Julkaistu 30.11.2018 0          

Suomen Yrittäjät: Koko työttömyysturvan siirtäminen Kelalle paras vaihtoehto

Nyt kaikesta työsuhteisesta työstä maksetaan työttömyysvakuutusmaksuja, mutta ansioturvaa saavat vain työttömyyskassan jäsenet. Noin 450 000 ihmistä on sen etuuksien ulkopuolella. Koko työttömyysturva kannattaisi siirtää Kelalle.

Selvityshenkilö Mauri Kotamäki luovutti sosiaali- ja terveysministeriölle arvionsa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämisestä.

Kotamäki tarkastelee selvityksessään kolmea vaihtoehtoista tapaa siirtyä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Suomen Yrittäjät pitää ehdotetuista malleista parhaana vaihtoehtoa, jossa koko työttömyysturvan siirrettäisiin Kelalle ja kaikki vakuutuksen maksajat otettaisiin ansiosidonnaisen piiriin.

– Kotamäki on tehnyt ansiokkaan selvityksen. On väärin ja epäreilua, että kaikki rahoittavat järjestelmää, mutta iso osa työntekijöistä jää ilman ansiosidonnaista turvaa. Nämä henkilöt ovat usein vielä heikossa työmarkkina-asemassa, vähemmän koulutettuja ja nuoria, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Ei voi olla niin, että ihmisiä kohdellaan eri tavalla riippuen siitä, kuuluvatko he työttömyyskassaan vai eivät. Tarvitaan uudistus, joka lisää yhdenvertaisuutta, hän lisää.

Kohti yhtä luukkua

Yrittäjien mukaan Kansaneläkelaitos on luonteva toimija, koska sillä on vastuulla myös muita sosiaaliturvaan liittyviä asioita, kuten toimeentulo- ja yleinen asumistuki. Muutos mahdollistaisi siirtymisen kohti yhden luukun palveluperiaatetta ja parantaisi palveluiden alueellista saatavuutta, koska Kelalla on vielä toimintoja eri puolilla maata.

Ansiosidonnaisen ehdot eivät muuttuisi eli etuuden saajan kannalta suurin muutos olisi palvelun tarjoajan vaihtuminen Kelaan.

– On kysymys myös tehokkuudesta. Ei ole mielekästä, että työttömyysturvaa jaetaan 26 kassan kautta. Se on yhteisten voimavarojen haaskaamista. Keskittäminen toisi noin 40 miljoonan euron säästöt vuodessa, ehkä suuremmatkin, Pentikäinen summaa.

– Myös Työllisyysrahaston (nyk. Työttömyysvakuutusrahasto) tarvetta on syytä pohtia. Sen poistuminen toisi lisäsäästöjä.

Yrittäjien työttömyysturvan hyvä pohjautua vapaaehtoisuuteen

Kotamäki ehdottaa, että yleinen ansioturva koskisi ainoastaan työsuhteisia. Yrittäjien työttömyysturva jäisi siten nykyiselleen eli pohjautuisi vapaaehtoisuuteen.

– Tämäkin ehdotus on perusteltu. Ei ole järkevää kasvattaa yrittämisen verokiilaa ja siten kasata esteitä yrittämisen aloittamisen tielle. On myös hyvä huomata, ettei yrittäjien vapaaehtoisessa järjestelmässä ole vastaavaa yhdenvertaisuusongelmaa, mikä työntekijöillä on, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Kotamäen ehdotuksista kaikki kasvattaisivat julkisen talouden menoja. Menojen kasvu olisi kuitenkin työttömyysturvajärjestelmän kokonaisuudessa maltillinen.

– Mikäli menolisäys vaatisi lisärahoitusta, olisi se fiksumpaa tehdä leikkaamalla työttömyysturvaa esimerkiksi lisäämällä sen porrastusta. Työttömyysvakuutusmaksujen nostaminen kasvattaisi rakenteellista työttömyyttä, joka on jo ennestään Suomessa liian korkea, Pentikäinen esittää.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Kaarinan Autokoulu Oy

Kaarinan Autokoulu Oy

Ammattipätevyyskoulutus, Autokoulu, CE- luokan koulutus

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ravintola Verkahovi

Verkatehtaankatu 4, Turku

KP 10-40, R 140, myös kokoustarjoilut ja pitopalvelu.

Lue uusin näköislehtemme

05/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.05.2019


Seuraa meitä somessa