Julkaistu 07.02.2019 0          
MIKROT MENESTYKSEEN

Sujuva työyhteisön toiminta

Tuottavuus, innovaatiot ja hyvinvointi ovat olleet kehittämisen kohteena 33 varsinaissuomalaisessa mikroyrityksessä, jotka ovat osallistuneet Mikrot menestykseen -hankkeeseen vuosina 2015-2018. Hankkeen tulosten perusteella mikroyritysten menestystekijöiksi osoittautuivat seuraavat osa-alueet: talouden hallinta, aktiivinen yritystoiminnan kehittäminen, hyvinvoinnista ja työympäristöstä huolehtiminen sekä työyhteisön sujuva toiminta. Tässä artikkelissa on hankeyrityksissä esille tulleita näkökulmia alle 10 henkilön työyhteisön sujuvampaan toimintaan.

Kuuntele, kysy, kannusta ja kiitä

Avoimuus ja luottamus ovat hyvän työyhteisön kulmakiviä. Hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä yrittäjien ja henkilöstön välit olivat välittömät, työyhteisön avoimuutta pidettiin vahvuutena ja työantajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä henkilöstön osaamiseen. He myös luottivat henkilöstön hoitavan työtehtävät sovitusti. Yrittäjien mielestä kehitettävää oli palautteen antamisessa, jota pitäisi antaa enemmän ja useammin. Säännöllisen myönteisen palautteen antaminen työssä onnistumisista parantaa sitoutumista työtehtäviin ja yritykseen.

Yhteiset keskusteluhetket

Yrityksissä työtehtäviä oli jaettu mielekkäällä tavalla henkilöstön kesken ja osassa yrityksistä henkilöstön kanssa oli sovittu vastuutehtäviä tai -alueita. Arjen työn organisointi sujui työn lomassa keskustellen. Näiden keskustelujen lisäksi tarvetta ilmeni myös säännöllisille yhteisille työpalavereille esimerkiksi aamukahvin yhteydessä. Palaverien aikaväli (viikoittain, joka toinen viikko jne.) on arvioitava yrityskohtaisesti. Palaverikäytäntö mahdollistaa jokaiselle työyhteisön jäsenelle yhtäläisen tilaisuuden palautteen antamiseen, töistä sopimiseen, yhteisten käytäntöjen kehittämiseen, ristiriitojen ratkomiseen ja uuden oppimiseen. Samalla on mahdollista keskustella henkilöstön kanssa myös yrityksen toimintatapojen, yhteistyön ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Usea yrittäjä samassa yrityksessä – puhetta, puhetta ja puhetta

Kuudessa hankkeen yrityksessä yritystoiminnasta vastasi kaksi tai useampi yrittäjä. Lähes kaikilla heillä oli mielekäs, liiketoimintaa tukeva keskinäinen työnjako ja vastuutehtävät. Mutta ehdottomasti tärkeintä oli yrittäjien jatkuva keskinäinen keskustelu. Vain keskustelemalla ja siten näkyväksi tekemällä rakennetaan yhteistä käsitystä liiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden visioista sekä kaikkiaan yrityksen toiminnan organisoimisesta.

Sujuvan työyhteisön eteen kannattaa tehdä töitä. Jokainen työyhteisössä on vastuussa yhteistyön sujuvuudesta. Kiinnitä huomiota ihmisten välisen vuorovaikutuksen tapoihin, ota ristiriidat puheeksi mahdollisimman varhain ja muista, että johdon esimerkki ja toimintatavat heijastuvat koko yritykseen.

Miira Heiniö, Elisa Valtanen ja Susanna Visuri

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Viestintäharju Oy

Viestintäharju Oy

Internet-palveluja, Lehtiä, Viestintätoimistoja

BLOGIT

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Ota yhteyttä ajoissa

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Kasvavia yrityksiä, onnellisia yrityskummeja

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 60 + 25, R 80, myös kokous-ja catering -palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa