Julkaistu 21.05.2019 0          
TALOUS TUTUKSI

Raportoinnin merkitys yritykselle

Yritysmaailmassa talousraportointi on yrityksen elinehto ja joskus se mielletäänkin vain byrokraattisen yhteiskunnan pakolliseksi pahaksi. Näin ei kuitenkaan ole, vaan yrityksen koosta riippumatta raportoinnille on aina olemassa tarve ja talousraportointia tuleekin hyödyntää laajasti yrityksen päätöksenteon tukena. Sidosryhmästä riippuen raportointi voi olla säädeltyä kuten kirjanpito ja viranomaisraportointi tai vapaamuotoisempaa analyysiä yrityksen johdolle tai jotakin siltä väliltä. Tärkeintä onkin, että raportointi palvelee kohderyhmäänsä mahdollisimman hyvin ja auttaa yritystä menestymään.

Suunta eteenpäin

Raportointi, suunnittelu ja johdon päätöksenteko kulkevat käsi kädessä. Yrityksen menestyksen kannalta merkittävässä roolissa on suunnittelu ja proaktiivisuus – mahdollisuuksien hyödyntäminen ja yhtä lailla riskien tunnistaminen ja hallinta. Huomio pitäisikin olla pääasiassa tulevaisuudessa, vaikka menneestä oppimisen ja kokemuksen merkitystä ei pidä unohtaa. Tärkeää on, että raportoinnin avulla sekä tuetaan että valvotaan suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden toteutusta. Tavoitteiden tulee olla selkeästi määriteltyjä, jotta niitä voidaan seurata. Erilaiset suorituskykymittarit eli KPI:t (Key Performance Indicator) voivat helpottaa yritystä sen tavoitteiden seurannassa. Niiden määrittämisessä tulee kuitenkin olla tarkkana, jotta mitataan omalle yritykselle keskeisiä osa-alueita.

Tavoitteet, palkitseminen ja raportointi

Tavoitteiden saavuttamisessa on monta merkittävää tekijää, jotka tulee huomioida. Edellä mainittu selkeä määrittely on yksi niistä, mutta yhtä tärkeitä ovat tavoitteiden mittaaminen, seuranta ja raportointi sekä tavoitteisiin perustuva palkitseminen. Läpinäkyvyys palkitsemisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä edesauttavat oikeudenmukaisen käytännön toteutusta. Tarkoituksen mukaisilla mittareilla, niiden seurannalla ja raportoinnilla vahvistetaan tätä kokonaisprosessia. Palkitseminen on myös johtamisen väline, joka tukee yhtiön visiota ja tavoitteiden saavuttamista. Yritystasolla tulisikin seurata ja raportoida myös palkitsemiseen sijoitetun pääoman tuottoa. Yksinkertaisimmillaan tämä voidaan laskea esimerkiksi seuraavasti: tietyn tavoitteen eli mittarin tuoma lisä(-myynti) tai (kustannus-)säästö (euroissa) jaetaan sen kerryttämällä (lisä-)palkkion kustannuksella (euroissa) ja näin saadaan kyseisen kohteen sijoitetun pääoman tuotto. Toki monimutkaisemmissa tapauksissa sijoitetuksi pääomaksi on hyvä huomioida myös epäsuoria kustannuksia palkitsemisen kokonaisprosessiin liittyen, kuten aika ja hallinnolliset kustannukset.

Raportoinnin kehittäminen

Moderni raportointi on siis muutakin kuin kirjanpidon tuloslaskelman ja taseen lukuja. Sen tulisi kuvata ja havainnollistaa yrityksen taloudellista tilaa ja auttaa johtoa sekä ymmärtämään liiketoimintaa paremmin että saavuttamaan asetetut tavoitteet. Myös yrityksen prosessien ja järjestelmien tulisi tukea raportointia ja päätöksentekoa. Automaation ja digitalisaation avulla voidaan viedä raportointia uudelle tasolle, esimerkiksi dynaamiset raportit mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan lisäksi myös visualisuuden ulottuvuuden kytkemisen yrityksen liiketoiminnan analysointiin.

Meiju Lahtinen
taloushallinnon asiantuntija, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Viking Line

PL 265, Turku

www.vikingline.fi

Amorella klo 08:45. Kokoustiloja 12 (10-180 hlöä), Auditorio 180 hlöä. Kokoustilojen kapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Monitoimitila Panoraama messu- ja näyttelykäyttöön (max 200, istumapaikat 140) Useita ravintoloita, saunaosasto. Viking Grace klo 20:55. Kokoustiloja 11 (6-230 hlöä) Auditorio 230. Kokousosaston kokonaiskapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Kuvaa ja ääntä on mahdollista välittää useaan kokoushuoneeseen ja Club Vogueen samanaikaisesti. Useita ravintoloita, Spa osasto. Ryhmille omaa erikoisohjelmaa – kysy lisätietoja.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa