Julkaistu 10.01.2019 0          

Kysely: Suomalaiset eivät tunne yritysten yhteiskuntavastuuta

Joka toinen suomalainen ei joko tiedä työnantajansa yhteiskuntavastuuohjelman olemassaolosta tai ei tiedä ylipäätään, mitä yhteiskuntavastuuohjelma tarkoittaa. Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalaiset ovat lepsuja vaatimaan yrityksiltä vastuunkantoa.

Yritysten yhteiskuntavastuu on kansainvälisellä tasolla avaintekijä niin työnantajien, työntekijöiden kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Tämä käy ilmi Sodexon teettämästä Work Place Trends -tutkimuksesta. Suomessa asiaan ollaan kuitenkin vasta heräilemässä: vain joka viides kertoo, että heidän työnantajallaan on yhteiskuntavastuuohjelma. Heistä ainoastaan 41,8 % sanoo tuntevansa sen sisällön kunnolla. Asia käy ilmi Sodexon tutkimusyhtiö SynoIntilla Suomessa teettämästä kyselystä, johon vastasi kaikkiaan 1003 suomalaista.

– Jos yritys pyrkii korjaamaan yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä epäkohtia, mutta ei viesti tavoitteistaan eteenpäin, jäädään pahasti puolitiehen. Vastuullisuus syntyy konkreettisten tekojen lisäksi myös siitä, että niistä kerrotaan muille. Parhaimmillaan se synnyttää positiivisen vastuullisuuden kierteen, toteaa Sodexon brändi- ja viestintäpäällikkö Mira Perander.

Työnantajilta kaivataan vastuullisuutta

Kansainvälisessä aineistossa vaade vastuullisista arvoista nousee selkeästi esiin: 64 prosenttia nuorista aikuisista vastasi, ettei ottaisi vastaan työpaikkaa yrityksessä, joka ei noudata vahvoja yhteiskuntavastuullisia arvoja. Suomalaisten työntekijöiden työskentelyhalukkuuteen yritysten vastuullisuudella on puolestaan laimeampi vaikutus: 23–35-vuotiaista ainoastaan 23,9 prosenttia on sitä mieltä, että vastuullisuus vaikuttaa melko tai erittäin paljon heidän haluunsa työskennellä kyseisessä yrityksessä. Eniten yritysvastuun merkitystä työpaikan vetovoimassa painottavat aineiston iäkkäimmät vastaajat eli 56–80-vuotiaat (43,8 %).

– Kansainvälinen suuntaus on, että työntekijät haluavat työnantajan arvojen vastaavan heidän omia arvojaan. Mitä enemmän ihmiset pääsevät työssään tekemään valintoja paremman maailman puolesta, sitä paremmin he työpaikallaan viihtyvät, kertoo Mira Perander.

Kestävästä kehityksestä maksetaan enemmän

Maailmalla kestävä kehitys on noussut prioriteetiksi niin kuluttajien kuin yritystenkin silmissä. Kansainvälisellä tasolla 66 prosenttia kuluttajista on halukkaita maksamaan ylimääräistä sellaisista tuotemerkeistä, jotka ovat todistetusti sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin.

Suomessa työntekijöiden ohella myös asiakkaat ovat vastuullisuuden suhteen lepsumpia kuin maailmalla. Kaikista suomalaisista alle puolet (43 %) pitää yrityksen vastuullisuutta melko tai erittäin tärkeänä tekijänä silloin, kun he ovat hankkimassa tuotteita tai palveluita. Nuorin ja iäkkäin vastaajaryhmä ovat tämän suhteen kaikkein vaativimpia (54,1 % ja 53,3 %).

– Kyselyvastauksissa sukupuolten välillä oli juuri tämän kysymyksen kohdalla kaikkein suurin ero. Suomalaisnaisista 49,7 % pitää yrityksen vastuullisuutta melko tai erittäin tärkeänä, kun taas miehillä vastaava osuus on vain 36,2 %, toteaa Sodexon brändi- ja viestintäpäällikkö Mira Perander.

Vastuullisuus ja innovatiivisuus käsi kädessä

Sodexon kansainvälisen tutkimusaineiston mukaan 80 prosenttia yritysten toimitusjohtajista ja työntekijöistä uskoo, että vastuulliset yritykset ovat muita innovatiivisempia.

– Edelleen jotkut tuntuvat ajattelevan, että yhteiskuntavastuun kantaminen tarkoittaa yritykselle vain lisäkuluja. Totuus on kuitenkin se, että yhteiskuntavastuun noudattaminen vaikuttaa merkittävästi yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn. Ympäristöä tai työntekijöitä laiminlyövä yritys ei ole houkutteleva sijoittajien tai asiakkaiden silmissä. Sen vuoksi meillä Sodexolla yhteiskuntavastuuta ei koskaan ole nähty negatiivisessa valossa vaan kehityksen vauhdittajana, kertoo Perander.

Suomalaisille ekologisuus tärkeämpää kuin sukupuolten tasa-arvo

Joka neljäs suomalainen (25,3 %) nimeää kaikkein tärkeimmäksi vastuullisuuden osa-alueeksi maan ekosysteemien suojelemisen ja kestävän kehityksen edistämisen. Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen on puolestaan tärkein vastuullisuuden osa-alue vain kahdelle prosentille väestöstä.

– Suomalaiset mahdollisesti kokevat, ettei sukupuolten tasa-arvo ole enää kaikkein kipeimmin parannusta kaipaava vastuullisuuden osa-alue. Vaikka julkisessa keskustelussa pinnalla on yleensä kerrallaan vain yksi iso vastuullisuuden teema, päivittäisessä toiminnassa ne kaikki on huomioitava, toteaa Perander.

Sodexo vastuullisuuden kärjessä

Sodexolla on oma Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelmansa, jonka tarkoituksena on sekä ohjata että seurata organisaation onnistumista tavoitteessaan ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön olosuhteiden parantamiseksi. Ohjelma noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG), ja se sisältää yhdeksän sitoumusta, jotka ohjaavat Sodexon yhteiskuntavastuullisuutta. Jokainen sitoumus liittyy mitattavissa olevaan, konkreettiseen tavoitteeseen.

Syyskuussa Sodexo rankattiin jo 14. kerran peräkkäin DJSI-vastuullisuusindeksin kärkeen toimialallaan. Dow Jones Sustainability -indeksi arvioi 3400 pörssiyhtiön toimintatapoja liittyen talouteen, henkilöstöön ja ympäristöön. Sodexo sai huippupisteet paikallisesta vaikuttamisesta, henkilöstön kehittämisestä sekä ympäristötyöstään.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Master Promo Suomi Oy

Master Promo Suomi Oy

Esitetelineet, Mainostaulut, Messut, Promootiopalvelut

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

BEST WESTERN Hotel Seaport

Matkustajasatama Toinen Poikkikatu 2, Turku

www.hotelseaport.fi

Kokoustilat:Aulakabinetti 12 hlö, kapasiteetti 14 hlö diplomaatti. Tulli ja Konttorikabinetit, kumpaankin tilaan max 10 hlö, tilassa 8-10 hlön ryhmätyöpöytä. Conferens 1+2, max 45 hlöä/tila, kapasiteetti 18 hlö U-muoto, 45 hlö luokkamuoto, 60 hlö teatterimuoto. Kaikissa kokoustiloissa piirtoheitin, fläppitaulu, valkokangas ja datatykki. Conferens-tilassa lisäksi dvd-äänentoistolaitteet, puhelin.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa