Julkaistu 18.03.2019 0          

Varsinais-Suomessa on hyvää vesialan osaamista - vesipäivän seminaari tiistaina 19.3.

Ilmastonmuutos ja väestönkasvu sekä näistä seuraavat ympäristömuutokset ovat globaaleja ilmiöitä, jotka luovat kasvavaa tarvetta vesialan osaamiselle. Varsinais-Suomessa on vesialalle tarjolla niin osaavaa työvoimaa kuin hyvää laitososaamista. Lisäksi alueen korkeakouluissa tuetaan alan kehittymistä laadukkaalla tutkimus- ja kehitystyöllä. Vesialan eri toimijoiden verkostoitumisen toivotaan edistävän sekä alan yritysten kansainvälistymistä että nostavan vesialan tutkimuksen tasoa.

Valonia/Varsinais-Suomen Liitto ja Itämeren kaupunkien liiton kestävien kaupunkien komissio/IWAMA-hanke järjestävät Turussa tiistaina 19.3. Varsinais-Suomen vesipäivä -seminaarin. Seminaari edistää alueen vesiosaamista kokoamalla yhteen varsinaissuomalaisen vesialan osaajia juhlistamaan varsinaissuomalaista vesialaa sekä pohtimaan vesialan tulevaisuutta.

Tilaisuuden puheenvuoroissa esitellään mitä varsinaissuomalaisella vesiosaamisella on tarjota kuntien vesihuollolle. Tilaisuudessa myös muut asiasta kiinnostuneet saavat hyvän yleiskuvan siitä, mihin vesiala on kehittymässä ja mihin haasteisiin tulee varautua tulevaisuudessa. Tärkeänä teemana on myös, miten kunnissa tulisi varautua muun muassa ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin vesihuollossa.

Vesiala on laaja käsite ja kattaa monipuolisesti vesivarojen kestävän käytön sekä vesiensuojelun. Kuntalaiselle vesiala näyttäytyy konkreettisesti laadukkaana talousvetenä sekä tehokkaana jäteveden puhdistuksena. Vesiala tarjoaa myös tehokkaita menetelmiä niin kaupunkivesien hallintaan kuin vesiensuojelutoimenpiteiden kehittämiseen ja meriteollisuuden tarpeisiinkin. Niin alueellinen kuin kansallinenkin vesiala tarvitsee strategisen otteen vesiosaamisen kehittämiseen, joka vauhdittaa myös alan kansainvälistymistä.

Vesiosaamisella on mahdollisuuksia uusille kansainvälisille liiketoimintamahdollisuuksille liittyen muun muassa ruokaan, maatalouteen, energiaan, terveyteen tai turvallisuuteen. Menestyvät ratkaisut yhdistelevät monia eri tieteenaloja esimerkiksi älykästä ja puhdasta teknologiaa, palveluita, tutkimusta, rahoitusta, liiketoimintakehitystä ja konsultointia. Vesialan työelämä kehittyy ja yritysten toivotaankin kehittävän alan koulutusta yhdessä oppilaitosten kanssa, jotta alalla riittää jatkossakin osaavaa työvoimaa.

Tilaisuudessa katsotaan myös muiden Itämeren maiden vesihuollon tilannetta ja esitellään kansainvälisiä vientimahdollisuuksia suomalaiselle vesiosaamiselle.

Varsinais-Suomen vesipäivä -seminaari järjestetään tiistaina 19.3.2019 Åbo Akademin Auditorio Heliconissa.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Korkki

Linnankatu 43, Turku

www.frescoravintolat.fi

R 75, KP 5-24 (75). Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet, AV-laitteet. Juhlapalvelu. Lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tervetuloa tutustumaan uuteen ravintolaamme! Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www. frescoravintolat.fi

Lue uusin näköislehtemme

04/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 11.04.2019


Seuraa meitä somessa