Julkaistu 14.11.2018 0          
TUNNE TALOUS

Näin selviät verotarkastuksesta ilman hikikarpaloita

Verotarkastus on terminä tuttu lähes kaikille yrittäjille. Lähes jokainen yrittäjä tuntee tai ainakin tietää jonkun henkilön, jonka harjoittama yritystoiminta on ollut verotarkastuksen kohteena. Kuitenkin tietämys itse verotarkastusprosessista ja sen seurauksista on useimmiten kuulopuheen varassa. Pahimmillaan verotarkastus voi aiheuttaa raskaita maksuvelvoitteita sekä yhtiölle että sen omistajille, sillä verotarkastusten pääasiallinen näkökulma on edelleen veronsaajien etujen valvonnassa.

Verotarkastusmenettely on viimevuosien aikana muuttunut useaan kertaan. Nykyään verovelvollisella on mahdollisuus antaa yksi vastine verotarkastuskertomukseen, jonka perusteella verotarkastajat tekevät verotuspäätökset. Näin ollen oikeanlaisilla selvityksillä ja näytöllä on entistä tärkeämpi rooli heti verotarkastuksen alusta asti, sillä kerran annettua selvitystä tai luotua mielikuvaa on jälkikäteen huomattavasti vaikeampi muuttaa. Toki verotuspäätöksiin on mahdollista hakea muutosta, mutta se on usein aikaa vievää ja taloudellisestikin raskaampi menettely.

Miksi yritys sitten joutuu verotarkastuksen kohteeksi? Se lienee yleisempiä kysymyksiä, joita verotarkastajat kuulevat. Tähän on moninaisia syitä, mutta useimmiten kyseessä on pitkällisen analyysin tulos tai tietylle toimialalle kohdistetut laajemmat tarkastukset. Impulssi verotarkastukselle on saattanut tulla myös toisesta verotarkastuksesta, yrityksen veroilmoitukselta, sivullisen antaman vertailutiedon kautta tai vero.fi –sivustolla olevan vihjetietolomakkeen kautta, minkä voi täyttää kuka tahansa nimettömänä. Lopullista syytä tarkastukselle yritys ei kuitenkaan koskaan saa tietää.

Verotarkastuksessa käydään yrityksen kirjanpito läpi ja tarkastetaan vastaako kirjanpito harjoitettua liiketoimintaa, verolainsäädäntöä sekä Verohallinnolle annettuja ilmoituksia. Kokemuksemme mukaan verotarkastuksilla on yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta viime aikoina kiinnitetty entistä enemmän huomiota asiantuntijapalveluihin liittyviin menoihin, alihankkijoihin liittyviin kysymyksiin, kansainvälisiin sekä intressiyhteydessä tehtyihin liiketoimiin. Isommissa yrityksissä suurennuslasin alla ovat olleet viimeaikoina erityisesti niin sanotut yleiskulut sekä niiden allokointiin eri konserniyhtiöiden välillä.

KPMG Oy Ab:n veroasiatuntijat, joilla on useiden vuosien vankka kokemus verotarkastuksista ”pöydän molemmilta puolilta”, ovat vuosittain mukana sadoissa verotarkastus- ja valitusasioissa. Verohallinnon toimintatapojen sekä verotarkastajien ajattelutavan tunteminen on kiistaton etu verotarkastusprosessin hallinnassa. Asiantuntijaa kannattaa käyttää apuna jo ennakkoon, jotta yrityksessä ollaan valmistautuneita verotarkastukseen, ymmärretään tehtyjen ratkaisujen puolesta puhuvat seikat ja osataan tuoda yrityksen näkökulma oikeassa valossa esiin heti alusta asti. Useimmiten saavutetaan suuri etu siitä, että osataan puhua verotarkastajien kanssa ”samaa kieltä”, ymmärretään mitä yksinkertaiselta kuulostavalla kysymyksellä halutaan tietää sekä osataan käyttää oikeita verotuksellisia termejä. Lisäksi asiantuntijan laatimat tai läpikäymät selvitykset ja vastineet pienentävät kokemuksemme mukaan olennaisesti verotarkastuksen johdosto maksuunpantujen verojen määrää.

Asiantuntija voi tehdä niin sanotun ennakollisen verotarkastuksen, jossa käydään yrityksen veroasiat läpi siten, että mahdolliset veroriskit minimoidaan jo ennakollisesti. Ennakollisen tarkastuksen johdosta voidaan tunnistaa verosäästöjä hyvissä ajoin ja voidaan välttyä kalliilta veronkorotuksilta mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa. Tällöin verotarkastajan soittaessa ei tarvitse menettää yöunia ja pelätä tulevia veroseuraamuksia.

Katri Sorsavirta
veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Kaarinan Autokoulu Oy

Kaarinan Autokoulu Oy

Ammattipätevyyskoulutus, Autokoulu, CE- luokan koulutus

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13, Turku

www.turunmessukeskus.fi

KP 20-3000, R, A 200-700

Lue uusin näköislehtemme

05/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.05.2019


Seuraa meitä somessa