Julkaistu 14.12.2017 0          
TUNNE TALOUS

Kuinka avainhenkilöt sitoutetaan tehokkaasti?

Talouskasvun aikana kilpailu osaavista ja ammattitaitoisista työtekijöistä korostuu entisestään. Kun yrityksen avainhenkilöistä halutaan pitää kiinni, palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmissä tulisi keskittyä työntekijöitä tosiasiassa sitouttaviin vaihtoehtoihin. Parhaista työntekijöistä kilpaileminen pelkästään rahalla on kallista eikä kokonaiskustannuksiltaan kovin järkevää myöskään työntekijän kannalta. Vaikka palkka ja bonukset ovat perinteisesti tuttuja elementtejä, ne eivät myöskään sitouta avainhenkilöitä tehokkaasti yritykseen. Ongelmaksi tällaisissa palkitsemismalleissa muodostuu monesti myös nopeasti kasvavat kiinteät kulut. Taloudellisten kannustin- ja palkitsemismuotojen kohdalla yhtenä haasteena onkin löytää kustannustehokas, mutta toisaalta toimiva pitkän aikavälin ratkaisu. Samoin haasteita aiheutuu, mikäli palkitsemismalli ei linkity yhtiön strategiaan, tavoitteita ei viestiä oikein tai sorrutaan kopiomaan toisilla käytössä oleva malli.

Yritykset etsivätkin nykyisin yhä joustavampia ja räätälöityjä vaihtoehtoja perinteisten mallien rinnalle. Toimivaa palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmää suunniteltaessa on tärkeää tunnistaa yrityksen omat tarpeet - haetaanko ennen kaikkea pitkän tähtäimen sitouttamista vai nopeiden tulosten palkitsemista, vai molempia. Yhä useammin toimivana vaihtoehtona rahapalkkioilla sitouttamiselle PK-yhtiöissä ovat yrityksen menestykseen sidottavat osakepohjaiset ratkaisut, jotka eivät aiheuta välittömiä rahoituskustannuksia yhtiölle. Perinteiset optio- ja osakepalkkiomallit voivat olla kankeita pienemmille yhtiöille, mutta kannustinosakesarjat ovat yksi esimerkki siitä, kuinka palkitsemis- ja sitouttamismalleihin liittyvät tyypilliset haasteet voidaan ratkaista. Kannustinosakesarjat palvelevat ennen kaikkea henkilökohtaista räätälöintitarvetta yksilöllisen osingon muodossa. Tällaisesta kannustinosingosta ei makseta myöskään eläkevakuutusmaksua eikä työttömyysvakuutusmaksua, ja yritys saa lisäksi vähentää osingon verotuksessaan. Näin ollen tällainen osinko on usein kustannustehokkaampaa varojenjakoa kuin palkkatulo, vaikka verotetaankin saajalla ansiotulona.

Optimaalisen palkitsemisjärjestelmän taustalla on aina yrityksen strategiset tavoitteet. Tällöin järjestelmä toimii hyvänä ohjausvälineenä. Samoin toimivassa mallissa mittarit tukevat aidosti tavoitteita, malli on lisäksi selkeä, oikeudenmukainen ja hallinnollisesti tehokas. Vaihtoehtoja tuleekin arvioida kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon myös sitouttamiseen liittyvät verotukselliset, kirjanpidolliset ja juridiset sekä avainhenkilön rahoitusvelvoitteet. Hyvällä suunnittelulla ja räätälöitävillä malleilla voidaan monesti päästä sekä yrityksen että avainhenkilöiden kannalta onnistuneeseen lopputulokseen.

Kirsi Adamsson
Tax Partner, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Hefman Oy

Hefman Oy

Henkilöstön vuokrausta ja välitystä, Henkilöstöpalvelut, Logistiikkapalvelut, Rekrytointipalveluja, Työvoimanvuokraus, Varastointipalveluja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Tammiluodon Viinitila

Lemlahti Parainen, Parainen

www.tammiluoto.fi

KP 50-120, R, S.

Lue uusin näköislehtemme

12/2018Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.12.2018


Seuraa meitä somessa