Julkaistu 11.06.2019 0          
Jatkuvat pitkät työviikot vaarantavat työkyvyn

Yrittäjien kannattaisi pitää kesälomaa

Työkykyhaasteita kohtaavat yrittäjät tekevät enemmän töitä ja lomailevat vähemmän kuin hyvinvoivat yrittäjät. Työkykyhaasteiden kanssa painivista yrittäjistä lähes kolmasosa tekee vähintään 55 tuntia töitä viikossa.

Jatkuvat pitkät päivät ja kova kuormitus ilman palautumista rasittavat työkykyä. Yrittäjien olisi hyvä pitää 2–3 viikkoa lomaa vuodessa, jos se vain on mahdollista.

Tiedot käyvät ilmi työeläkeyhtiö Elon tutkimuksesta, jossa selvitettiin Suomessa toimivien yrittäjien työhyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä hieman yli 60 prosentin työkyky oli vaarantunut yhdestä tai useammasta tekijästä, joita olivat vähintään lievät työuupumusoireet, alentunut työkyky, heikentynyt oma arvio kyvystä jatkaa työssä kahden vuoden kuluttua, sairauspoissaolot ja taloudellinen ahdinko. Kun eri ikäryhmiä tarkasteltiin, huomattiin, että vaarassa olevien osuus oli suhteellisesti suurin alle 30-vuotiailla.

– Lähes kolmasosa yrittäjistä, joiden työkyky on vaaravyöhykkeellä, kertoi tekevänsä vähintään 55-tuntista työviikkoa. Osa tästä joukosta kertoi työskentelevänsä vähintään 65 tuntia viikossa. Tutkimustiedon mukaan yli 55 tuntia viikossa työskentelevillä on lievästi kohonnut riski saada masennusoireita, kertoo Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Marjo Wallin.

61 prosenttia yli 55-tuntista työviikkoa tekevistä yrittäjistä kertoi kärsivänsä vähintään lievästä työuupumuksesta. Alle 55 tuntia työskentelevistä alle puolet kertoi kokevansa työuupumuksen oireita.

Hyvinvoivat yrittäjät lomailevat enemmän ja työskentelevät vapaa-ajalla vähemmän

Tutkimuksen mukaan pitkää työviikkoa painavat työkykyriskissä olevat yrittäjät pitävät vähemmän lomaa kuin muut yrittäjät. Heistä lähes kaksi kolmasosaa (63 %) kertoi lomailleensa vain 1–2 viikkoa, alle viikon tai ei lainkaan viimeisen vuoden aikana. Hyvinvoivista yrittäjistä 59 prosenttia oli lomaillut 3–4 viikkoa tai enemmän.

– Työkykynsä äärirajoilla sinnittelevistä yli kolme neljäsosaa kertoi tekevänsä töitä myös vapaa-ajalla, kun taas hyvässä tilanteessa olevista yrittäjistä 40 prosenttia tekee työtä vapaalla, sanoo Wallin.

Ajoittainen suuri työmäärä ja kova kuormitus eivät itsessään ole vaarallisia, mutta yrittäjä liikkuu riskirajoilla, jos palautumiselle ei jää työpäivien tai -rupeamien välillä aikaa. Yrittäjien olisi hyvä pitää 2–3 viikkoa lomaa vuodessa, jos se vain on mahdollista.

– Jos yrittäjä ei huolehdi työkyvystään, ennen pitkää yritystoiminta ja terveys kärsivät. Työhön palaaminen onnistuneesti voi olla hyvin haastavaa vakavan sairastumisen jälkeen. Pahimmassa tapauksessa yrittäjä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle.

Joka kymmenes yrittäjä työkyvyttömyyseläkkeelle

Joka kymmenes vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä oli yrittäjä. Heistä yli 60 prosenttia oli miehiä niin Elossa kuin laajemmin työeläkealalla. Elossa vuonna 2018 myönnetyistä uusista työkyvyttömyyseläkkeistä 15 prosenttia myönnettiin yrittäjille.

– Meillä on hyvin paljon yrittäjäasiakkaita, mikä luonnollisesti heijastuu myös yrittäjien työkyvyttömyystilastoihimme. Oman yrittäjyysosaamisen jatkuva kehittäminen ja sitä tukeva ammatillinen verkostoituminen auttaa yrityksen menestymisessä. Perusasioista huolehtiminen omassa hyvinvoinnissa on erittäin tärkeää – muista nukkua, syödä ja liikkua äläkä jätä näkemättä kavereita!

Elo on Suomen suurin yrittäjien työeläkevakuuttaja. Noin 40 prosenttia Suomessa toimivista yrittäjistä on valinnut Elon työeläkevakuutuskumppanikseen.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Graafinen suunnittelu, Kirjansitomoja, Kirjapaino, Painotaloja, Pakkauspalvelu, Pakkaussuunnittelua, Suunnittelu, Suunnittelutoimistoja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

BEST WESTERN Hotel Seaport

Matkustajasatama Toinen Poikkikatu 2, Turku

www.hotelseaport.fi

Kokoustilat:Aulakabinetti 12 hlö, kapasiteetti 14 hlö diplomaatti. Tulli ja Konttorikabinetit, kumpaankin tilaan max 10 hlö, tilassa 8-10 hlön ryhmätyöpöytä. Conferens 1+2, max 45 hlöä/tila, kapasiteetti 18 hlö U-muoto, 45 hlö luokkamuoto, 60 hlö teatterimuoto. Kaikissa kokoustiloissa piirtoheitin, fläppitaulu, valkokangas ja datatykki. Conferens-tilassa lisäksi dvd-äänentoistolaitteet, puhelin.

Lue uusin näköislehtemme

09/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 05.09.2019


Seuraa meitä somessa