Julkaistu 17.06.2019 0          
TALOUS TUTUKSI

Muutoksen tuulia verotuksessa

Viimeisimpien eduskuntavaalien jälkeen hallituspohja on jälleen vasemmistovetoinen. Näin ollen on hyvin todennäköistä, että joitakin kiristyksiä yritysten ja yrittäjien verotukseen on odotettavissa. Ottaen huomioon hallitusneuvotteluja vetävän SDP:n vahva kytkös ammattiyhdistysliikkeeseen, kannattaa myös SAK:n verolinjauksiin kiinnittää huomiota, vaikka ne eivät suoraan kytkeydykään SDP:n hallitusohjelmaan.

Avoinna olevien linjausten lisäksi verolainsäädäntöön on jo hyväksytty olennaisena muutoksena yhteisöjen tulolähdejaon poisto, joka kannattaa käydä huolella läpi oman yrityksen tilannetta silmälläpitäen. Muutosta sovelletaan ensi kertaa verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Lisäksi Verohallinto on viimeaikoina päivittänyt ahkerasti ohjeistuksiaan, joista moniin on tullut huomionarvoisia muutoksia. Tällä hetkellä päivitettävänä on mm. osakeyhtiön sukupolvenvaihdosta koskeva ohjeistus.

Alla on listattu joitakin asioita, joita kannattaa tällä hetkellä pohtia ja joihin voi reagoida.

Perheen sisäiset omistusjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset

Verohallinnon päivitetyssä osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksia koskevassa ohjeessa tullaan todennäköisesti rajaamaan entistä laajemmin se omaisuusmassa, johon huojennukset soveltuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että toisin kuin aiemmin, liiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön sisällä siirtyvään sijoitusvarallisuuteen ei jatkossa saa välttämättä verohuojennuksia. Periaate perustuu tuoreeseen oikeuskäytäntöön.

Jos omassa yhtiössä on suunnitteilla sukupolvenvaihdos ja yhtiöllä on paljon sijoitusvarallisuutta, kannattaa asia huomioida.

SAK on ehdottanut myös sukupolvenvaihdoksen lahjaverohuojennusten kiristämistä. Nykyisellään puhtaan lahjan lahjaverotusta on kevennetty huomattavasti siten, että pääsääntöisesti lahjaveron perusteena on 40 % osakkeen vertailuarvosta. Yksi mahdollisuus on, että tähän leikkuriin jollain tavalla puututaan. Myös perintö- ja lahjaveroasteikon korottaminen on mahdollista. Tällöin vaikutus ulottuisi muihinkin tilanteisiin kuin sukupolvenvaihdoksiin.

Osinkoverotus

Vaikuttaa hyvin todennäköiseltä, että osinkoverotusta tullaan jollakin tavalla kiristämään. Tällä hetkellä karkeasti ottaen osinko, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 %:n tuottoa, on pääomatulona verotettua. Yksi skenaario on, että tätä tuottoprosenttia madalletaan. SAK on ehdottanut tuottoprosentin madaltamista 4 %:iin ja myös SDP on indikoinut, että tähän tullaan puuttumaan.

Osakkeen matemaattinen arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen. Yhtiön nettovarallisuuteen on puolestaan mahdollista vaikuttaa, joten tähän liittyvät mahdollisuudet kannattaa kartoittaa.

Yhteisöjen tulolähdejaon poisto verovuodesta 2020 alkaen

Tähän asti kaikkien yhteisöjen saamat tulot on jaettu verotuksessa elinkeinotulolähteeseen, henkilökohtaiseen tulolähteeseen sekä maataloustulolähteeseen. Vuodesta 2020 alkaen yhteisöjen tulolähdejako poistuu osin siten, että yhteisöillä on pääsääntöisesti vain elinkeinotulolähde ja maataloustulolähde. Muutos ei koske asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä, vaan näillä on edelleenkin henkilökohtainen tulolähde. Myös osittain verovapaiden yhteisöjen ja yleishyödyllisen yhteisöjen (säätiöt, yhdistykset) tulolähdejako säilyy ennallaan.

Käytännön merkityksenä on lähinnä tappioiden sekä konserniavustuksen käytön laajentuminen. Tähän asti kunkin tulolähteen tulo on laskettu erikseen ja toisen tulolähteen tappiota ei ole voinut vähentää toisen tulolähteen voittoa vastaan. Näin ollen on ollut mahdollista, että yhtiön elinkeinotoiminta on tappiollista, mutta se on samaan aikaan maksanut veroa esim. sijoitustuotoistaan.

Jatkossa yhtiön kaikki muut tulot, paitsi maataloustulot, lasketaan verotuksessakin samassa tulolähteessä, jolloin verotettavan tulon laskenta yksinkertaistuu.

Tulolähdejaon poistumisen myötä myös konserniavustusta on mahdollista jatkossa hyödyntää laajemmin.

Vaikka tulolähdejako poistuukin, tulee sen tilalle elinkeinoverolakiin uusi omaisuuslaji, ”muu omaisuus”. Muun omaisuuden luovutustappioiden vähentämistä on rajoitettu, joten ongelmia rajanvetotilanteissa voi syntyä edelleen.

Susanna Jaakkola
veroasiantuntija, Vero- ja lakipalvelut, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

T & T Takuutyö Oy

T & T Takuutyö Oy

Ilmanvaihtokanavien mittaukset ja tarkistukset, Ilmastoinnin puhdistus

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Aitiopaikka

Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

www.frescoravintolat.fi

A 200-250, KP 2-50, R 300, S, terassi Aurajoelle, Maaherran edustustila 50 hengelle Aurajoki-näköaloin. Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet 10, 20 ja 200 henkilölle, langaton verkko, äänentoistolaitteet, AV-laitteet, hää- ja juhlapalvelut, catering, näyttelytila aulassa, lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tule paikan päälle tutustumaan. Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www.frescoravintolat.fi.

Lue uusin näköislehtemme

01-02/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 06.02.2020


Seuraa meitä somessa