Julkaistu 09.09.2019 0          
TALOUS TUTUKSI

Ymmärrä arvonlisäverotusta ja vältä ikävät yllätykset verotarkastuksissa

Arvonlisävero on oma-aloitteinen vero, jonka laskemisesta, ilmoittamisesta ja tilittämisestä vastaavat verovelvolliset yritykset itse. Verohallinto kyllä seuraa yritysten alv-ilmoituksia ja tilityksiä, mutta useimmiten Verohallinnon on mahdollista tehdä johtopäätöksiä yrityksen soveltamien menettelyjen oikeellisuudesta vain verotarkastuksen yhteydessä.

Arvonlisävero on liiketapahtumakohtainen vero, ja yritykset voivat suorittaa kuukausittain valtavan määrän erilaisia liiketapahtumia tai –toimia. Arvonlisäveroriskien välttämiseksi yrityksestä ja/tai yrityksen valtuuttamasta tilitoimistosta tulisi löytyä riittävästi osaamista ja asiantuntemusta arvonlisäverotuksesta ja sen kytkeytymisestä reaalimaailman liiketoimiin ja ilmiöihin. Monimutkaisissa ja tulkinnanvaraisissa kysymyksissä kannattaa kääntyä arvonlisäverotuksen erityisosaajan puoleen, etenkin jos alv-käsittelyllä on isompaa taloudellista merkitystä.

Mainitsen tässä esimerkinomaisesti muutamia viimeaikaisessa arvonlisäveron verotarkastuskäytännössä esillä olleita ilmiöitä ja asioita, jotka asianmukaisesti huomioimalla yritys voi varmemmin välttyä ikäviltä yllätyksiltä verotarkastuksen osuessa kohdalle.

Tavaroiden ja palvelujen vaihto katsotaan arvonlisäverotuksessa myynniksi, josta tulee suorittaa veroa arvonlisäverolain määräämällä tavalla. Esimerkkinä voidaan mainita, että nykyiselle asiakkaalle uusasiakashankinnasta palkkioksi annettavat tavarat tai palvelut aiheuttavat yritykselle veronsuoritusvelvollisuuden. Myös yritysten välisten erilaisten vaihtotilanteiden (ts. saatu vastike on kokonaan tai osittain muuta kuin rahaa) alv-vaikutukset on syytä käydä huolellisesti läpi.

Eniten haasteita arvonlisävero aiheuttaa tyypillisesti verottomilla toimialoilla eli käytännössä esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidossa, sosiaalihuollossa ja varhaiskasvatuksessa, lakisääteisessä koulutuksessa sekä rahoitus- ja vakuutusalalla. Yrityksen toimiala itsessään ei vielä vapauta mitään yksittäisen tavaran tai palvelun myyntiä arvonlisäverosta, vaan jokaisen myyntitapahtuman osalta on varmistuttava siitä, että verottomuudelle nimenomaisesti asetetut edellytykset täyttyvät ja että tästä myös löytyy jälkikäteen riittävä näyttö.

Toinen verottomiin toimialoihin liittyvä aina ajankohtainen aihe on ostojen alv-vähennysoikeus, koska myynnin verottomuus merkitsee toisaalta myös verottomaan toimintaan kohdistuvien ostojen alv-vähennyskelvottomuutta (pl. veroton ulkomaankauppa). Yksittäisten ostotapahtumien kohdalla on käytännössä tapauskohtaisesti arvioitava, onko hankinnasta vähennysoikeus kokonaan, osittain vai ei lainkaan.

Kun yrityksellä on verotonta (kotimaan) myyntiä, erityistä huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että yritys ostajan asemassa osaa suorittaa arvonlisäveroa oikein ulkomailta hankkimistaan tavaroista tai palveluista. Verottomilla toimialoilla voi myös omalla henkilökunnalla suoritettu työ aiheuttaa ns. oman käytön veron suoritusvelvollisuuden, ja viime aikoina Verohallinto on kohdentanutkin tarkastuksia esimerkiksi terveyden- ja sosiaalihuoltoalan yrityksiin ja niiden omalla henkilökunnalla tuottamiin kiinteistön puhtaanapitopalveluihin.

Viime vuosina paljon esillä ollut aihe on kiinteistöjen myynnistä tai (tytäryhtiö)osakkeiden myynnistä aiheutuvien kustannusten alv-vähennysoikeus, kun yritys harjoittaa sinänsä arvonlisäverollista toimintaa. Viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan vähennysoikeus vaatii tapauskohtaista arviointia, mutta useimmissa tapauksissa tuomioistuimet ovat päätyneet verovelvollisille myönteisiin tulkintoihin.

Edellä mainittujen lisäksi muun muassa kansainväliseen tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja kiinteistöalaan liittyvät erityiset ja monimutkaiset säännökset aiheuttavat tilanteita, joiden tulkintaan kannattaa hakea apua arvonlisäveroasiantuntijalta.

Matti Lindholm
arvonlisäveroasiantuntija, KPMG

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Viking Line

PL 265, Turku

www.vikingline.fi

Amorella klo 08:45. Kokoustiloja 12 (10-180 hlöä), Auditorio 180 hlöä. Kokoustilojen kapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Monitoimitila Panoraama messu- ja näyttelykäyttöön (max 200, istumapaikat 140) Useita ravintoloita, saunaosasto. Viking Grace klo 20:55. Kokoustiloja 11 (6-230 hlöä) Auditorio 230. Kokousosaston kokonaiskapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Kuvaa ja ääntä on mahdollista välittää useaan kokoushuoneeseen ja Club Vogueen samanaikaisesti. Useita ravintoloita, Spa osasto. Ryhmille omaa erikoisohjelmaa – kysy lisätietoja.

Lue uusin näköislehtemme

09/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 05.09.2019


Seuraa meitä somessa