Julkaistu 08.07.2019 0          
Lounais-Suomen valvontakampanja:

Lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnittelu puuttuu vielä monilta työpaikoilta

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toteutti vuonna 2018 valvontakampanjan, jossa pyydettiin 34 satunnaisesti valittua alueen työnantajaa toimittamaan tarkastettavaksi yhdenvertaisuussuunnitelma sekä selvitys toimista, joilla työpaikalla edistetään yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnitelma puuttui joka kolmannelta valvonnan kohteena olleelta työpaikalta. Osalla näistä oli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaksi nimetty asiakirja, mutta siinä käsiteltiin vain tasa-arvolain mukaiset sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävät toimet, eli se ei täyttänyt laissa yhdenvertaisuussuunnitelmalle asetettuja tavoitteita.

Niistäkin työpaikoista, joille yhdenvertaisuussuunnitelma oli laadittu, joka kolmas sai velvoitteen täydentää sitä. Parannettavaa huomattiin sekä kaikkien työpaikalla merkityksellisten syrjintäperusteiden tunnistamisessa ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioimisessa että konkreettisten yhdenvertaisuutta edistävien toimien suunnittelussa. Joillakin työpaikoilla suunnitelma ei kattanut koko työyhteisöä tai siinä esiin nousseita kehittämiskohteita ei ollut käsitelty yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Työnantajien pitää edistää yhdenvertaisuutta työssä. Vuonna 2015 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa, että yli 30:n työntekijän työpaikoille laaditaan yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tulee perustua työpaikan yhdenvertaisuustilanteen arviointiin ja kehittämistoimien kohdistua niihin syrjintäperusteisiin, jotka on tunnistettu työpaikalla merkityksellisiksi. Kiellettyjä syrjintäperusteita työssä ovat henkilön alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen sekä muu näiden kaltainen henkilöön liittyvä syy.

Työsuojeluhallinto on julkaissut oppaan "Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikalla - Ohjeita työnantajalle", josta saa tukea yhdenvertaisuussuunnitteluun. Opas on saatavana selattavana verkkojulkaisuna sekä tulostukseen soveltuvassa pdf-muodossa.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Mediatoimisto Laulava Ovipumppu

Mediatoimisto Laulava Ovipumppu

Mediatoimistoja, Ulkomainontaa

BLOGIT

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Ota yhteyttä ajoissa

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Kasvavia yrityksiä, onnellisia yrityskummeja

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Liedon Vanhalinna

Vanha Härkätie 111, Lieto

www.abocatering.fi

Viihtyisätja monipuoliset kokous- ja juhlatilat Linnavuoren kartanomiljöössä – historiaa, kulttuuria ja luontoa lähellä. Oheisohjelmaksi opastettuja kierroksia niin museonäyttelyissä kuin ulkoilupoluilla. Tilavuokraus ja tilausravintolapalvelut.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa