Julkaistu 17.05.2018 0          
TUNNE TALOUS

Yrityksen ei pidä laiminlyödä immateriaalioikeuksiaan

Yrityksen immateriaalioikeudet ovat tärkeä osa liiketoimintaa

Kaikki yritykset käyttävät liiketoiminnassaan omia tai muiden immateriaalioikeuksia (IPR). On tärkeää ymmärtää kunnioittaa muiden oikeuksia, mutta myös huolehtia omien oikeuksiensa puolustamisesta. Immateriaalioikeuksien oikeassa hallinnoinnissa korostuvat asianmukaiset sisäiset prosessit sekä sopimukset eri tahojen välillä. Yrityksen immateriaalioikeudet on omaisuuserä, jonka arvo saattaa olla huomattava yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Immateriaalioikeudet saattavat jopa muodostaa yrityksen koko omaisuuden.

Mitä immateriaalioikeudet ovat ja miksi niitä rekisteröidään?

Immateriaalioikeuksia ovat eräät rekisteröitävät oikeudet, kuten patentit ja tavaramerkit, mutta niihin kuuluvat myös ilman rekisteröintiä olemassa olevat oikeudet, kuten tekijänoikeudet, ideat sekä yritys- ja liikesalaisuudet. Rekisteröinnit määrittävät ne maantieteelliset alueet, joilla immateriaalioikeudet antavat suojaa ja myös suojan käytännön alan, esimerkiksi patentissa kuvatun keksinnön tekniikan ja tavaramerkkiluokilla suojatut tavarat ja palvelut. Rekisteröinti lähtökohtaisesti määrää kenellä on oikeus jonkin tekniikkaan, tavaramerkkiin tai verkkotunnukseen, koska nopein rekisteröijä saa etusijan. Tavaramerkin suojaa kuvastaa se, että tavaramerkkirekisteröintien perusteella laillisesti Suomessa SISU-sanaa käyttää toinen yritys makeisissa ja toinen autoissa sekä Indonesiassa yksityishenkilö alkoholijuomissa.

Miten yritys suojaa immateriaalioikeutensa?

Yrityksen tulee tunnistaa liiketoiminnan kannalta kriittiset omat ja vieraat immateriaalioikeudet. Mitä tavaramerkkejä käytetään omista tuotteista ja palveluista? Millaisia teknisiä keksintöjä tehdään tai lisensoidaan ja ovatko keksinnöt patentoitavissa? Mitkä ovat yhtiön yritys- ja liikesalaisuuksia? Yhtiön salassa pidettäviin dokumentteihin tulee merkitä salassapitovelvoite ja yhteistyökumppanien kanssa tulisi tehdä salassapitositoumuksia. Yhtiön tulee lisäksi suorittaa markkinavalvontaa esimerkiksi kilpailijoistaan, jotta mahdolliset IPR-loukkaukset havaitaan ajoissa ja niihin voidaan puuttua.

Miten yritys voi välttää IPR-loukkausväitteet?

Yhä useammin immateriaalioikeuksia käytetään myös kilpailukeinona eli esitetään kilpailijoihin kohdistuvia loukkausväitteitä. Loukkausten selvittely ja niihin vastaaminen saattaa olla työlästä, mutta kaikkiin väitteisin tulee vastata. Globaalissa maailmassa on tärkeää puuttua eri maissa ja markkinoilla mahdollisesti tapahtuviin oikeudenloukkauksiin. Yhtiöllä ja sen asiantuntijoilla on oltava tähän riittävät kansainväliset resurssit, koska eri maissa prosessit ja käytännöt poikkeavat toisistaan.

Yhtiön tulee huomioida sopimuksissaan immateriaalioikeudet ja hankkia liiketoimintaan riittävät oikeudet tai käyttöluvat (linsenssit). Liiketoiminnassa tulee huomioida muiden olemassa olevat immateriaalioikeudet eli tuotekehitysvaiheessa varmistaa, että tuotekehitys ja lopullinen tuote ei loukkaa muiden patentteja ja että uuden tuotteen nimi ei ole sekoitettavissa kilpailijan tuotenimeen tai tavaramerkkiin. Yhtiön työntekijät eivät saa käyttää entisen työantajansa liikesalaisuuksia uudessa yhtiössä, vaan vain omaa ammattitaitoaan.

Immateriaalioikeuksien hallinnointi on yhtiön johdon velvollisuus

Immateriaalioikeuksien suojaamisen ja hallinnoinnin tulee olla osa yrityksen liiketoiminta- ja markkinointistrategiaa. Yhtiön johdon tulee osana yhtiön hallintoa huolehtia riittävästi omista ja muiden immateriaalioikeuksista. Yhtiön hallituksessa tulee olla näihin asioihin nimetty taho ja asianmukaiset sisäiset ohjeet ja prosessit, kuten keksintöohjesääntö. Yhtiön sopimusten ja IPR-rekisteröintien analyysi on kriittinen lähtökohta hallinnoinnissa ja sen kehittämisessä.

Yhtiön tulee ajatella immateriaalioikeuksiaan laaja-alaisesti ja liiketoiminnan eri elinvaiheissa, nykyisillä ja tulevilla markkinoillaan. Jotta kokonaisuudesta tulee asianmukainen, kannattaa suunnittelussa hyödyntää liiketoimintasuunnittelun, verotuksen, ja juridiikan asiantuntijoita.

Milla Suonperä
Legal Counsel, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Teknoexpertit Oy

Teknoexpertit Oy

Hitsaustarvikkeita

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Gatorade Center

Artukaistentie 8, Turku

www.gatoradecenter.fi

Muunneltavat tilat antavat lähes rajattomat vaihtoehdot pienistä kokouksista tuhansien suurtapahtumiin. Tilojen lisäksi voimme tarjota vieraillenne erilaisia oheisohjelmia ja runsaat pysäköintitilat.

Lue uusin näköislehtemme

12/2018Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.12.2018


Seuraa meitä somessa