Julkaistu 14.11.2018 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Työhyvinvointia kannattaa johtaa

Työterveyslaitoksen pientyöpaikkatutkimuksessa on laskettu, että yritys voi säästää 1000-2500 euroa vuodessa työntekijää kohden, kun työhyvinvointiin panostetaan. Yrityksen hyvinvointi parantaa yrityksen tuottavuutta, sillä hyvä työhyvinvointi peilautuu suoraan asiakastyytyväisyyteen ja täten yrityksen markkina-asema säilyy.

Yrityksen on helpompi rekrytoida uusia työntekijöitä, kun sillä on hyvinvoivan työpaikan imago. Työhyvinvointi luetaan myös tärkeäksi osaksi yrityksen kasvustrategiaa.

Työhyvinvointia ja johtamisen merkitystä on tutkittu melko paljon, mutta tutkimustulosten hyödyntäminen käytännössä on vähäistä. Esimiestoiminnan vaikuttavuutta esimerkiksi työntekijöiden sairauspoissaoloihin ei riittävästi huomioida, kuten ei myöskään johtamisen merkitystä henkilöstöön, organisaation menestymiseen.

Valmennushanke yrityksille

SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke on mikro-, pienten ja keskisuurten sote-alan yritysten ja järjestöjen valmennushanke, joka pureutuu tulevan sote-rakenneuudistuksen haasteisiin ja tarjoaa navigointiapua yrityksille ja järjestöille.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä työhyvinvointia ja rakentaa muutosjohtamista luomalla erilaisia alueellisia ja valtakunnallisia toimintamalleja ja verkostoja, kehittämällä monipuolista osaamista (esim. digitalisaatio, teknologia, markkinointi ja viestintä, laadukas asiakaslähtöinen palveluntuotanto, sote-palvelujärjestelmän hallinta) ja mahdollistamalla yhteistyö erilaisten yritysten ja järjestöjen kesken. Hankkeessa tehtiin alkukartoituskysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa työyhteisöjen voimavaroja ja työhyvinvoinnin tilaa.

Vastauksista nousi esiin tarve työhyvinvoinnin johtamisen kehittämiseen ja tähän tarpeeseen kehitettiin työhyvinvoinnin johtamisen itseopiskelumateriaali SoteNavi hankkeen digitaaliseen navigaattoriin.

Esimies työhyvinvoinnin edistäjänä

Kun puhutaan työhyvinvointia edistävästä johtamisesta, sillä tarkoitetaan muun muassa sitä, että esimies antaa työntekijöille tilaa itsenäiseen työskentelyyn ja myös mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Tällä tavoin työolot vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden työhyvinvointiin.

Hyvä esimiestyö ja oikeudenmukainen johtaminen lisäväät henkilöstön motivaatiota, työhön sitoutumista, työhyvinvointia, jaksamista ja halukkuutta jatkaa työssä.

Esimiestyön tärkeys työhyvinvoinnissa on siis äärimmäisen tärkeä ja työhyvinvoinnin johtamista tukevat monet asiat. Tutkimuskirjallisuudesta nousi esiin neljä teemaa, jotka valikoituivat syvempään tarkasteluun ja materiaaliksi työhyvinvoinnin johtamisen itseopiskelumateriaaliin. Teemat olivat:

• Innostaminen ja motivointi

• Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

• Oikeudenmukaisuus

• Esimiehen tuki

Näiden teemojen pohjalta kehitettiin työhyvinvoinnin johtamisen itseopiskelumateriaali esimiesten avuksi. Materiaalin alussa avataan lyhyesti työhyvinvoinnin ja johtamisen teoriaa ja ”viritetään” lukijaa aiheeseen.

Materiaalissa syvennytään neljään teemaan ja teemojen lopussa on käytännön vinkkejä ja esimerkkejä esimiehille. Kaikista teemoista esitetään lopuksi myös hyväksi todettuja lisälukemisvinkkejä.

Materiaali on tuotettu opinnäytetyönä, jonka tavoitteena oli siis tuottaa työhyvinvoinnin johtamisen kirjallisuuden ja tutkimuksen pohjalta analysoitua tietoa ja sen pohjalta tuottaa tiivis työhyvinvoinnin johtamisen itseopiskelumateriaali sote-alan yritysten, ja järjestöjen esimiehille. Materiaali on luettavissa tammikuusta 2019 lähtien osoitteessa: www.sotenavi.fi

Kaisa Andersson Sh , YAMK-opiskelija Turun Ammattikorkeakoulu Terhy ja Anne Rouhelo KT, tuntiopettaja Turun Ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

L&S Tilipalvelu Oy

L&S Tilipalvelu Oy

Kirjanpitotoimistoja, Palkanlaskentapalveluja, Tilitoimistoja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Naantalin Kylpylä

Matkailijantie 2, Naantali

www.naantalispa.fi

Kokoukset, juhlat, näyttelyt, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasparatiisi, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

05/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.05.2019


Seuraa meitä somessa