Julkaistu 07.02.2019 0          
OMISTAJANVAIHDOSPALVELU

Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen elementit

Yrittäjän pohtiessa yritykselleen sopivaa jatkajaa yhtenä vaihtoehtona ulkopuoliselle myynnin sijasta on löytää yritykselle sopiva jatkaja perhepiiristä tai yrityksen avainhenkilöiden joukosta.

Onnistunut sukupolvenvaihdos vaatii huolellista suunnittelua. Ei ole ollenkaan liioiteltua aloittaa asian pohtimista ja suunnittelua useampi vuosi ennen omistajuuden tai operatiivisten roolien siirtämisen aloittamista. Kunkin osapuolen tahtotilan selvittäminen, sopivan liiketoiminnan jatkajan löytäminen ja rooleista sopiminen vaativat usein paljon aikaa.

Sukupolvenvaihdokseen sisältyy yrityksen hallinnollista ja operatiivisista rooleista sopimisen lisäksi merkittäviä taloudellisia kysymyksiä. Huolellinen suunnittelu mahdollistaa sen, että omistuksen siirrosta ei koidu osapuolille kohtuuttoman suurta taloudellista taakkaa. Myös teknisten yksityiskohtien selvittämiseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Mitä pidemmällä aikataululla sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa, sitä pienemmät taloudelliset seuraamukset siitä usein tulee osapuolille.

Omistajuuden siirtäminen on sekä tunneasia että taloudellinen kysymys veroteknisine yksityiskohtineen. Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa ja eri vaihtoehtoja kartoitettaessa asiaa kannattaa käydä läpi kokeneen asiantuntijan kanssa, jolla on näkemystä samankaltaisten tilanteiden käsittelystä erilaisissa yrityksissä.

Yrityksen omistajuus ja operatiivisen vastuut siirretään usein eri aikoihin, joka onkin järkevää mahdollisimman sujuvan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi. Omistuksesta luopuva päättää viime kädessä, kuinka paljon haluaa siirtää omistusta tai määräysvaltaa yrityksestään eteenpäin elinaikanaan, mutta myös taloudelliset seikat, kuten verotus määrittävät usein omalta osaltaan, kuinka omistus kannattaa teknisesti siirtää ja millä aikataululla.

Kun on ensin saatu selvitettyä, millaiseen tilanteeseen halutaan päästä sekä omistajuuden että operatiivisten roolien osalta, on aika kartoittaa parhaat tavat toteuttaa sukupolvenvaihdos ja luoda toimintasuunnitelma valitulle toteutustavalle. Sukupolvenvaihdoksen verokysymykset, tekninen toteutus ja useat laadittavat juridiset dokumentit vaativat erityisosaamista. Ensimmäisenä vaiheena kartoituksessa on yleensä yrityksen arvon määrittäminen, jotta voidaan laskea mm. minkälaisia veroseuraamuksia yrityksen omistuksen siirtämisestä aiheutuu luopujalle ja jatkajalle.

Omistajuuden siirto lapselle tai yrityksen avainhenkilölle voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Kyseeseen voi tulla kauppa käyvästä arvosta, alihintainen kauppa, lahjanluonteinen kauppa tai lahja. Lisäksi osa yrityksen osakkeista voidaan päättää siirtää jatkajalle vasta omistajan kuollessa perintönä tai testamentin nojalla. Kuhunkin tilanteeseen sopivimman toteutustavan valinnassa keskeistä on huomioida toteutustavasta koituvat veroseuraamukset sekä mikä on luopujan tulon tarve omistajuudesta luopumisen jälkeen ja toisaalta minkälaiset mahdollisuudet jatkajalla on rahoittaa omistuksen siirto ja siitä seuraavat veroseuraamukset. Perintö- ja lahjaverolaissa määritellyt sukupolvenvaihdoshuojennukset tarjoavat niin merkittävän veroedun yrityksen jatkajalle sekä alhaisempina veroseuraamuksina että verojen pidempänä maksuaikatauluna, että niitä pyritään usein mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään sukupolvenvaihdosta toteutettaessa. Mikäli yrityksen omistuksesta luopuvalla on useampia lapsia ja osakkeet olisivat pääosin menossa vain yhdelle tai muutamalle lapsista, toteutustavan valintaan voi vaikuttaa muiden sisarusten oikeudet myöhemmässä perinnönjaossa. Usein luopujan tavoitteena onkin muiden lasten kompensointi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tai viimeistään hänen kuoltuaan.

Parhaiden etenemistapojen kartoitukseen kannattaa ottaa avuksi asiantunteva kumppani, joka huomioi sukupolvenvaihdoksen taloudelliset realiteetit sekä kaikki muutkin huomioon otettavat seikat.

Minna Oksa
Liikejuridiikan asiantuntija, OTK, VT, PricewaterhouseCoopers Oy

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Autovuokraamo Lempinen St1 Stålarminkatu

Autovuokraamo Lempinen St1 Stålarminkatu

Autojen pesut, Autojen puhdistuspalvelut, Autojen ruosteen estokäsittely, Autovuokrausta, Kahviloita

BLOGIT

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Ota yhteyttä ajoissa

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Kasvavia yrityksiä, onnellisia yrityskummeja

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Korkki

Linnankatu 43, Turku

www.frescoravintolat.fi

R 75, KP 5-24 (75). Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet, AV-laitteet. Juhlapalvelu. Lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tervetuloa tutustumaan uuteen ravintolaamme! Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www. frescoravintolat.fi

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa