Julkaistu 17.05.2018 0          
KOLUMNI

Kestävä kehitys – miksi se on tärkeää eläkevarojen sijoittajalle ja sinullekin?

Eläkejärjestelmä on osa suomen yhteiskunnan kestävää kehitystä, sillä se on iso osa meidän kaikkien Suomessa työtätekevien ihmisten lakisääteistä sosiaaliturvaa. Suomessa voi eläkeiän täytyttyä jäädä eläkkeelle ja luottaa siihen, että eläkepäiviä voi viettää kohtuullisen turvatusti, aina kuolemaansa saakka. Eläkevarojen sijoittajana työmme on varmistaa, että eläkejärjestelmä pysyy vahvana kauas tulevaisuuteen.

Tämän hetken kestävyyslaskelmat eläkejärjestelmälle ulottuvat vuoteen 2085 asti. Näissä laskelmissa eläkevaroille oletetaan 3,5 prosentin reaalista vuotuista tuottoa. Tuotto-odotukset perustuvat siihen, että talouskasvu maailmassa jatkuu kuten tähänkin asti ja että yhä suurempi osa maailman talouskasvusta tulee jatkossa kehittyvistä maista. Kasvun potentiaalia kehittyvissä maissa toki on paljon enemmän kuin länsimaissa, sillä väestö on nuorta ja kasvaa. Lisäksi elintason ja kulutusvoiman odotetaan talouskasvun myötä nousevan vahvasti, lähemmäs länsimaiden nykyistä elintasoa ja kulutustottumuksia.

Viime vuosina on kuitenkin havahduttu ristiriitaan joka vallitsee näiden talouskasvuodotusten ja ilmastonmuutoksen sekä luonnon kuormituksen välillä. Globaaleja kasvihuonepäästöjä tulisi suitsia radikaalisti, jotta ilmastonmuutosta voitaisiin mitenkään hillitä Pariisin sopimuksen tavoittelemaan alle 2 celsiusasteen lämpenemiseen. Luonnonvarojen kestämätön kulutus tulisi lopettaa ja siirtyä kiertotalouteen mahdollisimman pian. Toisaalta, miten toivoa vahvaa kestävää talouskasvua maista, joissa ei ehkä ole resursseja tuottaa talouskasvua päästöttömästi ja joissa iso osa talouskasvuodotuksia perustuu kasvavalle materiaalin kulutukselle?

Emme voi olettaa ylittävämme maapallon kantokykyä moninkertaisesti tulevaisuudessa. Nykymallin mukaiselle talouskasvulle on luontoäitimme asettamat fyysiset rajat. Eläkevarojemme sijoitustuotot saattavat olla uhattuna, jos muutosta ei tapahdu.

Eläkesijoittajan mielenkiinto siis luonnollisesti suuntautuu ymmärtämään, miten sijoittajana voisimme olla mukana käynnissä olevissa globaaleissa kestävyystalkoissa. Meille on tärkeää varmistaa se, että tuotto-odotukset saavutetaan mahdollisimman pienellä riskillä tulevaisuudessakin.

Sijoittajien keskuudessa ymmärrys kestävän kehityksen ilmiöistä, ongelmista ja merkityksestä sekä näiden tekijöiden integrointi osaksi sijoitustoiminnan päätöksentekoa onkin ottanut isoja harppauksia eteenpäin viime vuosina. Helppoa tämä työ ei ole. Uuden tiedon hankinta ja oppiminen on aina haasteellista, varsinkin kun kyseessä ovat ilmiöt, jotka monimuotoisuudessaan ja laajuudessaan ovat päätä huimaavat.

Sijoittajina roolimme kestävän kehityksen talkoissa on toimia kyseenalaistajana ja sparraajana. Vaikutamme yritysjohtoon ja heidän päätöksentekoonsa keskustelemalla kunkin yrityksen liiketoiminnassaan kohtaamista kestävän kehityksen riskeistä ja mahdollisuuksista. Jokainen yritys on erilainen ja meidän sijoittajana tulisi ymmärtää jokaisen yrityksen uniikit riskit ja mahdollisuudet, jotta voimme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioida ne osana analyysiämme.

Tärkeimpänä työkalunamme on laadukas ja vertailukelpoinen informaatio. Vaikutamme yrityksiin yksin ja yhdessä muiden sijoittajien kanssa, jotta yritysjohto yhä tarkemmin ja avoimemmin kuvaisi meille liiketoimintansa kohtaamat riskit ja mahdollisuudet mahdollisimman laajasti. Lainsäätäjät ovat jo heränneet ja yhä enemmän onkin odotettavissa raportointi- ja tiedotusvelvollisuuksia EUsta koskien esimerkiksi yritysten ilmastoriskejä ja -mahdollisuuksia.

Sijoittajina olemme vastuussa siitä, minkälaisille yrityksille pääomia suuntaamme tulevaisuuden kasvua varten. Varmistaaksemme kestävän kasvun ja näin myös eläkejärjestelmämme kestävyyden pyrimme löytämään salkkuumme ne yhtiöt, jotka ymmärtävät ja hoitavat liiketoimintansa nämä uudet riskit ja mahdollisuudet huomioiden, kannattavasti ja kasvuhakuisesti.

Olemme osaltamme ja mahdollisuuksiemme puitteissa mukana kestävyystalkoissa. Oletko sinäkin?

Nina Bergring
varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Cafe Ravintola Masku /Maskun Juhlapalvelu Ky

Cafe Ravintola Masku /Maskun Juhlapalvelu Ky

Juhlapalveluja, Kahviloita, Pitopalvelua

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Gatorade Center

Artukaistentie 8, Turku

www.gatoradecenter.fi

Muunneltavat tilat antavat lähes rajattomat vaihtoehdot pienistä kokouksista tuhansien suurtapahtumiin. Tilojen lisäksi voimme tarjota vieraillenne erilaisia oheisohjelmia ja runsaat pysäköintitilat.

Lue uusin näköislehtemme

12/2018Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.12.2018


Seuraa meitä somessa