Julkaistu 17.03.2017 0          

IAU:n lakko aiheuttaa tappioita matkatoimistoille

Ilmailualan unionin lakkotoimet, jotka liittyvät IAU:n ja Palta ry:n Airpro Oy:tä koskevaan työehtokiistaan aiheuttavat harmaita hiuksia lukuisille suomalaisille lentomatkustajille.

Matkatoimistoissa paiskitaan nyt hartiavoimin töitä, jotta asiakkaiden matkat voitaisiin toteuttaa edes suurin piirtein suunnitellusti. Lakon aiheuttamien kustannusten ja tulonmenetysten arvioimiseen ei ole matkatoimistoissa vielä aikaa, mutta tiedossa on, että pienikatteisella toimialalla kustannukset ovat merkittävät.

- Tuottamaton työ sekä peruutustilanteissa matkatoimiston kontolle jäävät majoitus- ja muut kulut aiheuttavat merkittäviä kuluja matkatoimistoille, murehtii Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti ja vetoaa lakon osapuoliin nopean ratkaisun löytymiseksi.

Ilmailualan unionin lakkotoimet ovat johtaneet jo tuhansien matkustajien matkan peruuntumiseen tai matkasuunnitelmien merkittäviin muutoksiin. Lakkotoimet eivät vaikuta vain Suomesta maailmalle lähdössä oleviin asiakkaisiin, vaan myös maailmalta Suomeen pyrkiviin matkustajiin. Lakkotoimien vuoksi peruuntuneiden lentojen seurausvaikutukset näkyvät usean päivän ajan.

Lakkotoimien vuoksi peruutetun matkan ostaneet asiakkaat ovat matkaan liittyvien kustannusten osalta eriarvoisessa asemassa. Jos matka joudutaan peruuttamaan lakkotoimien vuoksi, eikä asiakkaalle saada järjestettyä korvaavaa lentoa, saa valmismatkan ostanut asiakas peruuntuneen matkansa hinnan kokonaisuudessaan takaisin matkanjärjestäjältä. Tämän määrää valmismatkalaki, joka velvoittaa matkanjärjestäjää myös avustamaan matkustajaa matkan peruutus- tai uudelleenjärjestelytilanteessa.

- Monissa tapauksissa matkanjärjestäjä matkan peruuttamisen sijaan kykenee onneksi järjestämään lentojärjestelyt uudella, kenties hieman viivästyneellä aikataululla. Näin ollen matka useimmiten pystytään toteuttamaan lähes sovitussa muodossa, kertoo Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Jos sen sijaan lentomatkan ja siihen liittyvän majoituksen ja muut palvelut on ostanut erikseen, jäävät matkan peruuntuessa majoitus- ja muut kustannukset matkustajan omalle kontolle.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Graafinen suunnittelu, Kirjansitomoja, Kirjapaino, Painotaloja, Pakkauspalvelu, Pakkaussuunnittelua, Suunnittelu, Suunnittelutoimistoja

Kokouspalvelut

Naantalin Kylpylä

Matkailijantie 2, Naantali

www.naantalispa.fi

Kokoukset, juhlat, näyttelyt, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasparatiisi, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

03/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 18.03.2021


03-liite/2021Liite
to 18.03.2021


Seuraa meitä somessa