Julkaistu 15.04.2019 0          

Vastuullisuus vaikuttaa suomalaisten ostopäätöksiin

Suomalaiset pitävät tuotteita ja palveluita valitessaan tärkeänä, että yritys pystyy osoittamaan toimintansa vastuullisuuden. Tätä mieltä on Suomalaisen Työn Liiton selvityksen mukaan 87 prosenttia suomalaisista ja määrä on kasvanut parin vuoden aikana peräti 11 prosenttia. Lähes neljä viidestä suomalaisesta on lisäksi valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän, jos he tietäisivät yrityksen käyttävän voitoistaan vähintään puolet yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Valtaosa suomalaisista, eli lähes 75 prosenttia, pitää tärkeänä, että yritykset viestivät omista yhteiskunnallisista teoistaan ja niiden vaikutuksista. Erittäin tärkeänä tätä pitää kolmannes kaikista suomalaisista. Yritysten tavoissa kertoa vastuullisuudestaan on kuitenkin kosolti parantamisen varaa, sillä vain hieman alle puolet suomalaisista kokee, että yritykset ovat onnistuneet viestimään yhteiskunnallisista teoistaan ja niiden vaikutuksista. Ainoastaan kuusi prosenttia vastaajista kokee yritysten onnistuneen viestinnässään erittäin hyvin.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti kyselyssään suomalaisten odotuksia ja käsityksiä yritysten vastuullisuudesta osana sen Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjaa, joka käynnistyy 15.4. Kampanjan avulla halutaan tehdä yhteiskunnallisia yrityksiä tunnetuksi suurelle yleisölle ja tuoda esille niiden hyvää tekevää liiketoimintaa.

Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yritys ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja se käyttää yli puolet voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista yrityksistä sen arvopohjainen missio ja ensisijainen päämäärä, joka voi olla vaikkapa hyvinvoinnin edistäminen, pitkäaikaistyöttömien tai vajaakuntoisten työllistäminen, nuorten tai vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen tai erityisryhmien kuntouttaminen. Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä kantavia yrityksiä on jo yli 200 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli viisi miljardia euroa ja niissä työskentelee yli 19 000 henkilöä.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Viestintäharju Oy

Viestintäharju Oy

Internet-palveluja, Lehtiä, Viestintätoimistoja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13, Turku

www.turunmessukeskus.fi

KP 20-3000, R, A 200-700

Lue uusin näköislehtemme

04/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 11.04.2019


Seuraa meitä somessa