Julkaistu 11.09.2019 0          
Pk-barometri:

Varsinais-Suomi muuta maata luottavaisempi

Talousnäkymät ovat Varsinais-Suomessa hieman muuta maata valoisammat. Näin kertoo tuore pk-yritysbarometri, johon vastasi Varsinais-Suomessa 470 yrittäjää. Pk-barometrissa selvitettiin pk-yritysten näkemyksiä muun muassa suhdannetilanteista ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä sekä rahoituksesta. Myös työmarkkinajärjestelmän toimivuudesta kysyttiin. Kaikkein tyytymättömimpiä ovat voimakkaasti kasvuhaluiset yritykset.

Tänään keskiviikkona julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön pk-barometri kertoo, että varsinaissuomalaiset ovat hieman luottavaisempia suhdanteisiin kuin keväällä 2019. Suhdanteita kuvaava saldoluku on nyt +12, kun se keväällä oli +10.

– Globaali suhdanteiden epävarmuus ei ainakaan vielä heijastu varsinaissuomalaisten pk-yritysten näkymiin. Varsinais-Suomi on maamme taloudellisia vetureita – on hyvä, että alueen yrityksillä on toistaiseksi kasvu-, investointi- ja työllistämishaluja, vaikka suhdanneodotukset ovatkin hieman aiemmasta vaimentuneet, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter sanoo.

Valtakunnallisesti suhdannetilanne nähdään heikompana saldoluvun ollessa +10. Viime keväänä valtakunnallinen saldoluku oli +14.

– Pk-yritysbarometri asettuu yleiseen talouskuvaan, jota leimaa parhaiten yksi sana: epävarmuus. Maailmankaupan ja teollisuustuotannon kasvuvauhti on hidastunut jyrkästi. Myös kauppakiistat ja rahoitusolojen kiristyminen lisäävät osaltaan epävarmuutta, sanoo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

Kasvuhalut ennallaan

Mahdollisuuksien mukaan kasvamista tavoittelee 37 prosenttia Varsinais-Suomen pk-yrityksistä. Viime keväänä nykyisen tilanteen säilyttämään pyrkiviä oli maakunnassa eniten. Voimakasta kasvua tavoittelee yhdeksän prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä. Toiminnan lopettamista taas kaavailee kolme prosenttia vastaajista.

Odotukset sekä liikevaihdon että kannattavuuden suhteen ovat Varsinais-Suomessa hienoisessa nousussa ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen. Investointihaluissa ei ole Varsinais-Suomessa tapahtunut muutoksia viime keväästä. Vastaajista 16 prosenttia arvioi, että investointien arvo kasvaa tulevan vuoden aikana. Ennallaan sen arvioi pysyvän 64 prosenttia vastaajista. Kuitenkin suurempi osa, 21 prosenttia, maakunnan pk-yrityksistä aikoo vähentää eikä lisätä investointeja.

Osaajia ulkomailta?

Seuraavan vuoden aikana 17 prosenttia maakunnan yrityksistä aikoo palkata lisää työvoimaa. Tilanne nähdään Varsinais-Suomessa muuta maata hieman valoisampana (saldoluku nyt +10, keväällä 2019 +9). Valtakunnallisesti työllistämisodotukset ovat heikommat kuin viime keväänä.

Yhtenä merkittävänä yrityksen toiminnan kehittämisen esteenä varsinaissuomalaiset näkevät osaavan työvoiman saatavauuden. Vastaajista 23 prosenttia kaavailee ulkomaalaisen työvoiman palkkaamista.

Joka neljännellä Varsinais-Suomen pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Tilanne on samansuuntainen koko maassa. Varsinais-Suomessa leimallista on, että vähäistä, alle 9 prosentin vientiliikevaihtoa harjoittavien osuus on selvästi suurempi kuin maassa keskimäärin (56 prosenttia vs. muun maan 44 prosenttia).

