Julkaistu 14.06.2018 0          
TUNNE TALOUS

Hyvän sopimuksen arvo

Laadukkaat sopimukset on yksi yhtiöin riskienhallinnan kulmakivi. Riskejä voivat muodostaa sekä sopimuksessa sovittu että se, mistä sopimuksessa on jäänyt sopimatta. Hyvä sopimus ehkäisee erimielisyyksiä ja riitatilanteita ja se antaa vastaukset mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Väitän, että hyvä sopimus on kirjallinen sopimus. Yrityksen liiketoiminnalliset sopimukset voidaan miltei aina pätevästi kyllä tehdä suullisesti ja jopa konkludenttisestikin. Suullisesti sovittu on kuitenkin hyvin hankalaa näyttää toteen jälkikäteen. Lisäksi on melko varmaa, että osapuolet eivät suullisessa sopimuksessa sovi läheskään kaikista asioista, jotka kuuluvat hyvään sopimukseen. Kun suullisesti keskusteltu ja sovittu kirjataan paperille ja täsmennetään, osapuolet saattavat myös huomata, että ovatkin ymmärtäneet suullisesti sovitun eri tavalla.

Hyvä sopimuskanta on kuitenkin myös enemmän kuin riskienhallintaväline. Se luo yritykselle arvoa. Epäselvien ja tulkinnanvaraisten sopimusten varassa toiminen aiheuttaa aikaa vievien häiriöiden selvittämistä, joka voi myös haitata liikesuhdetta. Hyvässä sopimuksessa puetaan kirjalliseen muotoon osapuolten tarkoitus selkeästi, mikä auttaa osapuolia onnistumaan liiketoiminnallisissa tavoitteissaan. Toimiva ja dynaaminen sopimus ohjaa osapuolten käyttäytymistä ja sopimuksen täyttämistä, eikä sopimusta vaan kaiveta laatikon pohjalta, kun ongelmatilanne on käsillä.

Jotta sopimus voisi toimia osapuolia ohjaavana, tulee sopimuksesta löytyä osapuolten selkeät ja yksiselitteiset velvollisuudet ja oikeudet. Joskus näkee esimerkiksi sopimuksia, joissa osapuolet ovat kirjanneet velvollisuuksia passiivimuotoon jättäen täysin auki kumman osapuolen velvollisuutena jonkin asian hoitaminen on. Jotta sopimuksiin osaa kirjata oikeat toimintaa ohjaavat pykälät, pitää osata kysyä oikeat kysymykset. Netistä löydetystä pohjasta saa toki ideoita sille, mistä asioista kannattaa ja voi sopia, eli sille, mihin kysymyksiin sopimuksen olisi vastattava. Jos kyse kuitenkin on yrityksen kannalta vähänkin tärkeämmästä yksittäisestä sopimuksesta tai sopimuspohjasta, jota yritys käyttää laajasti toiminnassaan, kannattaa sopimuksen laadintavaiheessa kääntyä asiantuntijan puoleen. Kokemukseni mukaan on usein ajankäytöllisesti tehokkaampaa ja voi olla myös kustannustehokkaampaa tilata asiantuntijalta sopimuspohja keskusteluja varten sopimuskumppanin kanssa kuin ensin laatia sopimuspohja itse ja pyytää asiantuntijaa muokkaamaan sitä.

Sopimuksen selkeys on ensiarvoisen tärkeää. Sen pitää olla ymmärrettävä osapuolille eikä ainoastaan sitä laatineen juristin taidonnäyte. Näin sopimuksesta tulee aito väline sopimussuhteen päämäärien saavuttamiselle.

Laadukkaat sopimukset ovat myös osa yhtiön imagoa ja viestittävät uskottavuutta sopimuskumppanille. Mahdollisessa yrityskauppatilanteessa laadukkaat kirjalliset sopimukset ja hyvin järjestetty sopimushallinta lisäävät yrityksen arvoa. Yrityksen sopimukset voivat olla hyvinkin keskeinen osa kauppaa. Usein ostoprosessiin kuuluu niin sanottu due diligence tarkastus, jossa ostaja kartoittaa ja käy läpi yrityksen sopimukset. Ostajalle on tärkeää tietää, mihin sopimukset oikeuttavat ja velvoittavat ja mitä riskejä niihin ostajan kannalta liittyisi. Parhaimmillaan hyvillä sopimuksilla materialisoidaan yrityksen arvo.

Johanna Fagervik
lakimies, KPMG Lakipalvelut

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Kuvamestari Kalefoto Oy

Kuvamestari Kalefoto Oy

Valokuvaus, Valokuvausstudio, Valokuvaustarvikkeita

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Tammiluodon Viinitila

Lemlahti Parainen, Parainen

www.tammiluoto.fi

KP 50-120, R, S.

Lue uusin näköislehtemme

12/2018Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.12.2018


Seuraa meitä somessa