Julkaistu 14.06.2017 0          
TUNNE TALOUS

Perustajaurakoitsijan verotuksen ja tilinpäätöskäsittelyn erot

Perustajaurakoinnilla tarkoitetaan sitä, että rakennusliike suunnittelee, markkinoi, tuottaa ja myy asunto- ja liikehuoneistoja siten, että ostaja saa hallintaoikeuden tiloihin hankkimalla omistukseensa kohdeyhtiön osakkeita. Perustajaurakoitsija myy rakennusurakan kohdeyhtiölle, jonka osakkeiden myynnistä perustajaurakoitsija vastaa. Verotus on perinteisesti ollut hyvin kirjanpitosidonnainen. Perustajaurakoinnin verotus poikkeaa kuitenkin huomattavassa määrin perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelystä.

Perustajaurakoitsijan tilinpäätöskäsittely perustuu kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen perustajaurakoinnista 17.1.2006. Ohjeen antamisella kirjanpitolautakunta muutti perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelyä, joka oli aiemmin perustunut verotuksessa noudatettuun käytäntöön. Ohjeen mukaan perustajaurakoitsija ja kohdeyhtiö ovat ns. itsekontrahointisuhteessa eli toisin sanoen perustajaurakoitsijan ja kohdeyhtiön väliset liiketoimet eivät tapahdu riippumattomien osapuolten välillä. Tästä johtuen perustajaurakoitsijan tilinpäätöksessä esitetään ainoastaan myynnit ulkopuolisille tahoille. Tilinpäätöksestä näin ollen eliminoidaan perustajaurakoitsijan ja kohdeyhtiön välinen rakennusurakkamyynti, joka perustuu rakennusurakkasopimukseen.

Verohallinto antoi perustajaurakoinnin verotusta koskevan ohjeensa 10.9.2008 (päivitys 20.8.2012), jonka mukaisesti kirjanpitolautakunnan yleisohjeella ei ole vaikutusta perustajaurakoinnin verotukseen. Verotuksessa perustajaurakoitsija ja kohdeyhtiö ovat edelleen erillisiä verosubjekteja. Perustajaurakoinnin verotuksessa näin ollen verotetaan edelleen kaikki luovutukset: rakennusurakan myynti kohdeyhtiölle, kohdeyhtiön osakkeiden myynti ulkopuolisille sekä tontin luovutus kohdeyhtiölle. Verohallinto on antanut perustajaurakoitsijalle mahdollisuuden valita, kohdistaako se katteen rakennusurakkaan, kohdeyhtiön osakkeisiin vai kumpaankin. Mikäli katetta ei kohdisteta rakennusurakkaan, on kuitenkin suositeltavaa ottaa huomioon siirtohinnoittelusäännökset.

Perustajaurakoinnin verotuksen ja tilinpäätöskäsittelyn tuloutuksen eriaikaisuuteen liittyy myös ongelmia. Suurin ongelma liittyy realisoitumattomien tulojen verotukseen. Rakennusurakka verotetaan heti, kun rakennus on tarkastuksen jälkeen otettu käyttöön. Rakennusurakan luovutus verotetaan, vaikka osa kohdeyhtiön osakkeista olisi vielä myymättä urakan luovutushetkellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos kate on kohdistettu rakennusurakkaan, tuloutuu koko kate urakan luovutushetkellä, vaikka urakka kokonaisuutena, huomioiden myös osakkeiden myynnin voi olla jopa tappiollinen. Urakka kokonaisuudessaan voi jäädä tappiolliseksi esimerkiksi silloin, jos osa kohdeyhtiön osakkeista jää myymättä huonon markkinatilanteen vuoksi. Mikäli verotuksessa hyväksyttäisiin tilinpäätöksen mukainen tulos, ei vastaavaa ongelmaa syntyisi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole vireillä lakimuutoksia perustajaurakoinnin verotuksen muuttamiseksi.

Verotuksen ja tilinpäätöskäsittelyn erojen ymmärtäminen on tärkeää. Vaikka lähtökohtaisesti kyse on verotuksen jaksotuksesta eikä niinkään verotuksen vähenemisestä, on Verohallinnolla intressiä puuttua vääränä vuotena verotettuun tuloon. Verotarkastuksessa voidaan näin ollen puuttua verovuotena ilmoittamatta jätettyihin tuloihin, vaikka tulot olisi ilmoitettu seuraavina verovuosina. Verohallinnon kanta veronkorotusten suhteen on kiristynyt, mikä korostaa oikean ilmoittamisen tärkeyttä. Mikäli perustajaurakoitsijan verotuksen ja tilinpäätöskäsittelyn erot ovat epäselviä, on suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Esimerkiksi katteen kohdistamisessa on syytä ottaa huomioon myös verotukselliset näkökohdat, sillä verotuksen aikaistuminen voi vaikuttaa yhtiön likviditeettiin ja sitä kautta myös yhtiön kasvukykyyn.

Mirva Pitsinki
OTM, KTM, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Asianajotoimisto Joni Brander

Asianajotoimisto Joni Brander

Asianajotoimistoja, Lakiasiaintoimisto, Perintäpalveluja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Kukkakauppa Fridhem

Humalistonkatu 8, Turku

www.kukkakauppafridhem.fi

Kaikki viherpalvelut kokouksiin sekä juhliin. Kukat, pöytäasetelmat, viherkasvivuokraus sekä myös palkintokukat. Viherkasvit vuokrattuna eri pituisiin jaksoihin, sisältäen viherkasvien hoidon, kuljetuspalvelut. Kukkakauppa Fridhem 110 v. kokemuksella.

Lue uusin näköislehtemme

01-02/2018Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 08.02.2018


Seuraa meitä somessa