Julkaistu 13.12.2018 0          
MIKROT MENESTYKSEEN

Hyvinvoinnista ja työympäristöstä huolehtiminen

Tuottavuus, innovaatiot ja hyvinvointi ovat olleet kehittämisen kohteena 33 varsinaissuomalaisessa mikroyrityksessä, jotka ovat osallistuneet Mikrot menestykseen -hankkeeseen vuosina 2015-2018. Hankkeen tulosten perusteella mikroyritysten menestystekijöiksi osoittautuivat seuraavat osa-alueet: talouden hallinta, aktiivinen yritystoiminnan kehittäminen, hyvinvoinnista ja työympäristöstä huolehtiminen sekä työyhteisön sujuva toiminta. Tässä artikkelissa keskitytään hyvinvoinnista ja työympäristöstä huolehtimiseen.

Aikataulut ja ajankäyttö

Miltä ajankäyttösi on tuntunut viimeisen kuukauden tai puolen vuoden aikana? Ajoittaisia kiirehuippuja esiintyy kaikilla ja ne ovat ok. Jos kiirehuiput jatkuvat, koet juoksevasi tehtävästä toiseen ja työpäivät venyvät kuin huomaamatta, saattaa riittämättömyyden tunne hiipiä kaveriksi. Älä päästä kuormitusta karkaamaan käsistä. Väljästikin laadittu viikko- tai kuukausikohtainen suunnittelu jäsentää tekemistä, tukee töiden ja vapaiden yhteensovittamista ja helpottaa tunnetta aikataulupaineista.

Hankkeeseen osallistuneita yrittäjiä askarrutti esimerkiksi se, miten täyden päivän lomaan löytää sopivan raon ”paperitöille”, vastata asiakkailta tuleviin kiireellisiin pyyntöihin tai varautua asiakkaiden tai työntekijöiden yhteydenottojen aiheuttamiin keskeytyksiin. Jokainen löytää kokeilemalla oman yrityksen tilanteeseen ja omaan arkeen sopivia ratkaisuja. Hankeyrittäjillä ajankäytön hallintaa tukivat esimerkiksi

- Aikatauluista neuvotteleminen ja sopiminen, myös kiireellisissä toimeksiannoissa.

- Ajan varaaminen todellisen tarpeen mukaan.

- Tehtävien priorisointi ensin tavoitteiden ja tärkeyden perusteella (suunnitellut työt) ja sitten kiireellisyyden mukaan (yllättävät työ).

- Paperitöiden niputtaminen ja tekeminen sopivana ajankohtana ja oman yrityksesi toimintaa parhaiten palvelevalla aikajänteellä esim. kerran viikossa.

- Sopiminen työntekijöiden kanssa yhteisistä toimintatavoista, ja siitä milloin otetaan yhteyttä yrittäjään ja milloin tarvitaan kirjallinen työohje.

Työn riski- ja haittatekijöiden arviointi ja hallinta

Hyvät ja toimivat työolot tukevat työn sujuvuutta ja tuloksellista yritystoimintaa. Valtaosa hankkeeseen osallistuneista yrittäjistä oli pohtinut, mitä työssä voisi sattua, millaisille tekijöille altistuu ja miten tekisi työtä turvallisemmin. Yksinyrittäjien kohdalla nämä kolme kysymystä tukevat sujuvaa työn tekemistä, kunhan ne ovat ajatuksissa arjen työtä tehdessä.

Työnantajien kanssa keskusteltiin kirjallisen, lain edellyttämän riskinarvioinnin laatimisesta. Säännöllisesti päivitettynä se toimii yrityksen toiminnan kehittämisen välineenä. Kun se laaditaan yhdessä työntekijöiden kanssa, tulevat he samalla tietoisemmiksi mahdollisista vaara- ja haittatekijöistä sekä hallintatoimista niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi. Kirjallisesti tehtynä sitä voi hyödyntää perehdytyksessä, työsuojelun toimintaohjelmana ja dokumenttina, joka osoittaa esimerkiksi toimeksiantajalle tai työsuojeluviranomaiselle heidän edellyttämien työturvallisuusasioiden hallinnasta. Muista, että työntekijät seuraavat toimintaasi ja omaksuvat siitä työturvallisuutta ehkäiseviä tai sitä edistäviä tekijöitä. Jos edellytät esimerkiksi kuulosuojainten, turvakenkien tai suojakäsineiden käyttöä työntekijöiltä, niin käytäthän niitä myös itse?

Olet tärkeä – huolehdi itsestäsi

Yrittäjyys vaatii, mutta myös antaa paljon ja sisältää hyvinvointia tukevia tekijöitä. Hankeyrittäjät nostivat esiin muun muassa työn mielekkyyden ja palkitsevuuden, mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja arvojen mukaiseen tekemiseen, tekemisen vapauden ja itsenäisyyden, onnistumisen kokemukset ja tyytyväiset asiakkaat. Millaiset tekijät tukevat sinun työssä jaksamistasi?

Työn arjessa energiatasosi säilyy, kun pidät pieniä, muutaman minuutin mikrotaukoja: jaloittelet, venyttelet, haet kupin kahvia, ilahdutat kaveria viestillä tai teet jotain ihan muuta, jonka tiedät irrottavan ajatuksesi työstä parhaiten. Anna itsellesi lupa olla myös vapaalla ja tee jotain mieluista yksin tai yhdessä läheisten kanssa, harrastamalla ja joskus vain olemalla tekemättä mitään. Pidä hyvinvoinnin perusta kunnossa: terveellinen syöminen, säännöllinen ateriarytmi, riittävä uni ja sopivasti liikuntaa.

Rakenna itsestä huolehtimista arjen pienillä valinnoilla, olipa kyse ajanhallinnasta, työolojen tai elintapojen kohentamisesta. Panosta sellaisiin muutoksiin, joista voit pitää kiinni nyt ja tulevaisuudessa. Unohda täydellisyyden tavoittelu – arvosta ja kannusta itseäsi kuin parasta ystävääsi!

Miira Heiniö ja Susanna Visuri, TTL

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Mk-Kassamasiina Oy

Mk-Kassamasiina Oy

Kassajärjestelmiä

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Kultaranta Resort Oy

Särkänsalmentie 178, Naantali

www.kultarantaresort.fi

Kokoukset, yritystilaisuudet, juhlat, aktiviteetit, majoitus. Kaikki samasta paikasta isommallekin ryhmälle.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa