Valtion takausjärjestelmä taloyhtiöiden perusparannuslainoille on ollut voimassa vuodesta 2015, ja takausvaltuus on ollut 100 miljoonaa euroa vuodessa. Viiteen vuoteen takauksen piiriin ei ole hyväksytty yhtään lainaa! Takausehdot on asetettu siten, että takauksen saisi taloyhtiö, joka sitä ei tarvitse ja takausta ei saa taloyhtiö, joka sitä tarvitsisi. Hallituksen on pikaisesti uudistettava takausjärjestelmä toimivaksi, jotta taloyhtiöiden tarpeelliset korjaukset saadaan rahoitettua ja liikkeelle. Tämä tulee olemaan myös rakennus- ja kiinteistötekniikka-alojen työllisyyspoliit-tinen kysymys. 100 miljoonan takausmäärä tulee arvioida uudelleen, takaustarve koskee vuosittain tuhansia taloyhtiöitä.

Mitä pitää tehdä

Järjestelmää tulee muuttaa niin että taloyhtiöt, joiden kiinteistöomaisuuden arvo ei suoraan mahdollista hankerahoitusta saavat jatkossa valtion takuuvastuun avulla kattavasti pankki- tai rahalaitosrahoitusta hankkeilleen. Jotta asunto-osakeyhtiö voisi hyödyntää järjestelmää, sen tulisi saada rahoituslaitokselta takausjärjestelmän sallima maksimaalinen 20 vuoden laina-aika korjauslainalleen ja lisäksi alhainen korkomarginaali. Muuten takauksesta nyt perittävä kahden prosentin takausmaksu syö hyödyn kokonaan. Toki vakuuskartoituksissa täysin epärealistiset kohteet tulee kartoittaa pois, mutta taloudellista riskiä valtionkin tulee merkittävästi tässä kantaa. Vakuusriskiarvioinnissa tulisi käyttää arviota tuettavan asunto-osakeyhtiön asuntojen käyvästä arvosta peruskorjauksen jälkeen, ei ennen korjauksia! Takausjärjestelmän tulee toimia siten että takauksia annetaan myös heikommille alueille. Kyse on kansantalouden perusongelmasta joka tulee hoitamattomana maksettavaksi moninkertaisesti samalla kun kansallis-varallisuutemme menettää arvoaan ja moninaiset ongelmat; kuten isot vesivahingot kertaavat kuluja.

Asiaan liittyy lisäksi muita tekijöitä kuten asumismukavuus ja energiatehokkuus. Kun väestömme ikääntyessä monitahoinen paine vanhusten asumiseen ja pärjäämiseen kotioloissa jatkaa kasvuaan, mahdollistavat hyvin suunnitellut remontit samalla muita yhteiskunnallisia tavoitteita. Esimerkiksi märkätiloja voidaan parantaa ja tehdä turvalliseksi heikommin liikkuville, hissejä asentaa, tietoliikenne-yhteyksiä tehostaa. Lista on pitkä. Kun kehitetään kokonaisuutta oikein päästään tilanteeseen jossa saneerauksiin voidaan myös tehokkaasti yhdistää energiatehokkuuteen ja iäkkään väestön asumisolojen parantamiseen käytettäviä tukia. Kattava, kohteen tason parantamiseen tähtäävä selvitys- ja suunnittelutyö pitääkin asettaa kriteeriksi takauksille. Samalla laajenee hankkeiden työllisyysvaikutus sekä tarve kouluttaa uusia osaajia yritysten tarpeisiin. Osaamisen ja teknisten toteutusten kehittämisellä voidaan myös parantaa työtehtävien kiinnostavuutta sekä toteutusten laatutasoa. Yhteisvaikutukset tulevat olemaan laaja-alaisia.


Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

J&T Pajunen

J&T Pajunen

Kuljetusliikenne, Kuljetuspalveluja

Kokouspalvelut

Naantalin Kylpylä

Matkailijantie 2, Naantali

www.naantalispa.fi

Kokoukset, juhlat, näyttelyt, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasparatiisi, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

06-07/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 17.06.2021


Seuraa meitä somessa