Julkaistu 10.10.2018 0          
TUNNE TALOUS

Maksuvaikeuksissa aika on rahaa

Kun yritys ajautuu maksuvaikeuksiin, yrittäjän kannattaa reagoida tilanteeseen mahdollisimman nopeasti. Maksuvaikeudet voivat olla seurausta nopeista muutoksista yrityksen toiminnassa tai toimintaympäristössä, tai pitempään jatkuneista rakenteellisista ongelmista ja toiminnan kannattamattomuudesta. Valitettavan usein taloudellisia vaikeuksia ja niiden syitä ei joko nähdä tai haluta nähdä, ja maksamattomien laskujen pino sen kun kasvaa. Mukaan kuvaan astuvan viivästyskorot ja perintäkulut, ja yrityksen taloudellinen ahdinko syvenee.

Riittävän aikainen puuttuminen tilanteeseen tuo usein helpotusta maksuvaikeuksissa olevalle yritykselle. Velkojien kanssa on helpompi neuvotella erilaisista järjestelyistä, jos yritys lähtee etsimään ratkaisuja taloudellisiin ongelmiinsa ajoissa, viimeistään maksukyvyttömyyden uhatessa. Yhteydenotto lainopilliseen asiantuntijaan on usein viisas vaihtoehto koska asiantuntija pystyy arvioimaan yrityksen tilannetta objektiivisemmin kuin yrittäjä itse.

Alkuvaiheessa on tärkeää kartoittaa maksuvaikeudet ja niiden syyt. Keskeistä on myös arvioida yrityksen kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin tilaa. Ikävä kyllä usein maksuvaikeuksien syyt jäävät havaitsematta ajoissa puutteellisen taloudellisen seurannan takia. Yrityksen kulurakenne käydään myös tarkasti läpi ja mietitään vapaaehtoisia saneeraustoimia, joilla yrityksen resursseja tarvittaessa mukautetaan toiminnan kannattavuuden säilyttämiseksi. Usein varsinkin henkilökunnan lomauttamiseen tai vähentämiseen liittyvät ratkaisut ovat yrittäjälle todella vaikeita, ja siksi näitä ratkaisuja lykätään viimeiseen asti. Ulkopuolisen asiantuntijan on helpompi nähdä ongelmat ja rohkaista yrittäjää tekemään ratkaisuja, jotka pitkällä tähtäimellä saattavat pelastaa yrityksen tulevaisuuden.

Vapaaehtoiset saneeraustoimenpiteet ovat yleensä käytettävissä silloin, kun yrityksen taloudellisiin ongelmiin puututaan riittävän ajoissa, ennen kuin yritys on tullut maksukyvyttömäksi. Jos tilanne on edennyt pidemmälle, ja yrityksestä on tullut maksukyvytön, harkittavaksi tulee lakisääteinen yrityssaneerausmenettely. Saneerausmenettely mielletään yrittäjien kesken varsin usein hitaaksi, kankeaksi ja kalliiksi menettelyksi. Velkojien puolella saneerausmenettely on saanut huonon maineen, koska saneerausmenettelyä käytetään varsin usein konkurssiin korvikkeena ajan pelaamiseen kun yritystä koskeva konkurssihakemus on jo vireillä. Saneerausmenettely on käyttökelpoinen ja mainettaan parempi yritystoiminnan tervehdyttämiskeino, kunhan kysymyksessä on maksuvaikeuksista huolimatta aidosti elinkelpoisesta yrityksestä ja saneeraukseen hakeudutaan riittävän varhain.

Yrityssaneerauslaki mahdollista myös saneerausmenettelyn, joka on vapaaehtoisen saneerauksen ja lakisääteisen saneerausmenettelyn yhdistelmä. Se on käytettävissä niissä tilanteissa, joissa yritys pystyy uhkaavasta tai alkaneesta maksukyvyttömyydestä huolimatta vielä sopimaan velkajärjestelyistä ja liiketoiminnan saneeraustoimista suurimpien velkojiensa kanssa, vaikka ei enää pystykään vastaamaan kaikista velvoitteistaan. Ns. nopeutetussa saneerausmenettelyssä vapaaehtoisen ja lakisääteisen yrityssaneerauksen keinoja yhdistämällä yritykselle pyritään vahvistamaan saneerausohjelma mahdollisimman nopeasti.

Nopeutetussa saneerausmenettelyssä yritys ja suurimmat velkojat sopivat ns. saneerausvalmistelijan ja velallisen toimintaa selvittävän tilintarkastajan tai muun asiantuntijan valitsemisesta. Valmistelijan keskeisenä tehtävänä on saneerausohjelmaluonnoksen laatiminen ja saneeraushakemuksen jättäminen käräjäoikeudelle. Nopeutetussa saneerausmenettelyssä on mahdollista, että käräjäoikeus vahvistaa saneerausohjelman jopa samana päivänä, kun saneeraushakemus on jätetty käräjäoikeuteen. Yleisempää kuitenkin on, saneerausohjelma saadaan vahvistetuksi nopeutetussa menettelyssä arviolta muutaman kuukauden sisällä saneerausmenettelyn aloittamisesta.

Mikäli yrityksenne haluaa esimerkiksi vahvistaa talouden seurantaa ja raportointia tai kartoittaa maksuvaikeuksien syitä ja mahdollisia tervehdyttämistoimenpiteitä ja täten edesauttaa yhtiön taloudellisen aseman parantamista, KPMG:n neuvontapalvelut ja lakipalvelut ovat käytettävissänne.

Anna Ansamaa
Kirjoittaja toimii KPMG:llä lakimiehenä. Hänen erityisosaamisalueensa ovat insolvenssi- ja sopimusoikeus.

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Tassam Oy

Tassam Oy

Metallintyöstöä, Metallituotteita, Puurakenteita, Puusepäntyöt, Puutuotteiden valmistus

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ravintola Kåren

Hämeenkatu 22, Turku

www.karen.fi

KP 10-200, R. Juhlasali 200 hlö, Ruokasali 70 hlö, Argentinasali 60 hlö, Kabinetit 10 ja 12 hlöä. Langaton internetyhteys, dataprojektori, valkokangas juhlasalissa, äänentoistolaitteet.

Lue uusin näköislehtemme

05/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.05.2019


Seuraa meitä somessa