Salon kaupunki
Salon Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Alanko haluaa, että Suomessa olisi Yrittäjänsuojalaki, joka koskisi myös yrittäjien välisiä sopimuksia ja sisältäisi yrittäjien oikeudet suhteessa julkisiin toimijoihin.
Uutiset

Salon Yrittäjien Jukka Alanko: Kaikkia yrittäjiä ja yrityksiä tulee kohdella tasa-arvoisesti julkisessa päätöksenteossa

Salon Seudun Sanomat uutisoi 16.11., että Salon Yrittäjät irtautui yhteistyöstä Salon kaupungin kanssa. – Uutisointi oli kovin virheellistä ja harhaanjohtavaa, sanouduimme irti erikoiseen valoon joutuneesta tavoitesopimuksesta, emme yhteistyöstä, Salon Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Alanko korjaa.

Salon Yrittäjät ja kaupunki tekivät tavoitesopimuksen vuonna 2018. Sopimuksen perimmäisenä tavoitteena oli tehdä Salosta Suomen yrittäjäystävällisin kunta vuoteen 2023 mennessä. Tuolloin Salon kaupunginjohtajana oli juuri aloittanut nyt jo Porin kaupunginjohtajaksi valittu Lauri Inna.

– Inna oli hyvin positiivinen ja yrittäjämyönteinen johtaja. Hänen kanssaan oli mukava edistää asioita. Katsoimme, että oli juuri oikea hetki ottaa iso harppaus yrittäjämyönteiseen suuntaan, jota Salo vanhana teollisuuspaikkakuntana ei aiemmin aina edustanut, Alanko toteaa.

Ponnisteluista huolimatta Salo ei ole edelleenkään muuttunut yrittäjämyönteiseksi

Vanhan sopimuksen irtisanominen johtui siitä, että Salon kaupunki on tehnyt päätöksiä, jotka vaikuttavat syrjinnältä. Paikallisia yrittäjiä ei ole kohdeltu tasavertaisesti muiden toimijoiden kanssa.

– Yrittäjiä on aika-ajoin Salossa asetettu hyvin eriarvoiseen asemaan. Yksi esimerkiksi oli kesäterassien vuokra, joka uhkasi nousta 275 prosenttia. Onneksi tämä asia saatiin kuntoon.

Tuorein tapaus liittyy tonttikauppaan, josta Salossa on puhuttu jo vuoden päivät. Kaupungilla oli 27,5 hehtaarin yritystontti, kaavoitettu alue, joka myytiin Lounais-Suomen Jätehuollolle 519 000 eurolla, vaikka kyseisen alueen tonttien listahinnan mukaan kauppahinnan olisi pitänyt olla 4,7 miljoonaa euroa.

– Alennusta annettiin 4,2 miljoonaa euroa. Kun tuo tarjous tuli julki, myös paikalliset yrittäjät tekivät tontista tarjouksen, joka oli 700 000 euroa. Se on 35 prosenttia enemmän kuin LSJH:n tarjous, mutta yrittäjät eivät koskaan saaneet edes kunnollista vastausta tarjoukseensa. Salon Yrittäjät ry. teki aiheellisen kyselyn kaupungille, mutta siihenkään ei tullut vastausta. Sitten laadimme avoimen kirjeen paikalliseen lehteen, eikä kaupungilta vastattu siihenkään. On kestämätöntä, että paikalliset yrittäjät eivät saa tonttimaata, vaikka olisi kova tarve. Sen sijaan kaupunkilaisten omaisuutta myydään 89 prosentin alennuksella muille, Jukka Alanko hämmästelee.

Lopulta Salon kaupunki myi tontin 519 000 euron hinnalla, ja tarjouksen tehneet yrittäjät saivat lukea siitä lehdestä

Salon Yrittäjät on jättänyt kaupasta valituksen hallinto-oikeuteen. Alanko perustelee:

– On selvää, että aikoinaan laadittu tavoitesopimus oli joutunut omituiseen valoon ja käynyt turhaksi. Niinpä ilmoitimme kohteliaasti Salon kaupungin edustajille, että Yrittäjäyhdistys irrottautuu siitä. Yhteistyöstä emme ole sanoutuneet irti. Kun uusia sopimuksia tehdään, on tärkeää asettaa tavoitteet realistisiksi ja tärkeää on myös se, että kaikki osapuolet sitoutuvat sopimukseen ja tekevät työtä tavoitteen saavuttamiseksi. Me olemme tässä tosissamme.

Kaupunginvaltuustossa Lounais-Suomen Jätehuollolle tehty kauppa aiheutti hajontaa puolueissa. Jukka Alanko muistaa hyvin päätöksestä aiheutuneen ärtymyksen yrittäjissä.

– Äänet hajaantuivat ja kauppa syntyi äänin 29–22. Valtuustossa oli tehty myös sellainen vastaehdotus, että tuo 27,5 hehtaarin alue olisi jaettu pienemmiksi tonteiksi ja luovutettu tarpeen mukaan, eli olisi toimittu kaupungin määräämien tonttien luovutusehtojen mukaisesti. Valitettavasti päätös ei mennyt näin; säännöt eivät ole kaikille samat.

Jukka Alanko haluaa, että Suomessa olisi Yrittäjänsuojalaki, joka koskisi myös yrittäjien välisiä sopimuksia ja sisältäisi yrittäjien oikeudet suhteessa julkisiin toimijoihin.

– Tämä laki tarvitaan. Kun yritysten tarpeita ja asioita käsitellään kunnissa, tulisi päätöksenteossa kohdella tasapuolisesti ja avoimesti kaikkia yrityksiä. Lain avulla saataisiin oikeudenmukaisuutta myös erilaisiin riita-asioihin tuomioistuimissa, joissa yritykset ovat heikoilla muutoinkin, Jukka Alanko toteaa.

Salon Yrittäjät ry:n tavoite on se, että kaikkia yrittäjiä ja yrityksiä, toimialasta ja liikevaihdosta riippumatta, kohdellaan tasa-arvoisesti – sääntöjen pitää olla kaikille samat.