Julkaistu 21.05.2019 0          
TALOUS TUTUKSI

Raportoinnin merkitys yritykselle

Yritysmaailmassa talousraportointi on yrityksen elinehto ja joskus se mielletäänkin vain byrokraattisen yhteiskunnan pakolliseksi pahaksi. Näin ei kuitenkaan ole, vaan yrityksen koosta riippumatta raportoinnille on aina olemassa tarve ja talousraportointia tuleekin hyödyntää laajasti yrityksen päätöksenteon tukena. Sidosryhmästä riippuen raportointi voi olla säädeltyä kuten kirjanpito ja viranomaisraportointi tai vapaamuotoisempaa analyysiä yrityksen johdolle tai jotakin siltä väliltä. Tärkeintä onkin, että raportointi palvelee kohderyhmäänsä mahdollisimman hyvin ja auttaa yritystä menestymään.

Suunta eteenpäin

Raportointi, suunnittelu ja johdon päätöksenteko kulkevat käsi kädessä. Yrityksen menestyksen kannalta merkittävässä roolissa on suunnittelu ja proaktiivisuus – mahdollisuuksien hyödyntäminen ja yhtä lailla riskien tunnistaminen ja hallinta. Huomio pitäisikin olla pääasiassa tulevaisuudessa, vaikka menneestä oppimisen ja kokemuksen merkitystä ei pidä unohtaa. Tärkeää on, että raportoinnin avulla sekä tuetaan että valvotaan suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden toteutusta. Tavoitteiden tulee olla selkeästi määriteltyjä, jotta niitä voidaan seurata. Erilaiset suorituskykymittarit eli KPI:t (Key Performance Indicator) voivat helpottaa yritystä sen tavoitteiden seurannassa. Niiden määrittämisessä tulee kuitenkin olla tarkkana, jotta mitataan omalle yritykselle keskeisiä osa-alueita.

Tavoitteet, palkitseminen ja raportointi

Tavoitteiden saavuttamisessa on monta merkittävää tekijää, jotka tulee huomioida. Edellä mainittu selkeä määrittely on yksi niistä, mutta yhtä tärkeitä ovat tavoitteiden mittaaminen, seuranta ja raportointi sekä tavoitteisiin perustuva palkitseminen. Läpinäkyvyys palkitsemisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä edesauttavat oikeudenmukaisen käytännön toteutusta. Tarkoituksen mukaisilla mittareilla, niiden seurannalla ja raportoinnilla vahvistetaan tätä kokonaisprosessia. Palkitseminen on myös johtamisen väline, joka tukee yhtiön visiota ja tavoitteiden saavuttamista. Yritystasolla tulisikin seurata ja raportoida myös palkitsemiseen sijoitetun pääoman tuottoa. Yksinkertaisimmillaan tämä voidaan laskea esimerkiksi seuraavasti: tietyn tavoitteen eli mittarin tuoma lisä(-myynti) tai (kustannus-)säästö (euroissa) jaetaan sen kerryttämällä (lisä-)palkkion kustannuksella (euroissa) ja näin saadaan kyseisen kohteen sijoitetun pääoman tuotto. Toki monimutkaisemmissa tapauksissa sijoitetuksi pääomaksi on hyvä huomioida myös epäsuoria kustannuksia palkitsemisen kokonaisprosessiin liittyen, kuten aika ja hallinnolliset kustannukset.

Raportoinnin kehittäminen

Moderni raportointi on siis muutakin kuin kirjanpidon tuloslaskelman ja taseen lukuja. Sen tulisi kuvata ja havainnollistaa yrityksen taloudellista tilaa ja auttaa johtoa sekä ymmärtämään liiketoimintaa paremmin että saavuttamaan asetetut tavoitteet. Myös yrityksen prosessien ja järjestelmien tulisi tukea raportointia ja päätöksentekoa. Automaation ja digitalisaation avulla voidaan viedä raportointia uudelle tasolle, esimerkiksi dynaamiset raportit mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan lisäksi myös visualisuuden ulottuvuuden kytkemisen yrityksen liiketoiminnan analysointiin.

Meiju Lahtinen
taloushallinnon asiantuntija, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

VTM-Datamove

VTM-Datamove

Atk-asennukset, atk-huolto, Atk-konsultointia, Atk-laitteet, varaosat, tarvikkeet, Atk-ohjelmistoja, sovelluksia, Atk-palveluja, Atk-verkkojärjestelmät ja ylläpito, Ict-Palvelut

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

BEST WESTERN Hotel Seaport

Matkustajasatama Toinen Poikkikatu 2, Turku

www.hotelseaport.fi

Kokoustilat:Aulakabinetti 12 hlö, kapasiteetti 14 hlö diplomaatti. Tulli ja Konttorikabinetit, kumpaankin tilaan max 10 hlö, tilassa 8-10 hlön ryhmätyöpöytä. Conferens 1+2, max 45 hlöä/tila, kapasiteetti 18 hlö U-muoto, 45 hlö luokkamuoto, 60 hlö teatterimuoto. Kaikissa kokoustiloissa piirtoheitin, fläppitaulu, valkokangas ja datatykki. Conferens-tilassa lisäksi dvd-äänentoistolaitteet, puhelin.

Lue uusin näköislehtemme

09/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 05.09.2019


Seuraa meitä somessa