Julkaistu 14.03.2019 0          
TUNNE TALOUS

Henkilöstön palkitseminen ja sitouttaminen liiketoiminnan ohjaamiseen välineinä

Miten houkutella osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä ja miten pitää heistä kiinni ja sitouttaa heidät yritykseen ja sen tavoitteiden edistävään toimintaan? Näitä kysymyksiä pohditaan monessa yrityksessä. Erilaisia palkitsemisen ja sitouttamisen ratkaisuja on monia, mutta toimivimmat niistä ovat yrityksen strategisista tavoitteista käsin räätälöityjä. Parhaimmillaan yrityksen kannustin- ja sitouttamisjärjestely perustuukin eri palkitsemisen osa-alueet ja periaatteet yhteen nivovaan palkitsemisstrategiaan.

Palkka, luontoisedut ja bonukset ovat perinteisesti tuttuja kannustinelementtejä. Monesti on kuitenkin tarpeen löytää keinoja, joilla on tehokkaampi sitouttava vaikutus. Yhä useammin toimivana vaihtoehtona rahapalkkioilla sitouttamiselle pk-kentän yhtiöissä ovat modernit ja kevyet osakepohjaiset ratkaisut, jotka eivät aiheuta välittömiä rahoituskustannuksia, mutta mahdollistavat riittävän yksilöllisen palkitsemisen. Startup -yrityksille tyypillinen ongelma on, ettei henkilöstölle ole varaa maksaa kilpailukykyistä tai edes markkinatasoista palkkaa. Erilaiset osakkuus- tai optiojärjestelyt ovatkin siitä syystä suosittuja startup-yrityksissä. Myös kasvuyrityksissä optio-ohjelmat ovat kokemuksemme mukaan viime aikoina olleet suosittuja ja toimiva ratkaisu.

Eri henkilöstön ryhmille voi olla tarpeen ja järkevä luoda omat palkitsemis- ja sitouttamisohjelmat, sillä eri avainhenkilöryhmillä on erilaiset vaikutusmahdollisuudet yrityksessä ja voivat motivoitua eri asioista. Tietyille avainhenkilöryhmille, tyypillisesti ainakin johdolle, osakepohjainen sitouttamisratkaisu voi olla hyvin tehokas. Joskus halutaan antaa koko henkilöstölle tilaisuuden tulla omistajiksi yhtiöön. Omistajuus luo intressin yhtiön arvon kehittämiseen ja osakepohjaiset järjestelyt ovat siten tehokkaita pitkän aikavälin kannusteita. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä edellyttää tarkkaa suunnittelua ja hyvin mietittyä osakassopimusta.

Erilaisilla osakesarjoilla, joiden oikeudet ja ehdot voivat poiketa olemassa olevien osakkaiden osakkeista, pystytään räätälöimään osakepohjaisia kannustinmalleja juuri omalle yhtiölle ja osakaspohjalle sopiviksi. Kannustinosakesarjat ovat hyvä esimerkki hieman kevyemmästä osakepohjaisesta järjestelmästä ja siitä, kuinka palkitsemis- ja sitouttamismalleihin liittyvät tyypilliset haasteet voidaan ratkaista. Kannustinosakesarjat mahdollistavat ennen kaikkea henkilökohtaista räätälöintiä yksilöllisen työpanokseen perustuvan osingon muodossa. Kannustinosinko verotetaan saajan ansiotulona, mutta sen sivukulusäästö on palkkaan nähden huomattava, sillä kannustinosingosta ei makseta eläkevakuutusmaksua eikä työttömyysvakuutusmaksua. Yritys saa lisäksi vähentää kannustinosingon verotuksessaan.

Onnistunut palkitsemisjärjestelmä ohjaa työntekijöiden käyttäytymistä. Kun palkitsemisen ja sitouttamisen kokonaisuutta lähdetään rakentamaan yrityksen strategisista tavoitteista käsin, avainhenkilöitä kannustetaan tekemään liiketoiminnan kannalta oikeita asioita oikeaan aikaan. Keskeistä on löytää oikeat mittarit, jotka ovat seurattavissa ja on arvioitava onko niiden saavuttaminen realistista. Toimivassa mallissa mittarit tukevat aidosti tavoitteita. Malli on lisäksi selkeä, oikeudenmukainen ja hallinnollisesti tehokas. Vaihtoehtoja tulee arvioida kokonaisvaltaisesti osana palkitsemisen kokonaisuutta ottaen huomioon myös verotukselliset, kirjanpidolliset ja juridiset näkökulmat sekä avainhenkilön rahoitusvelvoitteet.

Onnistunut palkitsemis- ja sitouttamisjärjestely edellyttää myös selkeää viestintää. Palkitsemiseen liittyvä viestintä on oivallinen tilaisuus rakentaa työnantajabrändiä sekä yrityskulttuuria, välittää tietoa strategiasta ja siitä, mitä kultakin työntekijältä odotetaan.

Johanna Fagervik
lakimies, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Viestintäharju Oy

Viestintäharju Oy

Internet-palveluja, Lehtiä, Viestintätoimistoja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Naantalin Kylpylä

Matkailijantie 2, Naantali

www.naantalispa.fi

Kokoukset, juhlat, näyttelyt, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasparatiisi, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

09/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 05.09.2019


Seuraa meitä somessa