– Yllättävänä tuloksena voidaan pitää sitä, että varsinaissuomalaisten pk-yritysten viennistä 70 prosenttia kohdistuu muihin EU-maihin (pois lukien Pohjoismaat) ja Pohjoismaihin 60 prosenttia. Koko maassa tilanne on päinvastainen, toteaa Finnveran aluejohtaja Seija Pelkonen.

Vain yksi kymmenestä alueen pk-yrityksistä on käyttänyt kansainvälistymiseen liittyviä palveluja.

– Luku on hämmästyttävän alhainen ottaen huomioon, että neljännes pk-yrityksistä harjoittaa vientiä. Muissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että pk-yritysten vientiosaaminen on kohtalaisen vähäistä. Ehkä yksi selittävä syy tähän on juuri se, ettei kv-palveluita osata käyttää ja hakea tarvittavaa tietoa. Muun muassa Finnvera antaa vientikauppojen rahoitukseen liittyvää neuvontaa, Pelkonen kertoo.

Pk-takauksesta potkua kasvuun

Kolmanneksella alueen ja koko maan pk-yrityksistä on ollut tarve hankkia ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Näistä joka neljäs ei ole saanut tai ei ole edes hakenut rahoitusta. Merkittävin yksittäinen syy siihen, ettei rahoitus ole järjestynyt, on kireät vakuusvaatimukset.

– Finnvera on syyskuun alussa lanseerannut uuden pk-takauksen, joka on tarkoitettu kasvuhakuisten pk-yritysten rahoittamiseen. Rahoitusta haetaan pankilta ja pankki hakee Finnveralta 80 prosentin takauksen luotolleen. Finnvera ei edellytä takaukselleen vastavakuutta, Pelkonen kertoo.

Työmarkkinoiden toimivuudessa parantamista

Pk-barometrissä kysyttiin tällä kertaa myös työmarkkinajärjestelmän toimivuudesta. Yli kolmannes yrityksestä sanoi, ettei se toimi hyvin tai lainkaan. Varsinais-Suomessa vastaajista 35 prosenttia katsoo, ettei järjestelmä toimi hyvin tai lainkaan. Luvut noudattelevat koko Suomen linjaa.

Tyytymättömimpiä ovat ne harvat voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset, joita Suomi palavasti tarvitsee.

– Tämä yritysten viesti on syytä nyt kuulla. Yritykset odottavat niin lainsäätäjältä kuin sopijaosapuolilta uudistuksia, jotka lisäävät mahdollisuuksia työpaikoilla sopimiseen, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Kujala sanoo.

Kujalan mukaan tarvitaan liikkumatilaa, että yrittäjä ja työntekijät voivat yhdessä sopien rakentaa oman yrityksensä menestyksen tien.

– Hallituksella on erinomainen tavoite: jälleen nostaa työllisyysastetta. Ilman sitä ei hallituksen ohjelma voi toteutua ja tämä on hyvä pitää kaikkien toimien ohjenuorana. Suomen Yrittäjät toivoo hallitukselta rohkeita keinoja parantaa työvoiman saatavuutta ja yritysten toimintaedellytyksiä.

Syksyn 2019 pk-yritysbarometriin vastasi Varsinais-Suomessa 470 yrittäjää. Heistä 59 prosenttia toimii palvelualalla ja 14 kaupan alalla. Vastaajista 17 prosenttia on rakennus- ja yhdeksän prosenttia teollisuusalan yrityksiä. Tilastokeskuksen mukaan Varsinais-Suomessa oli vuonna 2017 27 000 yritystä.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Linnateatteri

Humalistonkatu 7, Turku

www.linnateatteri.fi

Muutautumiskykyinen komeljanttari. Linnateatteri on vuodesta 2003 toiminut turkulainen komediaan, musiikkiin ja maistuvaan ruokaan keskittyvä teatteri, jossa ei turhia jäpitetä.

Lue uusin näköislehtemme

01-02/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 06.02.2020


Seuraa meitä somessa