Julkaistu 30.11.2018 0          

Pienenyrityksissä ei tunneta kemikaalien riskejä

Työsuojeluviranomainen teki lokakuun alussa kemikaaliturvallisuuden valvontaviikon teollisuuden työpaikoille sekä auto- ja moottoripyöräkorjaamoille. Valvontaviikolla kävi ilmi, että työpaikkojen kemikaaliturvallisuudessa on kehitettävää myös Suomessa, erityisesti pienyrityksissä.

- Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on nostanut kemialliset tekijät kaksivuotiseksi teemaksi. Tarkastuksen perusteella valitettavasti näyttääkin siltä, että kemikaaliturvallisuus on erityisesti pienissä suomalaisissa yrityksissä huomattavasti heikommalla tasolla, kuin esimerkiksi koneturvallisuus ja tapaturmien torjunta. Tarkastetuista liki 400 työpaikasta lähes 70 prosentilla ei ollut asianmukaista kemikaaliriskiarviota, sanoo Etelä-Suomen aluehallintovirastossa työskentelevä ylitarkastaja Satu Auno.

Aunon mukaan moni työntekijä ei tiedä, mitä kemikaalia he käyttävät tai miten sitä käytetään turvallisesti. Tällöin heillä ei ole valmiuksia toimia oikein, jos he altistuvat kemikaaleille.

- Työnantajan vastuulla on varmistaa, että työntekijällä on tarvittavat tiedot ja osaaminen käytettävien kemikaalien kanssa toimimiseen. Tukea työnantajille on tarjolla. Esimerkiksi työterveyshuollosta saa pyydettäessä apua riskikartoituksiin ja lisäksi työsuojeluviranomaiset neuvovat mielellään, Auno kannustaa.

Hyvänä apuna toimivat myös muun muassa Työterveyslaitoksen laatimat Kamat-kortit ja malliratkaisut. Kamat-korteista saa tietoa merkityksellisimmistä kemiallisista altisteista. Malliratkaisut sisältävät työtehtäväkohtaisia ohjeita riskienhallinnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Käyttöturvallisuustiedotteet ohjeistavat kemikaalien käyttöä

Aunon arvion mukaan työntekijät osaavat usein toimia lisääntymisterveydelle vaarallisten tai syöpävaarallisten kemikaalien kanssa. Huolto- ja kunnossapitotehtävissä käytettävien kemikaalien tietoisuudessa sen sijaan on parantamisen varaa. Niistäkin moni voi olla vaarallinen väärinkäytettynä ja aiheuttaa esimerkiksi merkittävää altistumista.

Kaiken kemikaaliturvallisuuden lähtökohtana on, että yritykseltä löytyy käytössä olevista kemikaaleista käyttöturvallisuustiedotteet suomeksi ja ruotsiksi.

- Työntekijöitä tulee ohjeistaa toimimaan käyttöturvallisuustiedotteiden mukaisesti. Esimerkiksi ei ole samantekevää, millaisilla käsineillä tiettyjä kemikaaleja käytetään, sillä vain tietynlaiset käsineet suojaavat työntekijää asianmukaisesti. Tämäkin tieto on merkittynä käyttöturvallisuustiedotteisiin, samoin kuin se, miten toimitaan vaikkapa, kun kemikaalia joutuu iholle, Auno korostaa.

Kemialliset tekijät aiheuttavat yli puolet Suomen ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapauksista: esimerkiksi Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin vuonna 2013 tilastoiduista 4602 ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapauksesta kemiallisten tekijöiden aiheuttamia oli 2 354 kappaletta (51,2 %) (Työterveyslaitos 2015).

Vinkkilista työnantajille kemikaaliturvallisuuden perusasioihin

1. Vaadi kemikaalitoimittajalta aina suomen- ja ruotsinkieliset käyttöturvallisuustiedotteet. Opasta työntekijöille käyttöturvallisuustiedotteesta ainakin kemikaalin turvallinen käyttö, käytettävät henkilönsuojaimet ja miten toimitaan, jos jotain sattuu.

2. Kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista on laadittava luettelo. Kauppanimen mukaiseen luetteloon kirjataan kemikaalien luokitustiedot ja tieto siitä, mistä kemikaalista työpaikalla on käytettävissä käyttöturvallisuustiedote.

3. Teetä Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointi -lomake. Sitä voi käyttää apuna kemiallisten tekijöiden luetteloinnissa pienillä työpaikoilla, joilla on vähän kemiallisia altisteita. Riskien kartoitukseen saa apua myös niihin erikoistuneilta konsulttiyhtiöiltä.

4. Muista, että apua saa työterveyshuollosta ja myös alueellisilta työsuojeluviranomaisilta.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Muuritutkimus Uotila Ky

Muuritutkimus Uotila Ky

Arkeologiset tutkimukset, Laserkeilaus

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ravintola Verkahovi

Verkatehtaankatu 4, Turku

KP 10-40, R 140, myös kokoustarjoilut ja pitopalvelu.

Lue uusin näköislehtemme

05/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.05.2019


Seuraa meitä somessa