Julkaistu 19.04.2018 0          
TUNNE TALOUS

Verkkokaupan suosio jatkaa kasvuaan – tunnetko verkossa myytävien sähköisten palvelujen arvonlisäverokäsittely?

Useiden tilastojen valossa voidaan todeta, että verkkokaupan suosion kasvulle ei tunnu näkyvän loppua. Verkkokaupan avulla niin tavaroiden kuin palveluidenkin myynti ja ostaminen kansainvälisesti on teknologian kehittyessä muodostunut alati helpommaksi. Uusien kenkien ostaja tai kanavapaketin tilaaja tavoitetaan vain muutaman klikkauksen avulla. Etenkin kansainvälistä kauppaa tehtäessä on tärkeää selvittää myyntiin liittyvät arvonlisäverokysymykset tarkoin. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverokysymykset ovat jo itsessään päänvaivaa aiheuttavia ja kun yhtälöön lisätään sähköinen palvelu, jonka kulutuspaikka on käytännössä mahdotonta selvittää, kasvaa alv-kömmähdysten todennäköisyys hetkessä.

Muille kuin elinkeinonharjoittajille myytävien tele-, radio- ja televisiolähetys- sekä sähköisten palvelujen (esim. puhelin applikaatio tai urheilu- ja viihdelähetysten tarjoaminen) arvonlisäverosäännökset ovat muuttuneet vuoden 2015 alusta. Sekä elinkeinonharjoittajille että kuluttajalle myydyt tele-, lähetys- ja sähköiset palvelut on verotettu 1.1.2015 lähtien siinä maassa, johon ostaja on sijoittautunut tai jossa hänen kotipaikkansa tai vakinainen asuinpaikkansa on. Kuluttajalle tapahtuvassa myynnissä arvonlisäveron tilittämisestä on vastuussa palvelun myyjä kun taas kansainvälisessä myynnissä elinkeinonharjoittajalle, ja kun myyjä ei ole sijoittautunut ostajan maahan, arvonlisäveron tilittämisestä vastaa palvelun ostaja käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Näitä säännöksiä sovelletaan kun ostaja on sijoittunut EU:n alueelle. Tämän menettelyn tarkoituksena on verottaa palvelut maassa, jossa ne tosiasiallisesti kulutetaan.

Tämän tarkoittaa käytännössä sitä, että myyjän on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi niissä EU-maissa, joissa myyjä myy tele-, lähetys- ja/tai sähköisiä palveluja kuluttajille. Vaihtoehtoisesti myyjä voi rekisteröityä arvonlisäveron erityisjärjestelmän eli niin sanotun Mini One Stop Shopin (MOSS) käyttäjäksi. MOSS-erityisjärjestelmä mahdollistaa ilmoitus- ja maksuvelvoitteiden hoitamisen keskitetysti yhden EU-valtion kautta. Suomalaiset yhtiöt käyttävät Verohallinnon ylläpitämää asiointipalvelua, yhtiöiden tunnistamisjäsenvaltion ollessa Suomi.

Verkkoalustan kautta kauppaa tekevän yhtiön on ennen kansainvälistymistä selvitettävä ainakin kolme perustavanlaatuista seikkaa, jotka vaikuttavat yhtiön myyntien alv-käsittelyyn. Ensinnäkin on vastattava kysymykseen ”Mitä myydään?” – onko kysymys tosiasiallisesti sähköisten palvelujen myynnistä vai onko kyseessä verkkoalustan mahdollistama tavaroiden tai muiden kuin sähköisten palvelujen myynti. Jos verkkoalustaa käytetään siis ainoastaan kaupanteon välineenä, jolloin hyödykkeen tilaus ja mahdollisesti kauppahinnan maksu suoritetaan verkon kautta, mutta myydyn tavaran tai palvelun toimitus tapahtuu muutoin kuin verkon kautta, ei myynnin arvonlisäverokäsittely poikkea perinteisistä kaupantekotavoista. Tällöin hyödykkeen myynnin arvonlisäverokäsittely määräytyy tilanteesta riippuen yleisten tavara- tai palvelukaupan säännösten perusteella.

Toiseksi on pohdittava ”Missä myydään?” – onko tuotteita tarkoitus myydä ainoastaan kotimaassa, EU:n alueella, EU-alueen ulkopuolella tai vaihtoehtoisesti näissä kaikissa. Lisäksi sähköisten palvelujen myynnin kannalta on tärkeää pystyä yksilöimään se ”Kenelle myydään?” – onko kyseessä puhtaasti muille elinkeinonharjoittajille suunnattu myynti vai onko palveluita tarkoitus myydä myös kuluttaja-asiakkaille. Jos myytävän hyödykkeen toimitus tapahtuu myyntitapahtuman ohella verkon kautta, on kyseessä arvonlisäverotuksellisesti aina palvelukauppa. Tällöin myynnin arvonlisäverokäsittely on nimenomaan riippuvainen siitä, onko ostaja toinen elinkeinonharjoittaja vai kuluttaja. Lisäksi merkitystä on sillä, mihin ostaja on sijoittautunut sekä sillä, onko kyse tele-, lähetys- tai sähköisistä palveluista vai muista verkon kautta käytännössä toimitettavista palveluista.

Näihin kolmeen kysymykseen löytyneiden vastausten perusteella on helppo lähteä arvioimaan sitä, millaisiin toimenpiteisiin yhtiön tulisi ryhtyä arvonlisäverotuksen kannalta ja millaisia mahdollisia arvonlisäveroriskejä yhtiö saattaa kohdata toiminnassaan ja etenkin miten näiltä riskeiltä voidaan välttyä.

Noora Sjögren

OTM, arvonlisäveroasiantuntija, KPMG Oy Ab


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Korkki

Linnankatu 43, Turku

www.frescoravintolat.fi

R 75, KP 5-24 (75). Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet, AV-laitteet. Juhlapalvelu. Lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tervetuloa tutustumaan uuteen ravintolaamme! Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www. frescoravintolat.fi

Lue uusin näköislehtemme

12/2018Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.12.2018


Seuraa meitä somessa