Uutiskirjeen postitusrekisterin tietosuojaseloste


Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 23.5.2018.


1. Rekisterinpitäjä


Viestintäharju Oy (y-tunnus: 0673775-9)
Käyntiosoite: Kuskinkatu 3
Postiosoite: PL 60, 20781 Kaarina
Puhelin: 02 512 0100


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö


Juha-Pekka Harju
Puhelin: 02 512 0100
S-posti: j-p.harju@y-lehti.fi


3. Rekisterin nimi


Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehden sähköpostiuutiskirjeen postitusrekisteri.


4. Rekisterin käyttötarkoitus


Rekisterin sisältämiä sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehden uutiskirjeen lähettämiseen. Sitä voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin rekisterinpitäjän suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin lähetyksiin.


5. Rekisterin sisältämät tiedot


Rekisterissä on uutiskirjeen vastaanottajien sähköpostiosoitteet.


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Sähköpostiosoitteita kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Sähköpostitietoja voidaan kerätä lisäksi muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista. Sähköpostitietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän rekistereistä, Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenrekisteristä, tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.


7. Tietojen luovutus ja siirto


Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta sopimuksin tai muuten lain edellyttämällä tavalla.


Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.


8. Rekisterin suojaus


Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.


Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden vanhentuneita tai virheellisiä sähköpostiosoitteita. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.


9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja poistaa sähköpostiosoitteensa rekisteristä. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun, puh. 02 512 0100.


10. Rekisteriselostetta koskevat muutokset


Viestintäharju Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

Amandum

Amandum

Coaching, Hypnoterapiaa, Liikuntapalveluja, Psykologipalveluja, Työnohjaus

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Korkki

Linnankatu 43, Turku

www.frescoravintolat.fi

R 75, KP 5-24 (75). Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet, AV-laitteet. Juhlapalvelu. Lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tervetuloa tutustumaan uuteen ravintolaamme! Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www. frescoravintolat.fi

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa