Julkaistu 11.10.2018 1          

Koneyrittäjät: Traktoreiden monipuolisuus hyödynnettävä

Traktorikuljetukset ovat tärkeitä esimerkiksi lumen kuljetuksessa sekä maa-aineskuljetuksissa lyhyillä matkoilla, vaikka traktoreiden kuljetussuorite maanteillämme on kokonaisuudessaan promilleluokkaa. Traktoreiden käyttö perustuu niiden monipuolisuuteen ja eri oloihin soveltuviin ominaisuuksiin. Kaikilla yrittäjillä on halutessaan mahdollisuus samoin ehdoin hyödyntää traktoreita. Eikä tätä mahdollisuutta ja samalla kilpailua pidä rajoittaa, Koneyrittäjien liitto linjaa.

Viime aikoina Suomessa on onnistuneesti karsittu byrokratiaa, joka on tarpeettomasti rajoittanut traktoreiden monipuolista käyttöä. On karsittu kansallisia säännöksiä, joita EU ei meiltä edellytä.

Traktoreilla suoritettavat kuljetukset ovat hyvin paikallisia, sillä traktorit soveltuvat parhaiten kuljetukseen lyhyillä matkoilla ja huonoissa olosuhteissa. Valtaosa näistä kuljetuksista on sen tyyppisiä, että esimerkiksi kuorma-auto ei teknisistä syistä sovellu niihin yhtä hyvin kuin traktori.

Traktoreita käytetään kuljetuksiin pääsääntöisesti alempiasteisella tieverkolla, jossa käytännössä ei millään ajoneuvolla ajeta yli 60 km/h nopeuksilla. Näin ollen liikenteen sujuvuuden takia on perusteltua ensinnäkin käyttää traktoria kuljetuksen toteuttamiseen ja toiseksi mahdollistaa laajasti 60 km/h kulkevien traktoreiden käyttö ilman liikennelupaa.

Yritystoiminnan kilpailuneutraaliuden kannalta kuljetusvälineen valinnan tulee perustua välineiden teknis-taloudelliseen soveltuvuuteen eikä kuljetusten luvanvaraisuuteen. Nykyisellään kaikki yrittäjät voivat käyttää traktorikalustoa yritystoiminnassaan, myös kuorma-autoilijat.

Traktorikalusto sopii erityisen hyvin lumen kuljetukseen tavaran luonteen ja matkojen lyhyyden vuoksi ja se auttaa varautumista runsaslumisiin talviin. Liikenneturvallisuus paranee, kun voidaan joustavammin käyttää laajempaa kuljettajakuntaa ja näin välttää ylitöitä ja väsyneenä ajoa. Ylityötarpeen väheneminen osaltaan eliminoi harmaana taloutena pidettävää ylityökorvausten laiminlyömistä.

Myös työn tuottavuus paranee, kun yhdellä ja samalla kalustolla voidaan hoitaa myös lumenkuormaus. Talvihoito on pääosin julkisyhteisöjen maksamaa palvelua eli tämä kustannustehokkuus palvelee veronmaksajan etua. Tilaaja myös valvoo palvelun ostaessaan yrittäjien yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitoa.

Vaikka traktorikuljetuksissa puhutaankin promilleluokan asiasta kuljetuspalveluiden kokonaissuoritteessa, on niiden rooli yhteiskunnalle tärkeä. Traktoreiden käytölle ei tule haikailla kilpailua rajoittavaa lupabyrokratiaa. Päinvastoin kansallinen tarmo tulee suunnata olemassa olevan liikennelupabyrokratian purkamiseen EU-tasolta alkaen.


Kommentit

Tero Siitonen 11.10.2018 klo 15:10

Kaupallinen tavarankuljetus on EU:ssa säädetty asetustasoisella säännöksellä toimiluvan vaativaksi elinkeinoksi, niin myös meillä täällä Suomessa. Tilanne on sama kuin apteekkitoiminnassa, joka tarvisee apteekkiluvan, tai alkoholin myynnissä, joka tarvitsee anniskeluluvan. Tavarankuljetuksissa tuota toimilupaa nimitetään liikenneluvaksi.

Tuollaisen toimiluvan ylläpitämisestä aiheutuu merkittäviä lisäkustnnuksia verrattuna yritykseen, jonka ei toimilupaa tarvitse ylläpitää.

Kun kaksi yritystä, toinen toimiluvallinen ja toinen ei, kilpailevat samassa markkinassa samoista urakoista, on toimiluvan omaava yritys aina em. viranomaissääntelystä johtuvista syistä takamatkalla kustannuksia vertailtaessa. Näin ollen kilpailuun ei lähdetä samalta viivalta.


Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Länsirannikon turvapalvelut Oy

Länsirannikon turvapalvelut Oy

Hälytysjärjestelmiä, Kulunvalvontajärjestelmät, Palohälytysjärjestelmiä, Palohälytyslaitteita, Varashälytinjärjestelmät, Videovalvontajärjestelmät

Viikon luetuimmat uutiset

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13, Turku

www.turunmessukeskus.fi

KP 20-3000, R, A 200-700

Lue uusin näköislehtemme

05/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.05.2019


Seuraa meitä somessa