Julkaistu 06.09.2018 0          
KOLUMNI

Mikä etski?

ETSK:n suomalaisjäseniä komitean 60-vuotisistunnossa toukokuussa 2018.

EU:n eri toimielimet tunnetaan Suomessa verraten hyvin. Useimmille komissio, meppien työpaikka EU-parlamentti sekä eri politiikkalohkojen ministerikokoukset ovat kutakuinkin tuttuja. Ovathan ne esillä päivittäin tiedotusvälineiden kautta. Mutta se, että kaikkeen päätöksentekoon osallistuu virallinen neuvoa-antava elin ja lausunnonlaatija, onkin valtaosalle jo aivan vieras juttu.

Yhtäaikaisesti koko EU:n luomisen yhteydessä vuonna 1957 Roomassa laaditulla perustamissopimuksella käynnistyi myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) toiminta. Hiljattain 60-vuotista taivaltaan juhlistanut ETSK, tai tuttavallisemmin etski, muodostettiin antamaan neuvoa varsinaisille päätöksentekoelimille kaikesta uudesta lainsäädännöstä ja ottamaan muutoinkin kantaa kaikkeen siihen, mikä vaikuttaa yhdistyneen Euroopan jokapäiväiseen elämään. Tehtävää riittää, sillä ETSK antaa tätä nykyä 150-200 lausuntoa ja kannanottoa joka vuosi. Tässä työssä myös Suomen Yrittäjät on vahvasti mukana.

Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ääni kuuluviin

ETSK:n muodostavat sen henkilöjäsenet. Työskentelyyn osallistuu kaiken kaikkiaan 350 jäsentä edustaen kaikkia 28 EU-jäsenmaata. Jäsenmaiden hallitukset, Suomessa valtioneuvosto, nimeävät viralliset ehdokkaansa komitean jäseniksi kulloinkin käynnistyvän viisivuotisen toimikauden alla ja EU:n neuvosto tekee lopulliset asettamispäätökset. Vielä ei ole tiedossa, mikä on 24 brittijäsenen kohtalo ja komitean kokonaisvahvuus ensi vuoden maaliskuun jälkeen, kun brexit varsinaisesti toteutuu.

Talous- ja sosiaalikomitean jäsenistö jakaantuu kolmeen pääryhmään: työnantajiin, työntekijöihin ja muihin etujärjestöihin. Puhutaan järjestäytyneestä kansalaisyhteiskunnasta. Varsinainen lausuntotyö tapahtuu jaostoissa, jotka vastaavat pitkälti parlamenttien, kuten Suomen eduskunnan, valiokuntia. Eri toimialoihin, politiikkalohkoihin ja yhteiskunnan osa-alueisiin erikoistuneet jäsenet muodostavat erillisiä pienempiä valmisteluryhmiä. ETSK:n lausunnon kirjoittamisesta vastaa pääsääntöisesti yksi jäsen, esittelijä, mikä vastaa menettelytapana täysin esimerkiksi Euroopan parlamentin käytäntöä. Siten EU:n komission annettua ehdotuksensa uudeksi säädökseksi, pyydetään ETSK:lta virallisesti näkemystä asiaan ja edellä kerrottu kuvio käynnistyy.

Suomen ja SY:n rooli talous- ja sosiaalikomitean työssä

Suomalaisjäseniä ETSK:ssa on yhteensä yhdeksän. Työnantajaryhmässä kaksi edustajaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja yksi Keskuskauppakamarista. Työntekijäryhmässä suomalaisia palkansaajia edustavat Akavan, SAK:n sekä STTK:n henkilöjäsenet. Muiden etujärjestöjen ääntä käyttävään Moninainen Eurooppa (Diversity Europe) –ryhmään kuuluu vastaavasti Suomen Yrittäjien, Maataloustuottajien Keskusliitto MTK:sta sekä kuluttajajärjestöjen edustaja.

Pääryhmien, jaostojen ja lausuntoja valmistelevien pienryhmien lisäksi etskissä on lukuisia erilaisia, toimialakohtaisia työryhmiä. Niitä on myös muiden muassa pk-yritystoimintaa ja liikennesektoria varten. Tämä tarjoaa Suomen Yrittäjille sekä siihen kytkeytyneille liikennetoimijoille aivan oivallisen kanavan lisätä EU-tason vaikuttavuutta suomalaisten pk-yrittäjien näkökulmasta. SY:n edustaja ETSK:ssa onkin perinteisesti ollut mukana pienten ja keskisuurten yritysten edustajista kootussa erillisryhmässä, myös sen puheenjohtajana. Tällä käynnissä olevalla toimikaudella 2015-2020 olemme osallistuneet aktiivisesti lukuisien lausuntotyöhön niin laatijan, valmisteluryhmän puheenjohtajan kuin valmisteluryhmän jäsenen rooleissa. Lisäksi puheenvuorojen käytöllä komitean jaostokokouksissa sekä kuukausittain kokoontuvassa ETSK:n täysistunnossa voidaan oleellisesti lisätä oman taustatahon tunnettuutta ja painoarvoa.

ETSK on toki myös merkittävä verkostoitumiskanava, jonka kautta on mahdollista luoda suhteita EU:n muiden toimielinten keskeisiin päättäjiin ja vaikuttajiin. Yhteistyö EU-parlamentin ja eritoten komission kanssa on tiivistä, ja komission edustus osallistuu poikkeuksetta komitean lausuntojen valmistelukokouksiin keskustellen ja taustoittaen tekemiään säädösaloitteita.

Onko ETSK:n näkemyksillä vaikutusta EU:n päätöksentekoon?

Yleinen kysymys, joka lienee seurannut komiteaa ja sen työtä kaikki kuluneet kuusi vuoisikymmentä. Olemisen oikeutuksen ja sen myötä vaikuttavuuden takeena on ja pitääkin olla ehdoton sitoutuminen sekä rautainen, laajapohjainen osaaminen kaikilta elämänaloilta. Nämä kriteerit ETSK täyttää luontaisesti, sillä edustaahan se koko järjestäytynyttä yhteiskuntaa kattaen kaikki jäsenmaat. Tehtäviin nimetty jäsenistö ammentaa niin edustamiensa tahojen että oman osaamisensa kautta tarvittavat tiedot ja taidot. Ja näin kyetään antamaan perusteltu ja aukoton näkemys siitä, millaista toimintaympäristöä Euroopan kansantalouksille, yrityksille ja kansalaisille halutaan rakentaa.

Mainettaan paljon vaikuttavampi ETSK on myös Suomen Yrittäjien jäsenille arvokas väylä viedä suomalaisia antimia yhteiseen eurooppalaiseen koriin.

Pasi Moisio
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien ja liikennejärjestöjen yhteisen Brysselin toimiston vetäjä. Hän on myös ETSK:n jäsen ja on mukana useissa komitean pk-yrittäjyyttä ja liikennealaa käsittelevissä ryhmissä.

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Palotekninen Insinööritoimisto

Palotekninen Insinööritoimisto

Palotekninen konsultointi ja suunnittelu

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Aitiopaikka

Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

www.frescoravintolat.fi

A 200-250, KP 2-50, R 300, S, terassi Aurajoelle, Maaherran edustustila 50 hengelle Aurajoki-näköaloin. Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet 10, 20 ja 200 henkilölle, langaton verkko, äänentoistolaitteet, AV-laitteet, hää- ja juhlapalvelut, catering, näyttelytila aulassa, lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tule paikan päälle tutustumaan. Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www.frescoravintolat.fi.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa