Julkaistu 07.06.2019 0          

Tapahtumalavojen pystytys- ja purkutöissä noudatettava työturvallisuusmääräyksiä

Työsuojeluviranomainen muistuttaa tapahtumajärjestäjiä siitä, että tapahtuma- ja esiintymislavat ovat rakennelmina sellaisia, joiden pystytys- ja purkutyö on rakennustyötä.

Tästä syystä näihin töihin sovelletaan valtioneuvoston antamaa asetusta rakennustyön turvallisuudesta. Tapahtumalavan pystyttämisessä ja purkamisessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Lisäksi tapahtumalavan rakennustyön päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.

On huomioitava, että vaikka kunnan rakennusvalvonta ei vaatisi lavan rakentamiseen tai purkuun liittyen rakennuslupaa, ilmoitusta tai toimenpidelupaa, sovelletaan työhön kyseistä asetusta.

Sen sijaan esimerkiksi pelkkä valmiiden wc-tilojen tai myyntiteltan pystytys ei ole edellä kuvatun asetuksen mukaista rakennustyötä.

Päätoteuttaja on velvollinen huolehtimaan rakennustyön ennakkoilmoituksen tekemisestä työsuojeluviranomaiselle, mikäli työmaa on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää. Tämä koskee myös työmaata, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää.

Lisäksi yhteisellä rakennustyömaalla, jossa työskentelee useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, on huolehdittava myös työturvallisuuslain 6 luvun mukaisista velvollisuuksista.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Aitiopaikka

Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

www.frescoravintolat.fi

A 200-250, KP 2-50, R 300, S, terassi Aurajoelle, Maaherran edustustila 50 hengelle Aurajoki-näköaloin. Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet 10, 20 ja 200 henkilölle, langaton verkko, äänentoistolaitteet, AV-laitteet, hää- ja juhlapalvelut, catering, näyttelytila aulassa, lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tule paikan päälle tutustumaan. Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www.frescoravintolat.fi.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa