Julkaistu 20.02.2019 1          

Ennakollinen keskustelu palvelee haastavissa verokysymyksissä

Yhteisöillä, esimerkiksi osakeyhtiöillä, on mahdollisuus pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua haastaviin verokysymyksiin liittyen. Keskustelussa voidaan selvittää esimerkiksi yritysjärjestelyn verovaikutuksia. Ennakollinen keskustelu voi olla yritykselle vaihtoehto ennakkoratkaisun hakemiselle.

Ennakollisen keskustelun tarkoituksena on tarjota ennustettavuutta yhteisön verotukseen liittyen ja ohjata yhteisöä toimimaan oikein ennen kuin verotukseen liittyvät järjestelyt ovat tapahtuneet. Keskustelujen avulla Verohallinto haluaa sujuvoittaa verotukseen liittyvien asioiden käsittelyä ja parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä.

Ennakollinen keskustelu on osa Verohallinnon ennakoivaa ohjausta ja perustuu viranomaisen velvoitteeseen ohjata verovelvollista.

Jos yhteisöllä on toimintaansa tai sen muutoksiin liittyen verotuskysymyksiä, joihin ei löydy vastausta ohjeista, voi yhteisö pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua. Ennakollisen keskustelun soveltuvuus yhteisön tilanteeseen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Keskusteluissa on annettu ohjausta esimerkiksi yritysjärjestelyihin liittyen. Keskustelussa selvitetään, minkälaisia järjestelyjä yhteisö on suunnittelemassa. Keskustelun tuloksena yhteisö saa tietoa eri vaihtoehtojen verovaikutuksista. Yhteisö itse kuitenkin valitsee toteutettavan vaihtoehdon. Tarvittaessa keskustelussa voidaan selvittää jo tapahtuneita järjestelyjä, jos niillä on vaikutusta yhteisön verotukselliseen kohteluun tulevaisuudessa.

Ennakollinen keskustelu voi olla vaihtoehto esimerkiksi ennakkoratkaisun hakemiselle.

Ennakolliset keskustelut ovat maksuttomia. Keskusteluun osallistuu aina vähintään kaksi Verohallinnon asiantuntijaa. Luottamuksensuoja ennakollisesta keskustelusta

Jos keskustelussa esille tulleista asioista on olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä, voi yhteisö saada keskustelun tuloksena Verohallinnolta kirjallisen ohjauksen. Tämä ohjaus on Verohallintoa sitova silloin, kun verotusmenettelylain mukaiset edellytykset täyttyvät.

Jos keskustelussa esille tulleista asioista ei ole olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä tai osapuolet ovat asian lainsäädännöllisestä tulkinnasta erimielisiä, ohjataan yhteisöä esimerkiksi hakemaan kirjallista muutoksenhakukelpoista ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisu on maksullinen.


Kommentit

Reviisori 22.02.2019 klo 14:02

Joskus muinoin oli tapana, että veroilmoituksessa voi omin sanoin selostaa miten tulkinnallisessa asiassa oli toimittu. Verovalmistelija luki selvityksen ja teki oman ratkaisunsa. Näin toimien yrittäjästä ei tullut talousrikollista vaikka asiasta mahdollisesti oltiinkin eri mieltä. Nyt ei veroilmoituksella voi antaa lisätietoja tai ainakaan niitä ei tarvitse huomioida.


Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Ruoppaus ja Kuljetus Simola

Ruoppaus ja Kuljetus Simola

Ruoppausjätteen vesikuljetus, Ruoppausta, Vesirakentaminen

BLOGIT

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Ota yhteyttä ajoissa

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Kasvavia yrityksiä, onnellisia yrityskummeja

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Kultaranta Resort Oy

Särkänsalmentie 178, Naantali

www.kultarantaresort.fi

Kokoukset, yritystilaisuudet, juhlat, aktiviteetit, majoitus. Kaikki samasta paikasta isommallekin ryhmälle.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa