Julkaistu 20.03.2019 0          
Suomen Yrittäjänaiset:

Työnantajan vastattavaksi kulut mihin työnantaja voi vaikuttaa

Suomen Yrittäjänaiset haluaa tuoda esille, että työnantajan vastuulle kaatuu edelleen rutkasti kustannuksia, mihin työnantaja ei pysty toiminnallaan vaikuttamaan. Työnantajan vaikutuspiiriin kuulumattomat vapaa-ajan tapaturma tai työntekijän lapsen sairastuminen on oikeudenmukaista kantaa työntekijän ja yhteiskunnan yhdessä. Liitto vaatii työnantajan vastuiden keventämistä työntekijän poissaolokustannuksista, mikä vähentäisi yritysten kantaman yhteiskuntavastuun taakkaa.

Puheenjohtaja Tiina Koski ja toimitusjohtaja Johanna Ratia sanovat työnantajan vastuulle kuuluvan luontevasti suoraan työntekijään tai hänen työtehtäviinsä liittyvät poissaolon kustannukset. Näitä työnantajan vastuita ovat kaikki suoraan työtehtäviin liittyvät toimenpiteet, kuten työolosuhteet, työn ohjaaminen sekä hyvä työilmapiiri. Mahdollisista työhön liittyvien velvoitteiden puutteista - kuten puutteet työturvallisuudessa - johtuvat kustannukset kuuluvat työnantajan vastuulle ja vastattavaksi.

Työntekijän vapaa-ajalla sattuneen tapaturman tai huolimattomuuden seurauksesta aiheutuvat poissaolot eivät kuulu työnantajan vastattavaksi, sillä niiden ennaltaehkäisy ei ole millään tavoin työnantajan vaikutuspiirissä, Ratia toteaa.

Vanhemman poissaolo lapsen sairastaessa on niin ikään työnantajan vaikutuspiirin ulkopuolella. Ei ole oikeudenmukaista, että työpanoksen vajeen sekä sijaisjärjestelyn kustannukset, kaatuvat lasta hoitavan vanhemman työnantajan vastattavaksi. Lapsen hyvinvoinnista ja terveydestä vastaavat vanhemmat, eivät työnantajat. On perheen sisäinen päätös kumpi vanhemmista jää hoitamaan sairastunutta lasta, jolloin kummankaan vanhemman työnantajalla ei ole vaikutusmahdollisuutta siihen, mistä työpanos jääkin äkillisesti pois.

Tiina Koski toteaa olevan tärkeää, että yritysten kantaman yhteiskuntavastuun taakkaan pyritään löytämään vähennyskeinoja mahdollisimman laajasti. Työmarkkinat muuttuvat ja kansantalouden kasvun edellytyksenä on palkkauksen ja työpanoksen kohtaaminen. Työtapaturmien osalta työntekijän ja työnantajan tulee edelleen tehdä huolellista yhteistyötä tapaturmien vähentämiseksi, Koski täsmentää.

- Työpanoksen vajeen, aiheutuen työntekijän vapaa-ajan tapaturmista tai huolimattomuudesta vapaa-ajalla, maksaa koko yhteiskunta. On mahdollista tavoittaa oikeudenmukaisempi palkkaus, mikäli työtehtäviin kuulumattomat kustannukset ohjattaisiin yhteiskunnan vastattavaksi.

- Sairaan lapsen hoitamisesta johtuvan poissaolon osalta on käsittämätöntä, että sijaisjärjestelyjen lisäksi myös lasta hoitavan vanhemman palkkakustannukset kaatuvat ikään kuin tuplarangaistuksena saman työnantajan vastuulle.

- On tärkeää ymmärtää sairaspoissaolojen vaikutusmekanismeja, jotta lainsäädäntöä voidaan muuttaa oikeudenmukaiseksi.

- Työtapaturmia sattuu Suomessa edelleen liikaa, myös näiden vähentäminen on meille kaikille merkityksellistä.

Työtapaturmia 132 000 Suomessa vuonna 2016. Palkansaajille näistä sattui noin 120 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 11 400.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Turun Länsivankkurit Oy

Turun Länsivankkurit Oy

Matkailuajoneuvojen huolto, tarvikkeet ja varaosat, Matkailuajoneuvojen myynti, Matkailuautoja

BLOGIT

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Ota yhteyttä ajoissa

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Kasvavia yrityksiä, onnellisia yrityskummeja

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 60 + 25, R 80, myös kokous-ja catering -palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa