Julkaistu 15.12.2015 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Kiertotalous on julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen mahdollisuus

Viime päivien uutisotsikot ovat täyttyneet Pariisin ilmastosopimuksesta ja EU:n kiertotalouspaketista. Reunaehdot ja velvoitteet, mutta myös mahdollisuudet luonnon kantokyvyn rajoissa tapahtuvalle kasvulle lisääntyvät vauhdilla. Vaikutuksia Suomen talouteen voidaan vielä vasta arvailla, mutta Suomen energia- ja cleantech-osaaminen, toimiva jätehuoltojärjestelmä ja yritysten materiaalitehokkuustoiminta ovat hyvä pohja kansainvälisten sopimusten menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on Suomenkin siirryttävä kohti kiertotalousyhteiskuntaa. Suomi on maa, joka todennäköisesti hyötyy kiertotaloudesta eniten, jos markkinat saadaan sille suotuisaksi, visioi Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen Sitran kiertotalousseminaarissa joulukuun alussa. Komission kiertotalouspaketin mukaan esimerkiksi uudelleenkäyttö, ekosuunnittelu sekä jätteen synnyn ehkäiseminen voivat tuottaa nettosäästöjä jopa 600 miljardia euroa EU:n yritysten vuosittaisesta liikevaihdosta.

Kiertotalouden yhteiskunnassa vähennetään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja jätteen määrää, on kyseessä sitten teollisuuden tuotteet tai luonnonvarat kuten erilaiset maa-ainekset. Luomalla ennakkoluulottomasti symbiooseja teollisuuden eri sektoreiden välille voidaan vaikuttaa myös yritysten liiketoiminnan positiiviseen kehittymiseen. Mutta pelkästään yksityisen sektorin ponnistelut eivät riitä kiertotalous- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Julkiset hankinnat yritysten pilotointialustana

Suomen julkinen sektori tekee hankintoja 30 miljardilla eurolla vuodessa eli viidenneksellä bruttokansantuotteesta. Näin merkittävällä summalla on väistämättä kytkös myös kiertotalouteen, jonka toivotaan ajattelu- ja toimintamallina läpäisevän tulevaisuudessa kaikki yhteiskuntasektorit. Komissio aikoo kiertotalouspaketin tiimoilta toteuttaa ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia toimia tukemalla innovatiivisten julkisten hankintojen yleistymistä sekä korostamalla uusissa tai tarkistetuissa kriteereissä kiertotalouden näkökohtia.

Ensi vuonna uudistuva Suomen hankintalainsäädäntö tulee asettamaan aikaisempaa enemmän vaatimuksia julkisten hankintojen ekologisuudelle. Esimerkiksi energiamerkityiden tuotteiden perustaso tulee olemaan paras saatavilla oleva energialuokka. EcoDesign -direktiivi puolestaan ohjaa tuotekehitystä jatkossa energiatehokkuuden sijasta enemmän kokonaisvaltaiseen resurssitehokkuuteen ja elinkaariajatteluun.

Julkinen sektori voi tarjota paikallisille yrityksille mahdollisuuksia pilotoida kiertotaloutta tukevia tuotteitaan ja palveluitaan. Uuden hankintalain puitteissa kunnilla on mahdollisuus muun muassa tehdä esikaupallisia hankintoja paikallisilta yrityksiltä ja toimia kokeilualustana uudelle tekniikalle. Tämä vaatii kunnilta avointa suhtautumista ja aktiivista markkinavuoropuhelua uutta tekniikkaa markkinoille tuovien yritysten kanssa. Paikallisen yhteistyön mahdollisuutena on myös innovaatiokumppanuus, jossa voidaan hankkia tuote, jota ei vielä löydy markkinoilta. Erityisesti kansainvälisille markkinoille suuntaaville yrityksille on tärkeää saada mahdollisuus kokeilla uusia innovaatioita lähellä kehitystyötä ja saada hyviä referenssejä kotimaassaan.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on avainasemassa uusien kiertotalouden innovaatioiden kehitystyössä. Voimat on uskallettava yhdistää nyt.

Anne Ahtiainen
johtava energia-asiantuntija, Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Varsinaisbitumi Oy

Varsinaisbitumi Oy

Kattomateriaaleja, Kattotöitä, Rakennussaneerausta

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Liedon Vanhalinna

Vanha Härkätie 111, Lieto

www.abocatering.fi

Viihtyisätja monipuoliset kokous- ja juhlatilat Linnavuoren kartanomiljöössä – historiaa, kulttuuria ja luontoa lähellä. Oheisohjelmaksi opastettuja kierroksia niin museonäyttelyissä kuin ulkoilupoluilla. Tilavuokraus ja tilausravintolapalvelut.

Lue uusin näköislehtemme

01-02/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 07.02.2019


Seuraa meitä somessa